Serdar Sağlamtunç / FCSI

Seyahat ve turizm sektörel olarak geliştirilebilir

Seyahat ve turizm sektörel olarak geliştirilebilir

Beklenmeyen ve aniden ortaya çıkan salgın ile 2019 ve 2020 yılları turizm ve yiyecek içecek sektörlerinin dibi gördüğü bir zaman dilimi oldu. Aradan geçen 5 yılda ne durumdayız? Yerel ve küresel anlamda belirsizlikler politik ve ekonomik alanlarda devam ederken askeri sorunların ortaya çıkması savaşların ve kontrolsüz göçlerin oluşması bugün kısmen etken oluyor gibi görünse de gelecek on yılda tüm ülkeler ve toplumlar için derin kriz ve kırılmalara gebedir. Çünkü atılan tohumlar GDO’ludur ve karmaşa içinde büyütülen zararlı bitkiler süratle dünyayı sarmaktadır.

Turizm ve gıda ele alındığında 1993 Körfez savaşları günleri ile 2008 ekonomik krizlerin sorunları giderilmeden sınırımızda oluşan Suriye/Irak/Libya şeytan üçgeni küresel boyutta insan gelişimini ters etkilemiştir. Bu engeller turizm ve yiyecek içecek sektörlerinin toparlanmasını hesaplanandan daha öte bir tarihe itmektedir. Turizmde iddialı ülkeler bu karmaşayı kısmen giderecek geçici çözümlere yönelmişlerdir. Ancak sorun genelde halen devasa bir şekilde olduğu yerde durmaktadır.

Salgın ile ilgili öncelikle seyahat ve lojistik kısıtlamaların sona ermesinin etkisi ve güçlü bastırılmış talep, küresel uluslararası turist sayısının salgın öncesi seviyelerine ulaşmasına bir şekilde oldukça iyimser yaklaşılıyor. Bu durumun ne kadar rasyonel olduğuna dair geçerli ipuçlarını görebilmek olası değil. Eşitsiz bölgesel ve pazar segmentinde iyileşme olarak ifade edilse de o dönemde ortaya çıkan işgücü sıkıntısı, arz ve talep dengesizliklerinin tümü geçmişi karakterize etmekle kalmayıp aynı zamanda bu sektörlerin kırılganlığını teyit etti. Eğer buna karşı düzeltici ve geliştirici tedbirler, önlemler alınırsa toparlanma tahmin edilenden kısa süreye çekilebilir. Sayılan sorunlar turizmle alakalı ancak makroekonomik, jeopolitik ve çevresel karmaşanın küresel enflasyon oranlarının yüksek olması gibi faktörlere ve faiz oranları sektör üzerine ilave yükler ve baskılar eklemiştir.

Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri jeopolitik gerilimler, makroekonomik belirsizlik ve yapay zekâ (AI) gibi yeni dijital teknolojilerin uygulanması bunlardan yalnızca bazılarını temsil ettiği için karşılaşılan zorluklar çözülmeden daha geniş küresel ve toplumsal sorunlar beklenebilir. Bu açıdan gelecekteki risklere karşı sektörlerin hazırlıklarının arttırılmasına odaklanmak ve fırsatların sağlanması önemlidir. Aynı zamanda otel ve yiyecek içecek sektörlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sorumluluk etkisi küresel refahın itici gücüdür.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından geliştirilen Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) 2024, çeşitli ekonomilerde seyahat ve turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimini yönlendirici, kolaylaştırıcı koşullar ve politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. TTDI çerçevesi birkaç temel boyuttan oluşur:

1. Çevre duyarlılığını etkinleştirmek: Bu sadece her ülkenin otel ve yiyecek içecek sektörlerinde mevcut olan faaliyetleri değil ayı zamanda yeni yatırımlar ve koşullarını değerlendirir. Kapsam içinde iş ortamı, emniyet, güvenlik, sağlık, hijyen, insan kaynakları, iş piyasası ve koşullarının değerlendirilmesi,

2. Seyahat ve turizm politikaları ve etkinleştirme koşulları: Kapsam olarak seyahat ve turizm sektörünü doğrudan etkileyen belirli politikalara odaklanmak,

3. Altyapı ve hizmetler: Burada hava, kara deniz taşımacılığının alt yapısı, ve kullanılabilir turizm hizmetlerinin kalitesi değerlendirilir,

4. Seyahat ve turizm sürdürülebilirliği: Bu boyut, turizmde otel ve yiyecek içecek sektörlerinin karşı karşıya olduğu mevcut veya potansiyel sürdürülebilirlik zorluklarını ve risklerini ölçer,

5. Çevresel sürdürülebilirlik: Turizmde otel, yiyecek içecek sektörlerinin sosyoekonomik etkisini ve talep sürdürülebilirliğini içererek gıda ve çevre açısından çok kritik ve önemli önermeler yapar.

Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) 2024 hedefleri özet olarak şunlardır:

-Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek: Ülkelerin seyahat ve turizm sektörlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye, büyümeyi çevresel ve sosyoekonomik sürdürülebilirlikle dengelemeye teşvik,

-Rekabet gücünün artırılması: Çeşitli olanak sağlayan koşulları ve politikaları değerlendirerek, ülkelerin küresel turizm pazarındaki rekabet güçlerini artırmak için iyileştirme alanları belirlemelerine yardımcı olmak,

-Küresel zorlukların ele alınması: Seyahat ve turizm sektörünün ekonomik eşitsizlik, çevresel tehditler, teknolojik yenilikler ve küresel bağlantılar gibi küresel zorlukların üstesinden gelmedeki TTDI rolünü vurgulamak,

-Dayanıklılığı ve kapsayıcılığı teşvik etmek: Özellikle işgücü piyasasının dayanıklılığına, eşitliğine ve otel, yiyecek içecek sektörlerinin sosyoekonomik etkisine odaklanarak dayanıklı ve kapsayıcı sektörler oluşturmanın önemini vurgulamak.

Genel olarak tanımlanan tüm maddelerin ciddi ve profesyonel açıdan ele alınması politika yapıcıların ve iş dünyası liderlerinin seyahat ve turizm sektörlerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaları için hayati bir aracılık görevi üstlenerek sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için bilinçli kararlar almaları için olanakları işaret ediyor. Daha detaylı bilgi için Dünya Ekonomik Forumu'nun TTDI 2024 raporuna bakabilirsiniz.


Bu Makale 24.06.2024 - 15:53:55 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.