Feti Kuyucu

“Orta Vadeli Planda turizmin adı yok”

“Orta Vadeli Planda turizmin adı yok”
Değerli Dostlar , Kamu yönetimi yeni bir OVP (Orta Vadeli Ekonomik Pla) daha hazırladı. Bu plan 2021 - 2024 arasındaki takvimde temel ekonomik büyüklük ve verileri içeriyor.

Bu programlar aslında karar alıcılar için bir yol haritası ve geleceğe dönük öngörü olarak ajandada yer almaktadır.

Ancak önceki OVP'lerdeki yol haritaları piyasa dinamikleri ile maalesef örtüşmedi. Makro ekonomik dengeler hedeflenen rakamlardan uzak bir şekilde gerçekleşti. Ani değişimler öngörülerin gerçekleşmesini sağlamadı.

Biz öncelikli olarak bu yeni OVP’nin “turizm” sektörü açısından yeni bir şey içerip içermediğine odaklanacağız. Turizm sektörünün GSYİH payı ortalama olarak yaklaşık yüzde 4’ler civarındadır.

Yayınlanan OVP 'de turizm sektörüne yönelik çok stratejik bir yol haritası maalesef görünmüyor. Politika olarak yine klasik politikalar ve stratejiler yer almış.

Bunları sıralarsak;

1) Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik

bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası

havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacaktır.

2) Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacaktır.

3) Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi

amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi

alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım

faaliyetleri yürütülecektir.

4) Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak, ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkemiz hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini teminen ticaret diplomasisi araçları ile bölgesel ve çok taraflı işbirliği platformları etkin bir şekilde kullanılacaktır.( Kaynak, OVP )

Yıllardır söylenen şeylerin birkaç kelimesi değiştirilerek kısa bir politika seti oluşturulmuş.

Orta Vadeli Planda yer alan temel ekonomik ekonomik büyüklüklerde "Cari İşlemler Dengesi" kaleminde yer alan seyahat gelirlerinde (Net Turizm Gelirlerini içermektedir) çok muhafazakar rakamlar gördüm şöyleki;

Yıllar ( Milyar $ )

2020 (G) 10.2

2021 (T) 17.0

2022 (T) 25.0

2023 (T) 30.0

2024 (T) 34.0

Kaynak: OVP

Bu öngörülere göre 2019 rakamlarını ancak 2024 yakalayabileceğiz.

Bu öngörü tecrübelerime ve kanaatime göre ya pandemi etkilerinin devam edeceği ya da turizme yeterli yatırımın yapılmayacağı varsayımına dayanmaktadır.

Cari açığın finansmanında turizm sektöründe beklentileri bu kadar yüksek tutarken politika ve tedbirler neden bu kadar yüzeysel anlaşılmıyor.

Ancak yine de ben umutluyum.

Pandeminin gölgesi sektörün üzerinden kalkarsa turizm endüstrisi gelirler açısından çok hızlı bir büyüme gerçekleştirir. Beklentim 2022 yılında 34- 35 milyon ziyaretçi 27- 28 milyar dolar turizm geliridir.

Biraz da OVP 'de turizm sektörünü yakından ilgilendiren döviz kurları politikasına bakalım.

Döviz kurlarında ortalama doalr kuru indikatif olarak aşağıdaki gibi olacak.

Kur değişimlerinin sektörünün lehine ve kârlılıklara pozitif katkısının olacağını öngörmekteyim.

OVP’ye göre ortalama $ / TL ve indikatif € / TL

( €/$ 1.18 senaryo edilmiştir. € kurları tarafımdan senaryo edilmiştir. )

$ €

2021 (T) 8.30 9.80

2022 (P) 9.27 10.94

2023 (P) 9.77 11.53

2024 (P) 10.27 12.12

"Ne ekersen onu biçersin"


Bu Makale 07.09.2021 - 09:57:38 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.