Turizm insan için. Peki insan ne için? Yaşam adı verdiğimiz serüven hakkında çok şey biliyor gibi bilgiçlik taslamakta bir sakınca yok. Ancak yaşam ve insan düzleminde neyi biliyoruz?

  Çoğu kez televizyonlarda ünlü ve ünsüz birçok yetkili ve yetkisiz kişiler, sınırları zorlayıcı fikirler vererek insan bedeni hakkında çeşitli görüşleri ortaya koymakta. Eğer bu görüşlere herhangi bir yön belirtmeden ve salt sağaltım açısından bakabilirsek, bazı temel taşların üzerinde durulmasında fayda var. Nedir bahsi geçen konular? İnsanın nasıl sağlıklı yaşaması gerektiği ve bununla ilgili çeşitli formüller ve çözüm yolları. Abartmadan ve tarafsız bir gözle bakılabilirse bazı önerilerin fayda getireceği ortada ancak temel bir sorun var. Bunun çözümü bireysel ve formül üzerinde laf ebeliği yapmak ile düzelecek cinsten değil. O zaman temeldeki problem üzerine odaklanmakta ve bunun kolay çözümleri hakkında fikir alış verişinde bulunmakta sayısız fayda var. Tabi bu önermeler asıl olarak bir devlet politikası ve yaptırımı gerektiriyor ancak ne yazık ki ülke bu aşamaya henüz gelememiş durumda. Yine de belki bir ışık olur diye önerileri sıralamakta fayda görüyorum. Çünkü yaşamımızı geçirmekte olduğumuz bu yurt; doğası, dağı, taşı, havası, ormanları, nehirleri, denizleri ve daha da önemlisi insanları ile torunlarımızdan ödünç aldığımız büyük birikimlerdir.        

  Farkındalık, yaşamda sıkça gözümüzün önünde gerçekleşen ve tekrarlanan olayların izlenmesi ile bu oluşumların bize ne kadar katkı yapacağının irdelenmesi olarak tanımlanabilir. Bir şeyin farkında olmak ona değer vermek ve onunla birlikte yaşamı anlamlı hale getirmektir. Bu dünyaya asla acı çekmek veya eziyeti deneyimlemek için gelmedik. Tam tersine burada ne kadar gelişeceğimize dair belli bir senaryoyu en iyi şekilde oynamak ve keyif almak niyetiyle yaşam bulduk. Diğer yandan bu dünya sadece bize ait değil, her türlü yaşam formu ile paylaşacağımız bir alandır. Öyle ki bir olumlu gelişme her yerde kendini gösterir ve her yeri kapsar. Bunun tersi de geçerlidir. O halde bizim yapmamız gereken en basitinden olumlu gelişmeler ile tüme varıma destek vermek olmalıdır.

  Türkiye’de turizm hiç kimsenin istemediği halde yere çakılmıştır ve toparlanması bugüne kadar kat edilen yoldan daha uzun olacaktır. Çünkü bir yola akıl ile koyulursanız sonunda hedefe ulaşırsınız. Ama o yol yanlış ise geriye dönüp tekrar yeni bir yola koyulmak gerekir. İşte bu durum işi daha da zorlaştırır. Tabi ki farklı önermeler ortaya atılıp bozulanı tamir ediyorMUŞ gibi veya her şey tekniğine uygun yapılMIŞ gibi tavırlar ve görüşler ortaya atılacaktır. Hatta bu işlerle farklı kademelerde ilgili olanlar, ekâbirce eski söylemlerini yutup tam tersi söylemler de geliştirecektir. Ancak sonuç hep aynı olacak ve ilerleme söz konusu olmayacaktır. Bunu tersine çevirmek çok daha kolay ve zahmetsizdir ama işe koyulmak öncesinde olayların ve durumların farkında olmak anahtardır. Burada kadar gelen yanlışlıklar; bilgisizlik, deneyimlerden ders çıkartmamak ve liyakat eksikliğidir. Oysa her başarı için mutlaka bilgi-deneyim-liyakat üçlemesi gereklidir. Bu olgu son on yıllarda unutturulmaya çalışılmış ve yapanın yanına kalmıştır. O halde sorunları irdeleyip farkındalık yaratmaya çalışalım. Kim bilir belki bir tutam bilgi işlerin kotarılmasına yardım edebilir.

  İnsanın sağlıklı yaşam sürdürmesi için en gerekli olan şey nedir? Nefes almak için hava, hücrelerin yenilenmesi ve canlı olması için su ve gelişme için gıda. Ancak bu üçlemenin olmazsa olmaz bir şartı var ve bu son yıllarda dikkate alınmamaktadır. Tek şart hava-su-gıdanın TEMİZ olma şartıdır. Çünkü eğer bu gerekli maddeler temiz değil ise vücuda katkı değil zarar vermektedir. Yine son on yıllarda sıkça bahsi geçen ölümcül salgın hastalıklar incelendiğinde, sağaltım için en kolay çözümün bunların temiz olarak kullanımda olması gerektiğinin altının çizilmesi olduğu görülür. Tabloyu tümden görmek istersek bu konuda yapılması gereken çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekliliği ortadadır. Turizm, sağlık ve eğitim ile hava-su-gıda ilişkisini ele alırsak sorunu büyük oranda çözmüş olabiliriz.

  Turizmin ile insanlığın geleceğinin birbirine ne yakın olduğuna bakmakta fayda olabilir. Bu bilinç doğa ve tarihe saygısını yitirmiş, belki de bunlardan hiç nasibini almamış yöneticilere de farklı bazı kapılar aralayabilir. Küresel olarak her şeyin kirliliğinden şikâyet edilen bir dönemde, temel gereksinim olan hava-su-gıda temizliği hayal edilemeyecek büyük kazanımlar getirecek özelliklere sahiptir. Sağlıklı olma şartı ve buna harcanan kaynaklar, sağlığın kaybedilmesi ile dikkat çekmektedir. Eğer bu dikkat onu kaybetmeden ortaya konulabilirse sonuçta kazanım tüm insanlığın olacaktır. Bu büyük proje her ne kadar ulaşılması zor gibi gelse de basit tedbirler alınarak küçük adımlarla başarı şansı garantidir. O zaman bu temel üçlüyü koruyacak çalışmaların artırılması ve bu konuda duyarlılık geliştirilmesi yeterli olabilir.

  Türkiye ve Anadolu bakımından konu ele alınırsa müthiş bir birikim sahibi olan toprakla uğraşan kesimlerin daha çok ilgi alanına alınması gerekir. Yüzyıllardır savaş ve çekişmelere konu olan Mezopotamya, aslında gıda ve su zenginliği ile gündemdedir ve emperyalist güçlerin elde etmek istedikleri geleceğin en önemli ve tek gücü olan gıdanın kontrol altına alınabilmesidir. Bir adım ileriye bakabilen gözler, teknolojik gelişmeler ile artık fosil yakıtların devrinin geçtiğini, katı yakıtlar olarak kömür, gaz veya nükleeri işin işine katarak bu türlerden uzaklaşıldığını göreceklerdir. Bunun doğal sonucu ise temiz ve yenilenebilir enerji ile temiz hava-su-gıda ortamlarının yaratılmasıdır. İçinde olunan çıkmaz küresel kirliliğin artık hiçbir ülkeye üstünlük sağlamadığını ancak büyük problemlerin kaynağı olmaya devam ettiğini göstermektedir. Tüm ileri ülkeler teknolojik birikimlerini ortaya koyarak bu yolda ön almak çalışmalarını sürdürmektedirler. Biz ise asıl gücümüzün farkında olmayarak yalpalamaya devam etmekteyiz.

  Tesis yaparak bir yere ulaşılamadığını bile henüz anlamış değiliz. Halen 5 yıldızlı inadı devam ediyor. Halen dünyanın en büyük hastaneleri inşa ediliyor. Bina yerine hizmet anlayışını değiştirmek nedense kimsenin işine gelmiyor. Özellikle büyük şehirlerde ve toplu yerleşim alanlarında hava çok kirli çünkü herkes elinden geleni yapıyor. Karbon ayak izi yoğunluğu artarak devam ediyor. Arabaya binip şehir içlerden geçerseniz havadaki yoğun kirliliği koklarsınız. Peki, bu kirlilik içinde insan ve bitki sağlığı söz konusu olabilir mi? Havanın kiri suya geçer ve su kirlendiğinde onunla irtibatta olan her şey kirlidir. Batı, özellikle restoran ve otellerde plastik ambalajlardan vazgeçmiş olmasına rağmen bizde şebeke suyunu içmeye kim cesaret edebilir? Oysa şebekenden su içmek ileri ülkelerde olağandır. Orada ne çeşitli risklerdeki damacanalar, ne onları son kullanıcıya ulaştırmak için dünyanın en pahalı yakıtını kullanan araçlar, ne de sularını haraç mezat yabancıya satan yönetimler söz konusudur.

  Gıda henüz keşfedilmemiş bir kaynak olarak durmaktadır. Genelde mutfak projelerinde en fazla dikkat çeken unsur atık yönetimi ile ilgilidir. Atık oluşması yanlış planlanmış bir zincir reaksiyonun sürekli tekrarıdır. Ham madde tarladan depoya ulaşınca sorunlar başlamaktadır. Depolama, bekleme süresi, işleme, yarı mamul hazırlıklar ve pişirme zinciri sürekli tehdit altındadır. Ancak gözden kaçan, bu aşamada harcanan büyük kayaklardır. Bir gıda üretildikten sonra doğru olarak tüketilemiyorsa tüm zincir çöp olur. Yani yapılan tüm masraflar, çalışmalar, enerji, su, kimyasal, işçilik ve hizmet boşa gider. Örneğin bir toplu yemek hizmeti verilen kamu veya özel yerleşkede yemeğin tüketilmeden çöpe gitmesinin henüz hesabı yapılmamaktadır. Yapıldığı zaman ham madde, depolama, hazırlama, pişirme ve sunum ile ilgili tüm sorunlar ele alınarak çözülebilir. Aynı örnek okul mutfakları için geçerlidir. Bugün kantin devrinin bitirilerek sağlıklı okul mutfaklarına geçmek gereklidir. Özellikle obez nesil tehdidi, sağlık sorunlarının küçük yaşlara inmesi ve beden-zihin çalışmasının önündeki engeller tek bir yerden kaynaklanmaktadır.

  Bu sorunu gidermek için geniş kapsamlı bir proje hazırlığı yapılarak MEB, KOGEB ve TUSİAD nezdinde başvurular yapılmasına rağmen henüz böyle bir projeyi algı düzeyinde ele almak mümkün olmamıştır. Temel değerler gözetilmeden işin aslına yönelik çözümler ortaya konmadan ve bunlar bir proje haline getirilemezse nasıl ilerleme sağlanabilir? Temiz hava-su-gıda çok büyük bir hareket ve sinerji ortaya çıkartacak özelliklere sahiptir. Gıda üretiminden daha önemli olan üretilen değerin ekonomik faydası ve getirilerinin farkına varmaktır. Dünyada insanlık ne araba ne de cep telefonu yiyerek neslini devam ettirecektir. Temiz hava-su-gıda geleceğin tek zenginliğidir. Farkında mıyız?         

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun