Serdar Sağlamtunç / FCSI

İş modeli geliştirme çalışması - Turizm

Son on yılların sorunları üst üste biriktirerek kördüğüm şeklinde içinden çıkılmaz hale getirdiği turizm bilmecesi çözülebilir mi? Gelin bu soruya akılcı bir yanıt bulmaya çalışalım. Belki fazla teknik bir yazı olacak ancak verilmek istenen mesaj, sorunun kolaylıkla giderilebileceği tezidir.

Danışmanlık çalışmalarında uyguladığımız bir yöntemin çok küçük belki damla şeklindeki bir bölümü ele alınarak konuya “iş modeli – turizm” başlığı ile girelim.

İş Modeli - Turizm

Konuyu destekleyici maddeler:

Alt Yapı

Yönetilebilir ve teknik bakımdan ileri teknolojileri takip eden, sağlam ve dayanımlı tüm mühendislik çalışmaları işin içine girmelidir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim önemli bir husus yıllar geçmesine rağmen göz ardı edilmektedir. Suların yükseleceği ve sellerin artacağı bilimsel olarak ortada iken buna tedbir almayan ve gelen hazarları “doğa afeti” olarak niteleyen kafaların değişmesi gereklidir.

Otellerde pişirme nedeniyle kaynaklanan yangınlar ve harcanan enerjinin önlenmesi olasıdır. Bugünkü teknik bilgi ve donanım ile bu tedbirler kolaylıkla alınabilir. Ancak bu yöntemleri kamunun her projeye uygulatma yeteneği olmalıdır. Otelcilikte ileri ülkelerde her firma her ürünü imal edemez çünkü imalat için gerekli olan sertifikasyon gereklidir. Bu örnek sanayi bakanlığı tarafından önemle ele alınmalıdır.

Özellikle tesisatlarda kullanılan plastik türü malzemeler yerine metal öne çıkmalıdır. Bugün her derde çare gırtlaklı tür hortumlar aslında en büyük problemi yaratmaktadır. Bu işin düzeltilmesi için kamu ve mühendis odaları mutlaka birlikte çalışmalı ve standartlar üretmelidir. Bu iş sadece bakanlık kararları alınarak ve çarpık düzenleme ile değil, teknik bilgi ve deneyimin de içinde olduğu geniş katılımlı üst teknik seviyelerde çözülmelidir.   

Ölçek

Bugün yapıldığı gibi tek tür turizm asla kazandırmaz. Her yıl aynı şeyi farklı sözcükler ile söyleyerek işler düzelmez. O halde ölçek tanımı ve planlamasını doğru ve ayağı yere basacak tarzda oluşturmak gereklidir.
Turizm öldü, şimdi sağlık turizmine geçelim diyerek bu işler olmaz. İlginç olan bu tür turizmin çok daha kırılgan olmasının hiç kimse ayırdında değil. Otel odasını hastane odasına çevirmek ve garson yerine hastabakıcı koyarak para kazanılacağını düşünmek bile işi hafife almaktır.

Teknik

Ağırlama sektörü kendini oluşturan diğer sektörlere yol açacak büyük kapasiteye sahiptir. Ancak önemli bir detay tüm bu tablo içindeki her birimin ve faaliyet alanının çok üst teknik donanıma sahip olmasına izin verilmesi ve düşük olanların iyileştirilmesine çalışılmasıdır.
İmalat, gıda, saklama, lojistik, atıklar konusunda çok sağlam sistem kurguları yapılarak tesisler ve imalat birimlerinin bu seviyeyi yakalamalarına destek verilmesi gereklidir.

Gelecek

Mevcut kaynakların asla tükenmeyeceği ve eldekilerle turizm yapmak ve bu işten para kazanma olgusu bitmiştir. O halde bunun farkında olarak gelecek tasarımına geçilmesi gereklidir. Bu ise büyük bir projedir ve asıl kamunun çalışmalara finansal destek vermesi gereken nokta burasıdır. Yoksa tur operatörlerine yakıt desteği yaparak turizm gelişmez. Harcanan kaynaklar onun bunun cebine gider, gün geçer daha faza destek talebi gelir ve hikâye böylece sürer gider.

Sanayi birikimi

Tesis ve hizmet standartları sanayi birikimini artıracak tarzda planlanmalıdır. Pişirme ve yıkama konusunda ülke sanayisinin oldukça uzun mesafe kat etmesi gerekmektedir. Bunun formülü ise bellidir. Ancak bu formüle işlerlik kazandıracak çalışmaların düzenleyici merci olan kamu tarafından uygulanabilir bir proje haline getirilmesi şarttır.

İnsan potansiyeli

Ağırlama sektörü emek yoğun bir çalışma tarzıdır. Ancak bu yoğunluk sadece tesis içi değil hizmeti ortaya çıkartan bütünleşik olarak diğer farklı sektör faaliyetlerini de kapsar. Bu nedenle sadece otel eğitimi ile bu iş çözülmez. Daha kapsamlı olarak bakmayı öğrenmek ve bu konuda projeler geliştirilmesine gerek vardır.

Müşteri İlişkileri 

Belki profesyonellik olarak adlandırılabilecek eğitim ve bilgi aktarımına büyük gereksinim vardır.

Marka yönetimi

En büyük eksiklik buradadır ve tek neden düşünce sistematiğindedir. Tesis sahipleri kendi tesisleri için yapılması gerekli olan olmazsa olmazları anlamadıkça ve uygulamaya koymadıkça kazanım elde etmeleri olanaksızdır.

Müşteri yaratma

Müşteri memnuniyeti yanında yeni müşteri kazanma yöntemleri uygulanmalıdır. Her yıl aynı müşteri aynı amaçla gelmez. Kendinizden pay biçin. 

Hizmet kapsamı

Burada farklı uygulama ve hizmet tarzları devreye girmelidir. Bu kapsam daha önce turizme zarar veren herşeydahil gibi bir uygulama olmamalıdır. Bireysel olarak günü kurtarmak yerine sistematik bir planlamadan, akılcı yöntemlerden bahsediyoruz.

Sürdürülebilirlik 

Belki de kafaların en fazla karıştığı ancak cazip olduğu için rahatça kullanılan bu tanım içinde çok karmaşık detayları taşımaktadır. Tümü ele alınırsa sürdürülebilir bir sistem yapısı ortaya çıkar. Bunu yapabilmek için sektör paydaşları STÖ ler ile birlikte kamu ve mimar ve mühendis odaları mutlaka bir araya gelerek olabilir ve uygulanabilir kurgular projelendirmelidir.

Ürün Tasarımı

Yenilikler ve yaratıcılık ağırlama sektörünün en temel gereksinimidir. Sadece beton ve cam yapıyı inşa edip içine çeşitli tarzda mobilya koyarak bu işin olmadığını anlamalıyız. Bu halde farklı tasarımlara yönelmek ve sadece turizme odaklanmak en geçerli yöntemdir.  

Yenilikler 

O kadar fazla yenilikçi düşünce ve uygulama var ki, bunları ele alıp pilot uygulamalar yapılsa sistem kendini düzletebilir.

Temiz enerji 

Gelecek on yıllar için en gerekli yöntemin uygulanmasına ivedi geçilmelidir. Sessiz ve atık üretmeyen enerji türleri o kadar fazlalaştı ki, bunları mühendis odaları-üniversite-kamu işbirliğine açarak bu konuda ilerlemeler elde etmek gereklidir. Dikkat ederseniz bu yöntem sadece ağırlama sektörünü değil diğer sanayi ve sektörleri yakında ilgilendirmeli. Ama tek noktaya odaklanıp körleşme sıradan bir eylem haline gelmiştir.

Sağlıklı gıda

Bu konu geleceği belirleyen öneme sahiptir. Ama bilinen çeşitli yöntemler ve odaklar tarafından turizme meze yapılmakta ve dikkatler başka yöne çekilmektedir. Bugün yapılacak temel ve doğru atılımlar yarının güçlü sektörlerini ortaya çıkartacaktır.

Pazarlama ve satış

Ticari becerilerimizi geliştirici yöntemleri bulmak ve uygulamak zorunluluk haline gelmiştir. Sevimli bir hayvanı boyayarak farklı bir yöntemden para kazanma devrinin geçmiş oluğunu anladığımız ve işin içine teknik, akıl ve insan faktörünü kattığımızda çözüm kendiliğinden gelecektir.

Özel konular 

İşte yaratıcılık isteyen diğer bir yöntem! Bunun kurgulanması ve akılcı yönetimi ile elde edilecek kazanımlar sayılamayacak kadar çok. Yeter ki çalışmalar başlatılabilsin.

Yönetişim:

Kaynaklar – Eldekiler ve keşfedilmeyi bekleyen kültür, tarih, yemek, doğa koruma tedbirleri
Faaliyetler – Uzun ve orta erimli projeler, olabilirlik ve uygulanabilirlik kıstaslarının bütünü
Ortaklıklar – Sektörler arası iletişim, proje geliştirme çalışmaları, üniversite ve sanayi
İlişkiler – Kurumlar ve STÖ leri arasındaki bilgi ve deneyim alış verişinin getirisi
Maliyetler – Gerçek kar zarar analiz hazırlanması, yürütme, değerlendirme
Müşteri kesiti – Çeşitlilik çalışmaları, yerli ve özel tür yaratımına bakış
Katma değer – İlgili sektörler ve tüm oyuncuların katılımı
Gelir akışı – Ekonomik iyileşme, yatırımlar

KAZANIM

Burada ele alınan görüşlere ilişkin yöntemler kolaylıkla uygulanabilir özellikler taşımaktadır. Konuyu çok daha detaylı olarak ala almak olasıdır ancak ilgi duyan yoğunlaşabilir. Bu yöntemler tipik iş planı uygulama şekilleridir. Sadece birkaçı ile turizmde çöküş tersine çevrilebilir. Örneğin turizm tesisleri yatay yerine dikey çalışma prensibine geçebilir, buradan elde dilecek kazanımlar maliyetleri azaltıcı ve kazanımları artırıcı etki yapabilir. İş basit bir kararda düğümleniyor. Bu problemi akılcı ve teknik yöntem ile mi çözebiliriz yoksa uygula ve sonucuna katlan yöntemi ile mi?     

Bu Makale 28.03.2016 - 12:47:17 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.