Feti Kuyucu

Krizlerde başarı için 'başarılı kriz yönetişimi'

Günümüzde sosyo - ekonomik krizler / olaylar turizm endüstrisinde diğer sektörlere göre çok daha hızlı, farklı olumlu ya da olumsuz tepkiler verir.

Türk turizmi ve genel anlamda önemli uluslararası kitle yaz tatili destinasyonu ve turizm çekim merkezi olan Antalya Bölgesi son dönemlerde de üst üste yaşanan olağanüstü sosyo-ekonomik olaylardan ve gelişmelerden olumsuz yönde ayrışmaya başladı. Özellikle son aylarda Rus Krizi ile beklenmedik bir noktaya gelindi. Tüm sektör taraflarının moraliteleri etkilendi. Biraz panik havası olmadı desek yalan olur.

Bu yaşanan kriz ortamı tüm sektör ilgililerinin konsantrasyonları bozdu, şirketlerin nakit akışını, kurumsal itibarı ve özellikle de sektör çalışanlarının iş güvenliğini tehdit eder durama geldi.

Kriz, beklenmedik biranda olağanüstü bir durum ve sorunlardır. Yönetilemeyen bir krizinin de herkes için ciddi sonuçları vardır. Kriz ortamları devamlılığın ve sürdürebilirliğin en büyük tehdit unsurlarıdır.

Bu noktada kriz yönetimi üst yönetimler (ortaklar, profesyoneller vb. )  için can simididir. Kriz yönetimini bir olağanüstü durumla karşı karşıya kalındığı zaman uygulanması gereken süreçler, davranışlar olarak algılarsak basite indirgersek yanılmış ve duruma palyatif bir bakış açısı ile bakmış oluruz.

Kriz yönetiminde esas olan; yönetim yapılarını ve anlayışını olası krizler ve riskler oluşmadan karşı karşıya kalınabilecek kayıpları veya fırsatları analiz edebilecek riskleri en aza indirebilecek fırsatları görebilecek yöntemleri uygulayabilecek üst yönetim yetkinliklerine sahip olmaktır. Yeni TTK da bu konuya madde 366 ve madde 377 ile dikkat çekmiş bazı şirketler için zorunlu tutmuş diğer şirketlerde ise kurumsal yönetim anlayışı için yol gösterici tavsiye niteliğinde olmuştur.

Günümüzde bize bir şey olmaz mantığı sadece riskleri arttırmaktadır. Günümüzde şirketlerin yaşadığı krizler genellikle işletme körlüğü veya sağlıklı üst yönetim anlayışına sahip olunmaması sonucu yaşanan yönetim zayıflıkları sonucu ortaya çıktığı birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Üst yönetimlerde ( ortaklar / yönetim kurulu ve üst düzey profesyoneller ) genellikle karşı karşıya kalınabilecek riskler konusunda farkındalık yoktur, risk yönetimi ve denetim sistemleri ya yoktur yâda yetersizdir. Bir öngörü vardır ancak konu önemsenmez gerekli tedbirle alınmaz yâda alınmasında geç kalınmıştır. Maalesef krizler sonucunda birçok varlık yitirilmiş, şirketler çıkmaza girmiş ve çalışanların iş güvenliği ortadan kalkmıştır.

Her kriz gelişinden önce çeşitli belirtiler gösterir ve uyarılar verir. Yaşanılmakta olan kriz yaklaşırken bir çok artçılarla mesaj vermiştir. Unutulmamalıdır ki kriz yönetiminde etkin sistem ve yetkin insan kaynağı maliyetleri krizin mali ve ticari itibar maliyetlerinin yanında son derece önemsiz ve çok küçük kalmaktadır. 

Olası krizlerde ve kriz öncesinde normal gidişatta kriz yönetimi sistemlerini oluşturan uygulayan kuruluşların diğer kuruluşlara göre çok daha az maddi ve manevi olarak etkileneceği açıktır.

Krizde başarı için "BAŞARILI KRİZ YÖNETİŞİMİ " şarttır. Krizin etkililerini en aza indirmek , dersler çıkarmak , yeni fırsatlara hazır olmak  ve başarılı kriz yönetişimi için ;

·        Kriz sürecinde tüm taraflar ( iş ilişkisi içerisinde olan tüm partnerler ve çalışanlar ) sürece dahil edilmeli ve dayanışma   içerisinde olunmalı,

·         Sakin ve soğukkanlı olunmalı, panik havasından kaçınılmalı,

·         Bilgi akışında tüm taraflarla şeffaf bir şekilde iletişim içerisinde olunmalı ve gelişmelerden haber verilmeli,

·         Dedikodudan uzak durulmalı ve herkes için empati yapılmalı,

·         İletişim kanalları daima açık tutulmalı, ulaşım kolay olmalı,

·         Hedef odaklı ve planlı hareket edilmeli,

·         Kriz yönetim ekibi yetkin ve gerçekçi kişilerden oluşturulmalı, bir lider tarafından kriz tek elden yönetilmeli,

·         Kurumsal iletişim kanalları ,yöntemleri etkin ve doğru kullanılmalı,

·         Dürüst, samimi davranılmalıdır.

“Gelecek ;  ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için, neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir.” 

Denis Waitley

Bu Makale 28.03.2016 - 08:09:21 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.