Serdar Sağlamtunç / FCSI

Turizmde akılcılık

Turizmde akılcılık
Akılcılık; usçuluk veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.

Salgın sonrası turist daha modern ve kapsamlı bir dünya bakış açısına sahip olarak çevreye duyarlı ve sürdürülebilir modellerin arayışında olacaktır. Buraya dikkat çekerek ivedi olarak yeni projelendirilen ve yapımı devam eden turistik tesislerin planlama değişikliklerinin yapılması gelecek on yılı kurtaracak ehemmiyettedir. Bir yol ayrımında olduğu görülen ve bugün alınacak önlemler ile yarının turizminin şekillendirilmesinde etkin olmak önemlidir. Kriz, akılcı bir taraftan ele alınırsa turizmin geleceği için yeniden ve farklı şekilde düşünmek için bir fırsat olabilir. Bu konuda önceki yazılarımda da bazı bilgileri anlatmıştım. Kapsam olarak tüm sektör paydaşlarının dijitalleşmeden yararlanıp ürünlerin cazibesini artırırken, sürdürülebilir bir programın temel taşları olan karbon ayak izi ve özellikle seyahatlerde geçerli karbon emisyonunu düşürecek teknik alt yapı ve sistemlere geçiş yapması çok önemli bir hale gelmiştir.

Turizm ekonomisinin kısa ve orta vadede virüsle birlikte yaşamasını öğrenerek bu duruma uyum sağlamak için esnek politik çözümlere ihtiyaç duyulacaktır ve bu konuda hükümet ve özel sektörün aynı düşünce yapısına sahip olması oldukça önemlidir. Bugün atalet içinde oturarak ve sayı hesabı aldatmacası yaparak hiçbir düzelme olmayacağı nedense dile getirilmemektedir. Adeta bir sanal ve yalan dünya yaratıp içinde sadece bizler yaşıyor gibi çok garip bir ruh haleti içinde debelenmekteyiz. Ancak zaman içinde mevcut büyük sorunların üzerine devasa yeni sıkıntılar eklendiği de yine dile getirilmiyor veya durumun farkında olan bir küçük azınlık söz konusu. Kriz yaşanıyor ve zaman içinde şekil ve yöntem değiştiriyor ama buna karşı bir hamleyi belki de ben göremiyorum.

Turizm ekosistemi genelinde öncelikle işletmelerin hayatta kalması, çalışanların mesleklerini sürdürmesi ve sektöre yeni profesyonellerin katılması sürekli devlet desteği olmadan risk altındadır. Bu aşama aslında vatandaştan kesilen vergilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda hükümetlere iyi bir sınav olanağı sağlamaktadır. Güncel olarak salgının 2021 sonu diye iyimser olarak öngörülen tarihin yeni varyant virüs tipleri ile birkaç yıl ötelendiği gerçeğini akılcı olarak ele almak gereklidir. Eğer bu yapılırsa hem dayanışma hem de toparlanma için ortak bir akıl oluşturmak olanağı mümkündür. Bunun için bakanlık ve bürokrasinin sektör paydaşlarının her biriminin yaşadıkları ve sorunlarının ortaya konarak kısa-orta-uzun erimde yapılacaklar tarzı bir bilimsel çalışmaya gerek duyulmalıdır. Mevcut yapı bunu yerine getirmesi için göstermelik kurul ve çalışma grupları yerine sistematik bir profesyonel çalışma temeline geçmesi gereklidir. Bu konuda meraklısına destek sağlanır.

Bugüne kadar yaşananlar ışığında temel politika öncelikleri ne olmalıdır?

1. Turistin seyahat, adalet ve sağlık konularında güvenlik tedbirlerini tüm dünyaya anlatacak bir yapı kurulmalıdır. Burada doğru, gerçek veri ve bunların kayıtları önemlidir.

2. Turizm işletmelerinin salgın sonrası duruma yapısal ve hizmet şekli olarak uyum sağlamaları ve bu şekilde önce ayakta kalmaları için yapılacak destekler belirlenmelidir.

3. Uluslararası turizm hareketinin belli bir süre erteleneceği göz önünde bulundurularak iç turizmi teşvik edecek yöntemlerin desteklenmesi gereklidir.

4. Turistlere ve işletmelere salgın ile ilgili net bilgiler sağlanmalı ve belirsizliklerin önüne geçerek bazı farklı abartılı haberleri anında doğrulatarak önlemek tarzı seçilmelidir.

5. Öncelikle sektördeki kapasiteyi tesis ve çalınlar olarak korumak ve desteklerdeki boşlukları gidererek tüm resmi olumlu şekilde oluşturmak önemlidir.

6. Ülkeler ile yakın işbirliği geliştirmek ve bu bağı güçlendirmek politik ve sosyal çalışmalar başlatmak faydalı olacaktır.

7. Yıllardır süregelen krizleri sorunun çözümüne katarak daha sağlam, dayanıklı, sürdürülebilir bir turizm inşa etmek için paydaş sektörler ile güç ve akıl birliği kurmak şarttır.

8. Türk malı ve temalı zincirlere, işletmelere ve yanı zamanda konaklama yanında gastronomi ve sağlık dallarını farklı şekilde ele alacak bütüncül bir sistem kurgusuna gereksinim var.

9. Yeni teknolojik ilerlemelerin tesislerin inşasından başlayıp işletme ve hizmet kısımlarına kadar indirgenmesine gereksinim var.

Görüleceği gibi her madde akılcı bir şekilde ele alınırsa kolayca yapılabilecek unsurları taşımaktadır. Bunun üzerine ilave daha yenilikçi detaylar da ilave edilerek her yöre ve bölgenin tüm özelliklerinin tanıtılması olasıdır. Önümüzde istesek de istemesek de birkaç yıllık bir bekleme süreci olduğu görülüyor ve biz bundan faydalanarak pek çok yapısal sorunları kökten çözebiliriz. Yeter ki bilim, deneyim ve profesyonellik takip edilsin.


Bu Makale 27.07.2021 - 13:18:41 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.