Feti Kuyucu

Turizm sektörü ve kurumsal yönetişim

Bugün gerek banka yöneticiliğim gerekse turizm sektöründeki yöneticilik dönemimde kısacası uzun yıllardır takip ettiğim, her sabah kolayca ulaşabildiğim sektörel online haber portalı TURİZM GÜNCEL ‘de ilk yazım olacak. (Ağırlıklı düşüncelerim/tecrübelerim diyebiliriz)
 
İlk yazımın uzmanlık alanım olan finans/bankacılık ve ekonomi konularından çok kurumsal yönetim anlayışı üzerine olmasını istedim. Hepimizin yakından izlediği üzere son 6 yılda yaşanan küresel ekonomik/finansal krizlerin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, yönetim hatalarının kurumlara yansımalarıydı. Yönetsel zafiyetlerin kurumlar ve işletmeler üzerinde yıkıcı ve yok edici sonuçlarını hep birlikte gördük. Birçok dev kurumlar yok oldu, birçokları ise faaliyetlerine son verdi ya da çok ciddi oranda küçüldü, ticari yaşamlarını devam ettirebilmek için birçok önemli varlıklarını satmak durumunda kaldılar.
 
Rekabetin ve değişimin artan/baş döndürücü ivmeyle hızlandığı bu son 10-12 yılda, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kurumların devamlılığı açısından son derece önem kazandığı finansal ve ekonomik krizlerin etkisiyle net bir şekilde görülmüştür.
 
Belirlenen kurumsal hedeflere ulaşmak ve süreklilik için; etkililik, tutarlılık, şeffaflık, adil olmak, hesap verebilirlik, katılımcılık, inovatif yaratıcılık, doğru çalışma grupları oluşturma, güvenirlik ve sosyal sorumluluk gibi temel kurumsal yönetim ilkelerinin vazgeçilmez prensipleri artık iş yaşamımızda yerini almıştır. Hatta yeni TTK ‘da bazı kurumlar için yasal sorumluluk olarak da uygulamada yerini bulmuştur.
 
 İŞ YAŞAMINDA GELİŞMEK/BÜYÜMEK İÇİN…
 
Güven insanlar arası ilişkilerde olduğu kadar kurumlar arası ilişkilerde de son derece önemlidir. Artık sınırların daraldığı dağıtım kanallarının çok hızlı geliştiği günümüzde ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık artmaktadır. Kurumlar başarıları için sadece kendi kaynaklarını değil, başkalarının kaynaklarını da (finansal kaynaklar başta olmak üzere ) kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu kaynaklara erişim için güven veren ilişkiler kurmak gerekmektedir. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf olmak iş yaşamında gelişmek / büyümek için en önemli değerleme kriterlerinden olmaktadır.
 
Küresel ve ulusal ekonomilerde artık kurumsal yapılar gelişim / büyüme ve rekabet için kendi öz kaynaklarının haricinde diğer tüm kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Kurumsal yapıların; finansal piyasalara / kreditörlere ve diğer iş ilişkisi içerisinde olduğu tüm bileşenlerine güven verici bir yönetim anlayışında olması başarı için vazgeçilmez bir kriterdir. Bu süreç iş yaşamında karşımıza Kurumsal Yönetişim olarak çıkmaktadır.
 
“ Kurumsal Yönetişim; tüm hissedarlar, yönetim kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ilkeleri, yetki ve sorumlulukları, alanların dağılımı, kurumsal yapının kalitesini güvenirliğini ve şeffaflığını kapsıyor.” Kurumsal Yönetişim bu kesimler kadar tüm iş ilişkisi içerisinde bulunulan, finansal piyasaları / kreditörler (Sermaye bu kadar kıtken ki çok önemli bir hususu) , tedarikçiler, müşteriler ve toplum içinde önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetişim, kurumsal güvenin temelini oluşturmaktadır.
  
Günümüzde kurumların başarısını ve sürekliliğini;
 
Güç sahiplerinin, karar vericilerin katılımcı bir yaklaşımı, şeffaf ve hesap verme kültürünü benimsemeleri, adil, tutarlı olmaları ve “kurumsal güven “ veren yönetim yapıları son derece etkilemektedir.  
 
Son 10-12 yılda ülkemizin ekonomik performansında etkin rol alan, tasarruf açığı olan bir ekonomide önemli ölçüde döviz girdisi sağlayan, Bölgemizin ise lokomotif sektörü olan ve önemli sermaye birikimi oluşan TURİZM ENDÜSTRİSİNDE yönetim kalitesi önemli bir değerleme kriteri haline gelmiştir.
 
Sektördeki tüm tarafların; Seyahat acentesi, konaklama hizmetleri başta olmak üzere tüm iş ilişki içerisinde diğer alt sektörlerin sürdürülebilir büyüme, rakip destinasyonlarla inovatif rekabet edebilmek, tüm finansal kaynaklara / piyasalara etkin bir şekilde erişebilmek ve üstün performans gösterebilmek için kurumsal yönetim ve yönetişim ilkeleri uygulamaları çok önem taşımaktadır.
 
“Yönetsel fark yaratan kurumların / işletmelerin öne çıkacağı bir dönemi yaşamaya başlayacağız”
 
 
2014 Turizm sezonunun tüm taraflara bol kazanç getirmesi dileğiyle.
 
 

Bu Makale 03.06.2014 - 10:30:59 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
 • Ekmel Özlük 02.06.2014 - 06:00

  Sn.Kuyucu, başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin kurumsal yönetimlerine yönelik önermelerinizi , bilgi çağının inovatif,inspiratif ve aynı zamanda kreatif motiflerini içeren değerlenrimelerinizin özellikle sektör lideri kurumlarımız boardlarında dikkatle değerlenirilmesi gerektiğini düşünüyor,katkılarınızın devamını temenni ediyorum.

 • MEHMET UGUR BİLGİNER 02.06.2014 - 10:32

  Kurumlarımızın en çok ihtiyac duyduğu Etik ilkeler vurgu yapan yazınızı keyifle okudum Bu yazılarınıza ve tecrübelerinize ihtiyacımız var Devamını merakla bekliyoruz

 • Akın Tabaklar 01.06.2014 - 01:36

  Sevgili Feti kardeşim bankacılık ve finans sektöründeki tecrübeni ve bunun turizm sektörünün yapılanması konusundaki yansımasını çok iyi bilen uzman bir kişi olaraktan değerli bilgi ve tecrübeni sektörel iletişim sitesi Turizm Güncel.com vasıtasıyla takip etmekten mutluluk duyacağım.İşinde ve yaşamında başarılar dilerim ...

 • Zafer KORKMAZ 28.05.2014 - 08:53

  Feti bey, bankacılık ve turizm sektöründeki tecrübelerinizle ilgili yol gösterici yazılarınızı merakla bekliyoruz. Syg.

 • Aydoğan BAYRAKTAR 24.05.2014 - 11:43

  Sevgili Feti tecrübelerinin ışığında yapmış olduğun yorum ve tespitlerini her zaman zevk ve dikkatle izliyoruz. Başarılarının devamını diliyorum.

 • Evrim TEZ 23.05.2014 - 06:32

  Feti Bey, Hem Bankacılık hem de Turizm sektörü üzerine çok değerli tecrübelerinizi Turizm Güncel üzerinden takip etmek eğitici ve yol gösterici olacak. Başarı ve esenlikler dilerim.

 • Meral Oskan 23.05.2014 - 03:16

  Feti Bey Merhaba, Düzenli olarak takip ettiğim Turizm Güncelde sizin piyasa yorumlarınızı okuyabilecek olmak beni son derece mutlu etti. Hayırlı olsun. syg,

 • Mehmet Biçer 23.05.2014 - 02:52

  Fethi Bey, Yeni yazınızı kültürümüzü, yaşam şeklimizi ve egolarımızı dikkate alarak Adil Olmak, Hesap Verebilirlik üzerine yazmanızı rica ediyorum. Paylaşımınız için sonsuz teşekkürler...

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.