İnsanların en önemli özelliklerinden biri konuşarak anlaşmalarıdır.

  Tarih içinde evrim geçiren kavimler belli lisanları kullanarak iletişim kurmak şeklini seçmişlerdir. Ancak lisan bilmek veya sözcükler ile kelimeleri yan yana getirmek iletişim anlamına gelmiyor. Çünkü hınzır politikacı dili bile kendine oy getirecek şekle dönüştürebiliyor. Böylece konuşan ve anlaşamayan kitleler oluşturulup anlaşılmazlık içinde yaratılan toz ve dumandan iktidarlar ortaya çıkıyor. Bu sistemi en küçük birim olan iki kişinin iletişiminden a ile, şirket çalışanları, kamu kurumları, mahalle, şehir ve millet gibi kademelerde inceleme yapılırsa sonuç değişmez. O halde sadece aynı lisanı bilmek yetmez, aynı dili de kullanmak önemlidir.   

  Bu kısım güncel hayatla ilgili ama teknik boyutunda da sorun aynıdır. İki teknik kişi aynı dili aynı terminoloji ile kullanmıyorsa anlaşma ve uzlaşma olanaksızdır. Bugün içinde olduğumuz karmaşa eğer dikkat edilirse büyük oranda bu nitelikten ortaya çıkmaktadır.

  İrdelemeye çalışırsak, yol yapmak ne anlama gelmektedir? İki mesafe arasını kolaylıkla aşacak şekilde teknik mühendislik ve mimarlık yöntemleri kullanarak yapılacak işlemler olarak tanımlanabilir. Dikkat edersek, “yol” aslında son derece teknik bir kavramdır. Hem inşaat türü hem de yapı tarzına göre çok farklı çeşitli imal edilebilir. Örneğin boş bir arazi üzerinden dozer geçirilerek de yol yapılır, tekniğe uygun çeşitli katmanların üst üste yerleştirilmesi ile de yol ortaya çıkartılır. Aradaki çok önemli iki unsur ve fark ise dayanım ve kalitedir. Peki, bu farkı ortaya çıkartacak teknik tanım kim tarafından yapılmalıdır? Tabi ki eğitim-deneyim-liyakat üçlüsüne sahip teknik kişi ve firmalar ile.

  Gördüğümüz kadarı ile hem kamu hem de özel sektör henüz bu düşünceden uzaktır. Bu nedenle de yol, köprü, hastane, otel gibi yapılar sadece beton vasfı ile ortaya çıkmakta ve işletme özellikleri göz ardı edilmektedir. Belki de bu yüzden tesisler çok pahalı inşa edilmekte ve olması gereken faydayı sağlamaktan uzak yapılar olarak ömürlerini tamamlamaktadır.

  Pahalılık konusu nedense kamu ve özel sektörde dikkate alınmayan bir diğer önemli konudur. Belki de ekonomi çok iyi bizim haberimiz yoktur. Ancak mühendislik eğitiminde bizlere en uygun maliyeti hesap etme yöntemleri bilgisi verildi ve bizler tüm projelerimizde bu değerleri titizlikle gözden geçirip uygulamaya koyarız. Ancak son on yıllarda aşırı değere sahip inşaatlar yapılarak satışa çıkarılması söz konusu. Sadece basit bir yöntem olarak Resmi Gazete ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) yapı maliyetlerine göz atılırsa ve sadece bizim konumuz ile ilgili en yüksek değeri olan maddeleri alınırsa,

       *Yüksekliği 51,0 metreyi aşan yapılar (yani bugün herkesin yaptığı yüksek katlı konutlar) için metrekare maliyeti, KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek, 2.000,00 TL nin altında,
       *5 yıldızlı oteller ve Tatil Köyleri için 2.200,00 TL üstünde verilmiş rakamlar ile binaların metrekare büyüklükleri çarpıldığında bulunan rakam ile satış fiyatı arasında 4-8 kat fazlalık var.

  İşte bam teli burada kopuyor çünkü elde edilen veriler normal matematik kurallarına uymuyor. Diğer yandan işletme için bir otel tarzı tesisin geri ödeme rakamları gerçek dışına çıkarak yıllara göre gelir hesapları yapılamaz duruma geliyor.

  Son yıllarda tasarruf adına yapıldığı ilan edilen bina içindeki teknik alt yapı ve düzenlemeler karam olarak havada bırakılmakta. Örneğin Sıfır Enerji Bina kavramı veya Proje Yönetimi – Çevik ve Tos Kafa bahis konusu edilmesi keyifli ancak içi boş seda olarak işlev yapıyor. Bunu gıdanın çürümeden sağlam ve uzun süreli saklama koşulları oluşturulması, tarladan çatala olan yolun düzgün ve kontrol edilebilir olması gibi detay uygulamalarda da göremiyoruz. Pişirme ve saklama ile ürün satışı veya tüketime sunum sırasında büyük açıklar doğru yıkama ve atık yönetimi safhalarında çok eksik.    

  Dikkat ederseniz yukarıda kısaca ve bazı örneklemeler ile bir kısmından bahsettiğim maddeler tipik aynı teknik lisanı konuşmamanın sonuçlarıdır. O halde bu konuda biraz çaba sarf etmek gerekecektir. Bundan kasıt, bir otel projesi denince çevre, alt yapı, ulaşım, atıklar, doğal temiz unsurlar su-hava-gıda-enerji ve çalışanların akla gelmesi gereklidir. Buradaki ana başlıklara pek çok alt başlık gelerek bir bütün elde etmek kolaydır ve aynı dil kullanıldığında belli bir ahenk ve uyum ortaya çıkacaktır. Bu örneği tüm diğer endüstriyel tesislere uygulamak olasıdır. Eğer ilerleme isteniyorsa tüm çalışmaların her meslek profesyoneli tarafından titizlikle ele alınması zaruridir.    

  NE YAPMALIYIZ?

  Yapılması gereken tek şey inşaat ve sanayide tek teknik dil kullanımına önem vermektir. Tanımlar, tarifler, standart ve kalite normları bu sektör paydaşları tarafından özümsenmelidir. Bu sistemi kısa yoldan yaşama geçirmek bu konuda en yetkin STK durumunda olan TMMOB ile kamunun ve ilgili üniversitelerin ortak çalışmalar yapması ile gerçekleşebilir.

  Böylece yukarıdaki örneği de geliştirerek asfalt yapılacak ise zemin, drenaj, toprak sıkılığı, yüzey pürüzü, eğim, emniyetli yol kenar uygulamaları gibi tedbirler proje tasarımı sırasında dikkate alınacaktır. Benzer şekilde bir otel ile bir hastane doluluk oranları farkı projeye yansıyacaktır. Yine, sıfır enerji bina projesinde sadece iç kısımda oluşan enerji ile binanın harcamalarının karşılanması söz konusu olacak ve hesaplamalar temiz enerjinin en yüksek verimle çalışması temin edecek tarzda yapılacaktır. Sanayi açısından ise değişik tarz yapılarda işe uygun malzemelerin imal edilip kullanılması ile büyük kazanımlar söz onuşu olacaktır.

  Dünya tasarruf yanında gerekli olmayan tesis veya cihazları da projeden çıkartmakla hem yatırım hem de işletme safhalarında büyük kazanımlar elde ediyor ve buna uygun yeni tasarımlar yapıyor. Zaman kaybetmeden ve en kısa yolu kullanarak bu aşamalardan geçmemiz gerekiyor.           


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun