Feti Kuyucu

Turizmde aşırı iyimser beklentiler üzerine

Turizmde aşırı iyimser beklentiler üzerine

Değerli dostlar, geleneksel hale getirdiğimiz turizm sektöründe yüksek sezon değerlendirmesini geçen yazımda sizlerle paylaşmıştım. Burada bazı konulara dikkat çekmiş ve üzerinde düşünülmesi gereken notlar yazmıştım. Birçok iç ve dış siyasi, sosyo – ekonomik gelişmelere rağmen niceliksel olarak 2019 resort turizm yılını moraller yerinde ve rekorlar (!) yılı olarak tamamlayacağız.

Sadece sayısal gelişmeleri (büyüme adet olarak!) gerçekte rasyonel bir şekilde analiz edebiliyor muyuz? Bu soruyu hep sorarım şu nitelik ve nicelik meselesinin hala turizm otoritelerinde ve sektörde düşünsel olarak tam oturmadığı kanısındayım.

Türkiye’nin 2019 yılını niceliksel olarak bir önceki yıla oranla yüzde 17 artışla kapatacağı görünüyor. 2020 yılına mutlu/umutlu ve geride yaşanılanlar unutulmuş bir şekilde yeni rekorlar bekleyerek giriyoruz. Aşırı bir iyimserlik içerisinde 2020 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Ne kazandık, ne kaybediyoruz, gelecek ne getiriyor farkında mıyız tam bilmiyoruz.

Son altı yılın (2014 – 2019) niceliksel rakamlarına baktığımızda rakamlardaki dalgalanma / değişim ve kaynak sağlayıcı ülkelerdeki rakamsal gelişmeleri incelediğimizde gerçek ortaya çıkmaktadır. Kısacası ‘buz dağının’ altı başka, görünen üstü ise aldatıcı olabilir.

Artık eski tüketici davranışları ve tepkileri yok, karar verilirken birçok etken var. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve güvenlik bunların başlıca kriteri oldu seyahat edilen ve edilmek istenilen ülkelerde. Bu başlıklar, karar alma kriterleri arasında güçlü bir şekilde olarak yer almaya başladı. Son altı yıla baktığımızda dünya turizm gelirlerinin sayısal ve gelirler bakımından yaklaşık % 40 – 45 sini yaratan Avrupa pazarında önemli kan kaybettiğimiz açıktır.

Antalya rakamlarına baktığımızda 2012 yılında Almanya‘nın toplam içerisinde sayısal ağırlığı 2 milyon 884 bin kişi/yıl olup oransal olarak payı da toplam içerisinde yüzde 28 idi. Rusya Federasyonu’nun ise sayısal ağırlığı 2 milyon 761 bin kişi/yıl olup, oransal ağırlığı ise yüzde 27 idi. Destinasyonu domino eden bu iki ülkenin toplam içerisinde payı yüzde 51-52’lerde gerçekleşmekteydi. Bu paylaşımda kendi içerisinde yaklaşık yüzde 50 – 50 civarında idi.

2019 yılında ise rekorlar yılı ve haklı olarak sevindiğimiz kümülatif sayısal gerçekleşmeler buz dağının altında işlerin iyi gitmediğini görmemizi engellememelidir. Kaynak sağlayıcı pazarlarda dengeler gerek operasyonel olarak gerekse konsantrasyon olarak ciddi riskleri barındırmaktadır. Bu pazar kaymaları önemli bir kırılganlık riski oluşturmaktadır.

2019 yılında resort destinasyon olarak kaynak sağlayıcılarımızda oransal dağılımın risk oluşturmaya başladığı açık bir şekilde görülmektedir. Sadece Rusya Federasyonu ve Almanya arasındaki fark neredeyse yüzde 50 oranında açılmış durumdadır. Toplam içerisinde ise Kasım 2019 itibarıyla Rusya Federasyonu’nun payı 5,4 milyon kişi ve yüzde 37 ile gerçekleşirken Almanya‘nın payı ise 2,6 milyon kişi ve yüzde 17 oranda kalmıştır. Buz dağının altı ve risk budur. Avrupa pazarlarındaki geçmiş yıllara oranla yaşanılan kayıplar ciddi büyüklüklere ulaşmaya başlamış olup görmezden gelinirse ve tedbir alınmazsa bu gelişmeler çok büyük sektörel krizlere neden olabilir.

Antalya resort turizmi yapısal olarak hala kırılgan yapıdadır ayrıca mali olarak yüksek borç stoku olan sektör olası krizlerde ancak bir ya da iki yıllık kriz sürecini kaldırabilir, uzun süreli risklere yapısal olarak hazır değildir. (Mısır‘ın 2011’den bu yana yaşadığı ve geldiği nokta önemli dersler içermektedir.)

Aşağıdaki tabloda Antalya‘ya 2014 – 2019 (kasım) yılları arasında gelen Avrupa kaynaklı misafir dağılımları ve rakamsal pazar gelişmeleri gösterilmektedir. Tablo aslında destinasyon olarak buz dağının altını göstermektedir. Diğer bir taraftan Rusya Federasyonu’na aşırı bağımlı bir yapıya dönüşen kaynak yapısı yüksek risk oluşturmaktadır. Avrupa, Rusya, Ukrayna ve BDT ülkeleri arasındaki kaynak pazar yapısı mevcut ve yeni pazarlar ile regüle edilmezse olası ani değişimlerde çok ağır etkileniriz.

“ Geleceğin en iyi kahini geçmiştir“

Lord Byron

Antalya Turist Sayıları
Bu Makale 16.12.2019 - 14:53:27 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
  • Cengiz 28.03.2020 - 10:58

    Harika yazmışsınız.

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.