Serdar Sağlamtunç / FCSI

Turizmde danışmanlık

Özellikle turizm ve sağlık sektöründe projelendirilen tesislerde “danışmanlık” çok önemli bir yere sahiptir.

 
Mimari ve inşai olarak tesis projeleri ne kadar itinalı hazırlanmaya çalışılırsa çalışılsın özel uzmanlıklar proje içine katılmazsa bunun projeye iki bakımdan yansıması olmaktadır. 
1. Maliyetlerin kontrol edilememesi ve gereksiz cihazların satın alınması,
2. Tesislerde karşılaşılacak sıkıntıların öngörülerek tedbir alınmayacağı için işletmenin sürekli problemler içinde yaşayacak olmasıdır. 
Hangisi daha az zararlıdır diye sorulursa ikisinin de birbirinden vahim etkilerinin olduğu söylenebilir. En basit haliyle işletmelerin kar güden kuruluşlar olduğu dikkate alınırsa her sıkıntının zarara doğru açılan bir kapı olduğunun artık anlaşılması gereklidir. 
 
DANIŞMAN KİMDİR?

Danışman, konusunda yeterli bilgi ve tecrübe birikimi olan, referans sahibi, faaliyet dalında mesleki olarak kendini geliştirecek ve denetleyecek mesleki bir kuruluşa üyeliği olan belirli bir yetki ve sorumluluk bilincine ulaşmış profesyonel meslek sahibi olarak tanımlanabilir. Genel bir perspektifte bakıldığında danışman, proje sahibi adına işlerin teknik normlara ve şartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili bir organdır.   

BİR DANIŞMANA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARSINIZ? 

Danışmana, firmanızın belli konularda mevcut boşluklarını doldurmak için gereksinim duyarsınız. Bu boşluklar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin: 
Firma yöneticileri ve personelinin çalışma kapasitesinin fazlasıyla dolu olması ve bu yüzden ek işler yüklenmelerine olanak bulunmaması; 
Uzmanlık gerektiren bir iş için firmada uzman bulunmaması ve böyle bir kişinin sürekli olarak istihdam edilmesinin de ekonomik olmadığı durumlar; 
Yapılacak işin kısa sürede tamamlanması gereken bir görev olması – yeni çıkarılan bir ürün için eğitim verilmesi veya ürün geliştirme için yeni uygulamaların belirlenmesi gibi. 
 
FCSI TANITIMI:

FCSI ( Foodservice Consultants Society International ) ismi Türkçe diline çevrilmek istenirse Mutfak Planlayıcı Danışmanların Uluslararası Birliği olarak adlandırılabilir. 
 
Birlik profesyonel olarak çalışan uzman proje danışmanlarından meydana gelmiştir. Merkez Amerika’ dadır. 1950 li yıllarda kurulan birlik, birçok Avrupa devletinde aynı işle uğraşan meslek sahibi üyelerle Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bugün Dünya’ da 200 tane profesyonel üyesi mevcuttur. Diğer tip üyeliklerle 47 ayrı devlette toplam üye sayısı 1.300 dür. Profesyonel danışmanların yanında diğer üye olarak adlandırılan pazarlamacılar, üreticiler, öğrenciler ve aktif çalışma hayatından çekilen emekli profesyonel danışmanlardır.
 
FCSI üyeliği için gerekli olan şartlar, meslek sahibinin gıda sektöründe yeterli bilgi birikimine ve uzun yıllar tecrübe sahibi olması yanında üye adayının bir komite tarafından dikkatlice incelenmesi, gözlenmesi ve mesleki bir sınavdan geçmesi gerekliliğidir. Ayrıca, FCSI üyeliği, profesyonel danışman olarak çalışan kişinin sadece müşteri haklarını gözetmesi ve bunu belirli bir ücret karşılığında yapmasını şart koşar. Böylece danışman ile üretici ve satıcı firmalar arasında herhangi bir menfaat alış verişi mümkün değildir. İşte bu nokta özellikle yatırımcı ve iş sahibi tarafından çok büyük bir öneme sahiptir.
 
FCSI, yılın belirli dönemlerinde üyeleri ile mesleki toplantılar düzenler. Bu toplantılarda yeni ve eski üyeler birbirleri ile tanışır, değişik ülkelerde karşılaşılan değişik problemler tartışılarak bilgi ve fikir alış verişi yapılarak üyelere çözüm önerileri yapılır. Üretici firmalar yenilikleri ve pazardaki rekabet durumu hakkında bilgi verirler, böylece sektördeki gelişmelerle ilgili özet bilgi birikiminden her üye faydalanmış olur. Kuruluş profesyonel mutfak proje danışmanlarına her türlü ihtiyacını temin edebilecek kuvvetli ve faal bir örgüttür.

HEDEFLERİ: 

Üyeleri tarafından verilen teknik servislerin müşteriler tarafından kullanılmasını teşvik etmek,
Dünya çapında büyümeyi geliştirmek,
Üyeler arasında bilgi alış verişini desteklemek,
Kuruluşun maddi kaynaklarını temin etmek,
Çalışmalarda ahlak kurallarını teşvik etmek,
Üyelere faydalı ve ilginç gelebilecek bilgileri yaymak,
Üyelerin işlerini geliştirmelerine ve yönetmelerine yardım etmek,
Üyeler tarafından verilen hizmetlerin sektöre tanıtılması ve bilgilendirilmesi,
Büyüme ve geliştirme programları yapmak,
Kalifiye danışmanların istikballerinin hazırlanmasını temin etmek,
Diğer endüstri gruplarıyla ilişkileri geliştirmek,
Öğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek,
Mutfak planlayıcıları sektöründe sosyal sorumlulukları geliştirmek,
Üyelerin profesyonel başarılarını tanıtmak,  
 
FCSI AHLAK KURALLARI:

Mutfak Planlamacıları ve Danışmanlık Mesleği kadın ve erkek gözetmeden dürüstlük, tecrübe, iş sorumluluğu ve karar verme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bir danışmanın müşteriye olan dürüstlüğü ve bağlılığı her şeyin üzerindedir. Profesyonel bir akıl verici olarak ve kararları toplum sağlığını ve emniyetini etkileyen danışmanın önerileri önyargısız olmak zorundadır. Bir danışman, bağlı olduğu meslek kurumuna ve birlikte çalıştığı kişilere karşı ahlaki sorumluluklara sahiptir. Bu görevler ve sorumluluklar, saygı ve kendine güveni yönetecek ve motive edecek kabiliyete sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle her FCSI Profesyonel Üyesi şu kurallarla kendini bağlı kabul eder :
 
Müşteriye mümkün olan en iyi hizmeti vermek.
Profesyonel bir davranış içerisinde müşterinin ve toplumun güven, saygı ve inancını elde etmek.
Gerekli olan hizmetlerin alınabilmesi için profesyonel bir danışman seçmenin bir yeterlilik olduğunu topluma kabul ettirmek için mücadele etmek.
Sadece bir profesyonel danışmanın yeterli olacağı eğitim, öğretim, tecrübesini gerektiren işleri almak veya diğer mesleklerle ortaklaşa çalışmalar yapmak.
Müşteri tarafından verilen veya bir danışman tarafından hazırlanan bilgi ve düşünceleri kendinde saklı tutmak.
Toplumun iyiliği için yapılan bir hizmet karşılığında şahsi kazancından feragat etmek.
Sadece müşteriden ödeme kabul etmek. Ödeme yapılan işin karşılığıdır, cihaz veya malzeme alımlarından elde edilecek geri ödeme ve kesinti değildir.
Danışmanın telif veya patent hakkı olarak aldığı ödemelerden müşterinin seçebileceği ürünle ilgisi olanları müşteriye bildirmek.
Gelişmekte olan bir projede yer alan bir ürünle ilgili satıcı veya imalatçı firmayla herhangi maddi geliri veya özel ilgisi varsa bu durumu müşteriye bildirmek.
Müşterinin onayı olmadan proje hakkında herhangi bilgiyi etrafa yaymamak.
Danışmanın profesyonel yeterliliği, tecrübesi ve iş kabiliyeti hakkında yanlış ve aldatıcı haber veya yayın yapmaktan kaçınmak.
Herhangi bir ürün veya hizmeti desteklemek için Birliğin ismini, logosunu veya kaşesini kullanmamak.
Birliğin iyi ismini korumak.         
 

Bu Makale 28.03.2012 - 20:35:54 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.