Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Süslü ve yüksekten atan, milletle dalga geçen, döviz kuru belirleyen ve falcılık yapan bir sürü ünvanlı unvansız kişileri TV lerde gördük.

  Bazıları bu rollerinden sonra daha üst mevkilere de ulaştı. Tabi ki tüm bunlar geçiciydi ve öyle de oldu. Yaşam muazzam bir devinimi tarif eder ve sürekli değişim olması süreçlerin oluşumu için gereklidir. Enerji ve titreşimlerin oluşturduğu yapı içinde her küçük birim hem kendi hem de diğerleri etrafında döngü halindedir. Enerji oluşumunun başlangıcı ve devamı bu basit teoride açıklanabilir. Sadece bu örnekleme yaşam dinamiklerin de açıklayan bir kılavuz niteliğindedir.

  O halde bu temel var oluş felsefesini elde tutarak her yerde görülebilecek uygulamalara bakmak yeterli olabilir. Bu hipotezde anlaştıysak, ekonomik boyuta dönelim. Ekonomi için aynı oluşumdaki gibi döngü gereklidir. Yani, mal, hizmet ve karşılığında değiş tokuş aracı paranın dönmesi ve devinimi gereklidir. Eğer bu dönüşüm olmaz ise sistem içinde olağan olmayan birikimler başlayarak şişmeler oluşur ve bu ise her an farklı bir nedenle patlama riskini üzerinde taşır. Bu süreç içindeki olağan olmayan durumlar için enflasyon, durgunluk, kırılganlık benzeri tanımlar yapılmaktadır. Ama hepsi sadece makyajdır.

  Ekonomi döner bir çark olarak resmedilebilir ve bu çarkın rahat dönmesi onun içinde yer alan tüm paydaşların faydasınadır. Eğer tersi olursa bugün yaşanan kısır döngü ortaya çıkar. Formül basit olmasına rağmen çözüm için çaba gösterilmemesi ise sorunun büyütülmesi anlamındadır. Eğer sektör olarak bazı örneklemeler yapmak istenirse, tüm sektör işleyişinde o yapıyı oluşturan tüm paydaşların birbirleri ile alış verişleri söz konusu olmalıdır. Böylece paydaşlar gelişir ve ticari etkileşim gelişir. Daha da basit örnekleme tohumun toprağa atılması, toprağa su verilmesi, çıkan ürünün hasadı, tüketilmesi ve atılması ve tekrar tohum hali. Eğer bu çevrim bir yerden kesilirse ürün ortaya çıkabilir mi?   

  Turizm örnek olarak alınırsa, içinde çok ilginç zıtlıkların var olduğu kolaylıkla görünecektir. Yapı olarak çevre, doğa, alt yapı, ulaşım, tesis, gıda, çöp, atıklar bir bütün teşkil ediyor gibi görünse de durağan olan bu ögelerin harekete geçmesi için hizmetin satın alınması gerekiyor. Daha açık bir anlatımla eğer ürünü satın alacak taraf yoksa üretim bir işe yaramaz. İkinci sorun ise bu dengenin bir şekilde yabancı turiste dayandırılmış olmasıdır. Büyük yatak potansiyeli bulunan sahiller 12 ay hizmet vermediği için sistem olarak yanlışlık sırıtmaktadır. Bu tablodan turizmde kazanım çıkmaz ve yıllardır çıkmıyor.

  O zaman, bu yapının öncelikle aksaklıklarının tespiti ve düzeltilmesi gereklidir. Hizmeti satın alacak kesim yani turist yerli ve yabancı diye ayrım yapılmadan hedef olarak alınırsa dengeler yeniden kurulabilir. Ama burada daha ölümcül bir vaka mevcuttur. Hizmeti satın alacak yerli turist konaklama harcamasını nasıl yapacaktır? Güncel asgari ücret ve hayat pahalılığı bedelleri karşılaştırılınca yerli turist kapsamında olan milyonların bu hizmetlerden faydalanma şansının olmadığı açıkça görülmektedir. Yapılması gereken bu denklemi çözecek farklı bir yöntemin önerilmesidir. Yoksa farklı çeşitli turizm modellemeleri sadece vakit kaybı ve kaynak israfıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse bu mevcut sistemin işleme ve para kazandırma olanağı yoktur. 

  Bu örneği otel olarak değil restoran, kafe ve bar için de çoğaltabiliriz. Zaten büyük oranda açılma ve kapanma işleminin olduğu konaklama sektöründe kalıcı bir yöntem ve hizmet tarzı gelişmemektedir. Gelişmesi de olanaksızdır. Çünkü toprağı sulanmayan bir çiçek görünümündedir. Görüleceği gibi son yıllarda yatılan istiare uykuları ve açılan fallar ile turizm kapsamlı olarak ele alınsa bile çözüm ekonomik paydaya dayanmaktadır.

  Şimdi bunun tersi olan durumu ele alıp ekonomi tanımını yeniden yaparsak, çalışanın kazancının artırılması ve paranın çeşitli gereksinimler için çeşitli sektörlerde el değiştirmesi ile oluşturulan dönen bir çark olduğunu kabul edebiliriz. Eğer dikkatli analizler yapılırsa ekonomisi ileri yabancı ülkelerde uygulanan tarz budur. Basitçe paranın her alanda dönerek o alanlara enerji vermesidir.

  Burada önemli bir ikincil zaaf, ticaret kavramı içinde yatmaktadır. Ticaret bir alış veriştir ve eğer çift taraflı olursa işler artar ve gelişir yoksa durgunlaşır ve durur. Tanıdık geldi mi? Ücretleri düşürmek, mal bedellerini artırmak, bu arada vergi dilimini büyütmek bir anlam ifade etmez. Etseydi bugün Türkiye politik palavralardaki gibi dünyanın ileri ve gelişmiş ülkeleri arasında olurdu. O zaman her kişi ve kurum bu ekonomik çarkın dönmesine hizmet verecek kurguları araştırarak hayata geçirmek çabasında olmalıdır.   

  Daha önceki yazılarımda dile getirdiğim diğer bir büyük yanılgı ise bir malın bedeli hesabıdır. Ticaret bir malın üzerine istediğiniz kadar kar payı koyarak onu satmak değildir. Tam tersine, bir malın ortaya çıkışındaki kabul edilmeyecek ve rekabet dengesini bozan maliyet girdilerini kontrol edebilmek ve ona karşı üretimi artırıcı yollar bulmaktır. Burada diğer önemli unsur, üretilen değerin piyasa ederinin farkında olmaktır. Yani, eğer pahalı üretiliyorsa veya temini çeşitli nedenlerle yüksek ise onun farklı bir türünü ortaya koyma çalışmasıdır. Veya daha basit bir tanım ile ticaret en düşük bedelle üretip satışa en fazla sunabilme becerisidir. Çünkü döngü kazanımı artırır.

  Ne ki bu sistem yerine son on yıllarda her şeyin bünye dışında temini ve satın alınan malın üzerine kar payı koyarak ticaret yapılıyorMUŞ gibi garip bir sistem her gün yeniden denemekte ve sonuç hüsran olmaktadır. Üretime daha bilimsel yaklaşmak, çevre ve doğayı korumak, atık yönetimine uygun projeler ortaya çıkartmak hedef olmalıdır.

  Benzer sistem hatası hastanelerde ortaya çıkmak üzeredir. Büyük kaynak ve ümit bağlanan bu yapılar aynı turizmde olduğu gibi salt tesis olarak kabul görmekte, işleyiş için gerekli olan çalışan bölümler kendi içinde çözülmeden dışarıdan hizmet satın alınarak sürdürülmesi düşünülmektedir. Özellikle mutfak ve çamaşırhane bölümleri ihmal edilmekte ve 30 sene önceki hizmet sistemi ile iş yapılmak istenmektedir. Bugün modern hastane işletim sistemlerini yakalamak ve daha ileriye gitmek varken bu tarz kararlar üzücüdür. 

  Son söz, eğer döngüyü yakalayamazsanız hiçbir alanda ileri gidemezsiniz.   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun