Serdar Sağlamtunç / FCSI

Turizmi yeniden kurgulamak

Turizmi yeniden kurgulamak
Akıllı cihazınız veya bilgisayarınız iyice yavaşladığı ve işlemleri yapamaz duruma geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Yeniden kurguluyorsunuz çünkü içindeki daha çok gereksiz dosyalar sistemi kilitliyor. Bilgisayarı atmıyor veya değiştirmiyorsunuz, cihaz yine sizin sadece iç çalışma programında bazı değişiklikler yapıyorsunuz ve böylece mükemmel çalışma ortamını tekrar yakalıyorsunuz.

Önerilen model tipik bir organizasyon yönetim çözümlerinden bir tanesidir. Uygulanma süreci sistem ile ilgili şikâyetlerin artması ile başlar. Önemli bir detay çünkü işletme gidişattan memnun değildir, işlerin iyiye gitmediği ortadadır ve kurtuluş planları yapılırken gündeme alınacak etkin bir yöntemdir. Burada bir yol ayrımı var. Kötü gidişi görmek ve değişim için kararlı olmak hemen her işletme için yapılacak kurtarma çalışmasının ilk adımıdır. Buradan sonra diğer adımlar atılırsa başarılı olunabilir. Eğer turizmin büyük bir sıkıntıda olduğunu, uzun yıllardır süregelen sorunların metastaz yaptığında fikir olarak anlaşıyorsak, gelin bu yöntemi turizm için uygulamaya koyulalım. Neden?

Görüldüğü gibi Covid 19 etkisi şu anda tahminen 2022 yılını görmüş durumda. Bunun anlamı, 2020 ve kısmen 2021 kaybedilmiş yıllar olacak ve aşı bulunmasını takiben ancak küresel adalet ve ekonomik düzende yenileşmeler ve iyileşme çalışmalarını takiben sistem yeniden çalışmaya başlayacak. Aslında büyük ekosistem bir “reset” yani “sıfırlama” belki yeniden düzenlemek şekline dönüşecek. Bunun nasıl olacağı tüm verileri ile gözler önünde. Kısmen açılmalar, serbestlikler sadece hazırlıksız yakalanılan durumda mezarlıktan geçerken çalınan ıslık işlevinde. Buna uyanmak zorundayız. Belirsizlik en zor durumdur çünkü birden bire elektriklerin söndürüldüğü karanlık bir ortamda ne olduğunu anlamaya çalışmak duygusudur. Ve buradan sadece akıl ile çıkılabilir. İşte bu amaçla önerim önümüzdeki 1,5 yılda sistemin yeniden kurgulanması veya sıfırlanması çalışmalarına başlamaktır.

Basit bir SWOT analizi yapmaya çalışırsak;

S / Elimizdeki değerler: Binlerce üst kalitede tesisler, bu tesislerde çalışan deneyimli çalışanlar, tarih-kültür-doğa alt yapımız, henüz el sürülmemiş diğer turizm çeşitlemeleri,

W / Kötü alışkanlıklar: Rakamlar ile oynamak, teşvikler, ucuzluk, sadece fiyat üzerinden yürütülen çalışmalar, plansızlık, hedefsizlik, kargaşa içinde karmaşa,

O / Fırsatlar: Yeni turizm modellerinin önerilmesi, küçük bütçeler ile kotarılabilecek yöresel projeler,

T / Yapılması gerekenler: Tesislerin en az işletme masraflarına yönelik teknik çalışmalar, minimal çözüm planları,

Bu tablo üzerinde turizm ile ilgili kişiler biraz düşünür mü? Pek umudum olmasa da dikkat çekmekte fayda var. Yukarıda verdiğim değerler ve fırsatlar maddelerinde öne sürülen işlemler kolayca yerine getirilebilecek çalışmaları kapsamaktadır. Bunun için öyle anlı şanlı plan, program, toplantı falan yapmaya da gerek yoktur. Hele komiteler kurup, başkanlar ve yürütücüler seçmek de gereksizdir. Önerilen sadece eldeki potansiyelin akılcı ve teknik açıdan ele alınarak basit bir dönüştürme işlemidir. Ama tahmin ettiğim, en zor kısım burada ortaya çıkabilir. Çünkü yaklaşık 40 yıldır işi yapmak yerine işin etrafında dolanmak daha kazançlı bir olguya ve kötü alışkanlığa dönüşmüştür. İlginç olan ise, bundan her türlü kesim, siyasi görüş ve kişiler fayda elde etmekte böylece ilerlemenin önüne set çekilmektedir. Bu yanlış nereye kadar sürdürülebilir?

Buradan farklı bir yönelim ile bazı belirsizlikleri ortadan kaldıracak sorulara yanıt arayalım.

1. Sürdürülebilir turizm nedir?

2. Bütünleyici ve kapsayıcı turizm hedefleri ne olabilir?

3. Ekonomik, çevresel ve sosyal etkiden kim ne anlıyor?

4. Turizmde yöresel, yerel ve ulusal modelleme yapılabilir mi?

5. Kamu, yerel yönetimler ve tüm paydaşlar nasıl bir etkileşim içinde olmalıdır?

6. Yurt içindeki birimlerin yurt dışındaki karşı makamları arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır

1. Tılsımlı sözcük “sürdürülebilirlik” asıl anlamı etrafında çeşitli yanlış anlaşılmalar mevcut. Şöyle ki kelime olumlu anlamda kullanılmaktadır. Yani işlerin yürüdüğü bir düzen ancak sürdürülebilir anlam ifade eder. Bu seviyeye gelmek için de belli bir olgunlaşma zamanı gereklidir.

2. Bu açıdan bakınca konuyla ilgili çok ciddi çalışma ve fikir birliği işlemleri gerekiyor. Belki de kısa erimli bir hedef olarak 2030'a kadar ve ötesinde sürdürülebilir kalkınma planı yaparak kapsam içine turizm paydaşlarının kaynak verimliliğini artırmaya yönelik turizm planlama yaklaşımlarının tanımlanması ve benimsenmesi fikrini yerleştirmek gerektirmektedir. Küresel ekonomide kapsamında yenilenebilir kaynaklara dayalı iş modellerinin oluşturulması, teşvik edilmesi, daha uzun ve çeşitli ürün yaşam döngüleri, paylaşılan tüketim ve birbirine bağlı değer zincirleri gibi yaklaşımlar, sadece turizm sektöründe değil, aynı zamanda kaynak yönetim sistemlerinin tasarımında ve iyileştirilmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir.

3. Yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlarıyla kamu, turizm sektörü için uygun bir ortam yaratmalı ve işletmelerin Küresel Turizm Etik Kurallarına uygun hareket etmeleri ve katkıda bulunan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin nasıl ilerletileceği konusunda ortak görüş ve çalışma zemini ortaya konmalıdır. Buradaki önemli husus, turizm döngüsünün paydaşlarının net olarak tespit edilip bu sektörler bazında ilerletici çalışma planları oluşturulması ve uygulanmasıdır. Eski hantal yapı yerine kamu, yerel yönetimler, yöresel birimler aynı kurgu içine alınarak tek yapılı bir sistem kotarılmalıdır.

4. Ekonomik açıdan bakıldığında turizm paydaşlarının bile bölük ve darmadağınık olması belli bir program uygulanmasının önündeki engeldir. Sektörel olarak ekonomik büyüklük hesabı yapılmalı ve öngörülen hedefe uygun yapılaşma getirilmelidir. En önemli husus sistem içindeki her birimin ufak büyük demeden büyük resmi oluşturduğu gerçeği görüşü etrafında tekrar kümelenmektir. Böylece her birim diğerini gözetecek ve kollayacaktır. Birlikte gelişme ancak bu şekilde olabilir.

5. Kurgu kamu ile başlamak zorunda. Çünkü vatandaşın verdiği vergilerin vatandaş için harcanması bu seviyeden başlıyor ve harcamaların hizmet olarak halka dönüşü oldukça önemli. Bu kademeden başlanırsa diğer birimlerin aynı şekilde hesap verebilir bir düzende kurgulanması ve çalışması olasıdır. Bir sonraki aşama yerel yönetimlerdir. Aynı düstur ve felsefe doğrultusunda yerel yönetimlerin turizm için yapacağı ve kazanımları olağanüstü bir şekle dönüştürülebilir. Bir sonraki aşama yöresel yapılar, yerel yönetim sınırları dışında olan ama sistemle birlikte çalışması gerekli olan birimdir. Bir sonraki aşama da bireydir. Eğer bu tablo aynı ortak görüş ve sistem içinde ahenkli çalışırsa turizm kazandıran bir unsur olacaktır. Bu model içine o kadar fazla çeşitleme ve çok kolay başarılabilecek irili ufaklı projeler var ki keşke bunları tartışıp uygulamaya geçirecek ortamlarda buluşma olanağı ortaya çıkabilse. Belki bir gün…

6. Turizmin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel bağlantıların her düzeyde işbirliğini arttırarak, uluslar ve medeniyetler arasında karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışı besleyerek katkıda bulunabileceği felsefesi bayrak olarak ele alınmalıdır. Böylece tüm dünya insanlarının evreni paylaşımı gibi kültürel, çevresel ve yöresel zenginliklerin paylaşılmasına izin verecek ortak projelerde buluşması birlikte gelişmenin yolu olacaktır. Covid 19 sonrası değişecek dünya ekonomik, sosyal ve yönetişim yapısında bu tür birliktelikler yeni düzen için olumlu şartları ortaya çıkartacak mecralar olacaktır. Bu açıdan bakıldığında heyecan verici gelişmelere tanık olacağız.

Ezcümle, eğer erken uyanır ve değişim için çalışmalara başlarsak istikbal parıltılı görünmekte. Farkında mısınız?


Bu Makale 20.07.2020 - 12:46:05 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
  • Zafer Cengiz 31.07.2020 - 02:15

    Turizmin 20 Yıllık yakın tarihindeki "büyük resme bakınca" 2000'lerde niyet edilen 2.HAMLE ile (plansız gelişme hatalarının giderilmesinde9 Toparlanma niyetlerinin 2004'te 2020 VİZYONU ile aktive edilerek 2007'de 2023-TTS olarak resmen devreye sokulup "son 13 yıldır da cümleten unutulduğunu" Açıkça görebiliriz! ARTIK #UyanTURİZM

  • Serdar Sağlamtunç 29.07.2020 - 09:13

    Bir süredir turizm nasıl kurtulur, yatırımlar nasıl olmalı, hangi tür yatırım kazandırır konularında bilgiler veriyorum. Bazı yorumlar anlatılanların net anlaşılmadığını bildirse de yazılardaki ipuçları sadece meraklı ve işi yürütecek kişilere yöneliktir. Çünkü seçilecek kurgu için yapılacak ciddi proje çalışmaları kapsam içindedir. Benzer amaçla ileri erimli turizm yatırım projeleri için yazdığım yazıyı da paylaşmak istiyorum. Umarım ışık olur. https://www.fcsi.org/foodservice-consultant/worldwide/design-masterclass-foodservice-will-evolve-response-covid-19/

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.