Feti Kuyucu

Yüksek sezon yabancı giriş sayıları ve kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi

Yüksek sezon yabancı giriş sayıları ve kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi

Değerli dostlar, son üç dört yıla sosyo-ekonomik açıdan bakarsak gerek küresel gerekse içsel anlamda şoklar, gerilim, belirsizlik ve öngörülemezliğin hakim olduğu, beklentilerin zor yönetildiği yıllardan geçiyoruz. Bu koşullar ve gelişmeler altında yine de geleceğe umutla bakıyoruz.

Geçmiş yazılarımda olduğu gibi  sosyo - ekonomik olayların/ yansımaların ve para piyasaları ile etkileşimini  tecrübelerim paralelinde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. 2018 yılı ve geçmiş dönemler yüksek sezonların gelişimini; gerçekleşen sayısal girişleri, kur, enflasyon, parite ve faiz parametreleriyle inceleyip her sene olduğu gibi yüksek sezon öncesi finansal ve kurumsal hafızayı bir kez daha tazelemek istedim.

Burada amacım geçmiş parametre ve verilerle durum tespiti yapmak, geleceğin finansal ve ticari fırsatlarına, tehditlerine dikkat çekmek öngörülebilirliğe katkıda bulunmaktır.

Günümüz iş dünyasında karar alıcılar birçok doğru veriyi araştırıp bulup, doğru yorumlamak suretiyle karar almak durumdadırlar. Bu verileri yorumlamak ve doğru kullanmak için yönetişim ve yönetim son derece önemli konumdadır. Turizm her ne kadar hizmet sektörü ise de son yıllarda matematik bilimiyle iç içe bir sektör haline gelmiştir. Her kurumun iyi bir veri bankası, bu bilgilerle karar almaya yardımcı IT altyapısı ve en önemlisi de bu bilgileri anlayan, yorumlayan ve eyleme dönüştüren üst yönetim yetkinlikleri olmalıdır. Bütün kurumlar daha nasıl etkin yönetiriz arayışındadırlar. Her şeyden önce etkin yönetim içsel ve dışsal veri kaynaklarınıza bağlıdır. Veri tabanı olmayan kurumlar / işletmeler pusulası olmayan gemiye benzerler. Bu yönetim tarzını benimseyen şirketler geleceği rakiplerine göre daha rasyonel kurgulayamazlar.

Ana konumuza gelecek olursak kısa bir özet tablo ile 2014 – 2018 arasındaki rakamsal ve bazı finansal parametre değişimlerine birlikte bakalım.(Rakamlarda Antalya Hav. Yabancı girişleri baz alınmıştır)

Öncelikle yüksek sezon yabancı misafir giriş sayıları ile para piyasası parametreleri arasındaki ilişkiye bakalım. Özellikle bölgemizde kitle turizmin çok önemli bir potansiyeli yüksek sezon dediğimiz mayıs – ekim arasındaki aylarda gerçekleşmektedir. Satış hacimlerimizin yaklaşık yüzde 80-85 bu olaylarda oluşmaktadır. Oransal olarak yüksek satış hacminin bu aylarda oluşmasıyla birlikte gider kalemlerinin de çok büyük kısmı yine bu aylarda ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak karlılıklarımız da bu aylarda oluşmaktadır. Bu aylar yönetsel hataların yapılmaması ve/veya en asgari düzeyde tutulması gereken aylardır. Özellikle veri yönetimi bu aylarda risk primini azaltacağı gibi aynı zamanda, etkin maliyet yönetimine olanak sağlayacak ve kar maksimizasyonuna da yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki tabloda, 2018 yılında dönemsel ortalamalar olarak $ / TL ve € / TL kuru bir önceki yılın aynı dönemine göre  yüzde 50 civarında artış göstermiştir. Çok önemsediğimiz diğer bir parametre ise  €/$ paritesidir son üç yılın ortalaması 1.17 dir. Borçlanmada ana parametre olan libor ise 2014 yılına göre yüzde 693 oranında artış göstermiş ve önemli bir maliyet kalemini oluşturmuştur. Enflasyon ise yükselen trenddedir.  Ancak bizim gibi dış kaynak bağımlısı, iç tasarruf açığı ülkelerde kurdaki dalgalanma enflasyon üzerinde yüksek baskı oluşturmaktadır. Gerek küresel koşullarda ve gerekse içsel koşullardaki bulunulan ortam kurların, enflasyonun ve faizlerin yükselen trendde devam etmesine yol açmaktadır.

Aşağıda verilere dikkatlice bakıldığında, bunun sektör için önemli fırsatlar/tehditler yarattığı açıktır. Ancak bu yüksek sezon dönemleri bu olağanüstü dönemlerde doğru yönetilmezse bilançolar ve gelir tabloları üzerinde mali baskı (negatif öz kaynaklar riski) ve ilave gelir, kar! (kur farkları olumlu ve olumsuz etkisi) kaybı oluşturmasına sebebiyet verebilmektedir.

Beklentilerin karşılandığı güzel bir turizm faaliyet yılı dileğimle,

“ İstatistik bikiniye benzer. Ortaya çıkardığı şeyler müstehcen, gizledikleri ise hayatidir.”

Yüksek sezon ortama kurlar
ANTALYA İLİ TURİZM SEKTÖRÜ YÜKSEK SEZON SAYISAL VE PARASAL VERİLERİ (MAYIS - EKİM) DEĞİŞİM  %
*Yab. Ziyaretçi Top. 9.797.050 9.302.258 4.820.348 8.260.008 11.087.624 34,23
  2014 2015 2016 2017 2018  
$/TL Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu
Mayıs 2,09 2,65 2,95 3,53 4,48 26,91
Haziran 2,12 2,69 2,88 3,52 4,56 29,55
Temmuz 2,09 2,78 3,01 3,52 4,90 39,20
Ağustos 2,16 2,92 2,95 3,44 6,56 90,70
Eylül 2,28 3,03 3,00 3,55 5,99 68,73
Ekim 2,22 2,91 3,10 3,77 5,51 46,15
Ort.$/TL  2,16 2,83 2,98 3,56 5,33 50,02
 
Libor (6 ay)  0,33 0,57 0,92 1,65 2,62  
 
ORT.PARİTE(€/$) 1,3179 1,1079 1,1103 1,1617 1,1603  
 
ENFLASYON/YIL% 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30  
  2014 2015 2016 2017 2018  
€/TL Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu Dönemsonu
Mayıs 2,85 2,91 3,29 3,96 5,24 32,32
Haziran 2,89 2,99 3,21 4,01 5,31 32,42
Temmuz 2,81 3,05 3,34 4,13 5,75 39,23
Ağustos 2,85 3,27 3,29 4,14 7,64 84,54
Eylül 2,89 3,39 3,35 4,19 6,95 65,87
Ekim 2,79 3,20 3,40 4,35 6,24 43,45
Ort.€/TL  2,85 3,14 3,31 4,13 6,19 49,84
(*)2014-2018  yıllarında yüksek sezonda (mayıs-ekim ayları )  Antalya Hav.gelen yabancı ziyaretçi sayıları toplamı
Kaynak,TCMB Dönem sonu kurları ve AİKTM verileri enflasyon yılsonu tahmini beklentidir.Libor (6 ay)2,62 

Bu Makale 29.04.2019 - 16:40:58 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.