Serdar Sağlamtunç / FCSI

İllüzyon - Maji

Kişisel gelişim için çaba sarf edenler belki bu tanımları bilirler. Son 20-30 yıl toplumların bir şekilde uyutularak farklı yönlere dikkatlerini çekmeleri için titiz bir program uygulanmaktadır.

Bu planlama daha çok bir şeyin olduğu varsayımı veya var olduğu halde olmadığı önermesini ispatlayacak bazı önemli unsurları taşıyor. Dolayısıyla olmayanlar varmış gibi önümüzdeki tabloda yer alırlarken olanlar hiç görünmezler. Bu durum pek çok şeyin çözümü olarak kullanılabilir. Derinlemesine bilgi sahibi olunmayan her tür önermede oldukça işe yarar. Hatta günümüzde pek sık şahit olduğumuz, bir yaşam tarzı olarak insanların gerçeklikten uzak yaşamalarına neden olur. Artık farklı ve başka bir dünya söz konusudur ve bu ortam içinde olaylar, gerçekler, renkler ve tüm değerler kişinin arzu ve isteğine göre şekillenir. Pek keyifli değil mi? Bu çıkarcı durum aynı ortamı paylaşan başka biri devreye girdiğinde bozulur. Çünkü diğer kişinin olayları, renkleri ve gerçekleri ilkinin yarattığı ortama genelde uyum göstermez. Son aşamada her birey kendi yarattığı dünyada evrimler geçirerek ve devinim içinde bir yaşam yoluna girer. Bu durum yöneticiler için yaratılan sahte bir sahnedir aslında. Böylece gerçek olanla olmayanın karışımında kişi ne birey olarak ne de birlikte bu durumdan kurtulamaz. Bu noktada ying-yang oluşumu gözlenir. Birlikte yuvarlanırken köşeler düzelir ve kaypak ortamda artık her şey süratle dönme ve hedefe yönelmektedir.

Turizm bacasız endüstri olarak tanımlanan ve kabul edilen bir iş dalıdır. Eğer tekniğine uygun olarak yapılırsa dokunduğu tüm sektörlerle büyük kazanımlar elde etmek olasıdır. Bir diğer önemli etki ise ilgili sektörlerde düzeltici ve ileriye götürücü yönüdür. Bu yapı içinde tüm mühendislik disiplinleri ve inşaat sektörü yanında gıda, meşrubat, temizlik, kimyasal, tekstil, ısıtma/soğutma/havalandırma, taşıma sektörleri sürekli görev alırlar. Tesis yapımı ve işletilmesi aşamasında çalışanlar bir diğer önemli unsurdur. Böyle bir mozaikten yola çıkarak tabloya tümden bakabilmek zorlu olsa bile bir yerden sonra piyasa aktörlerinin daha iyi verim için birbirini zorlaması düşünülebilir. Bir sonraki aşamada kalite ve daha fazla kazanç olarak kendini belli edecektir. İşte bu çevrimi boşa çıkarmak ancak ilk girişte bahis konusu edilen yanlış görünüş ile oluşabilir. Buradan hareketle yapılan her şeyi üstün başarı ve akıllı uygulama olarak ele almak, anlatmak ve medya ile göz boyamak ile önünde sonunda ekranda bir dizi renkli görüntü oluşturabiliriz ancak gerçekler her zaman çıplaktır ve zamanla ortaya çıkar.

Peki, illüzyondan kurtulmak olası mıdır? Genel anlamda olanaksızdır. Çünkü o mecra farklı bir düstur ve enerjiyle sürekli kendini yenilemektedir. Belki de kendini kandırmanın ve gölgelerden devler icat etmenin insanın en zayıf noktası olduğunu algılamak gerekir. Tek çözüm yolu yapılan tüm çalışma ve planların akıl ve tekniğe uygun olmasını temin etmektir. Eğer örnek vermek gerekirse, bir tesisi teknik olarak irdelemek ve eksik kısımlarını telafi ederek yeni binaların daha fazla gelişmesi böyle bir çalışma sonucu kolayca elde dilebilir. Bir diğerinde, turist memnun edilememişse bunun nedenlerini akılcı bir şekilde belirleyip memnuniyet artırıcı tedbirler üzerinde kafa yormak ve uygulamaya koymak sistemi destekleyici etki yapacaktır. Başka biri, sistemin kontrol ve denetiminde herkesin uyacağı yöntemleri basitçe belirlemek ve aynı şablonu her yere uygulamak, gerekli duyulursa her 5 veya 10 yılda durum değerlendirmesi yapmak fayda sağlayabilir.

Bugün fazla dikkat çekmese de sağlıklı gıda üretim ve tüketimi, atıkların azaltılması, çevre koruması ile ilgili düzeneklerin kurulması yakın gelecekte ülke turizmine katkı sağlayacak unsurlardır. Yerel kültürü öne çıkartıcı ve koruyucu önlemler ülkeye gelen misafirlerin tarihe saygı hassasiyetini yükseltecek etki yapar. Bunun geri kazanımı çok büyük mertebelerle ifade edilecektir. Benzer şekilde eski kalıntılar ve tarihin korunması önemli ipuçlarını ifade edecektir. Tabi kaynaklarla birlikte enerjinin korunması bir bütün olarak programlanabilir, böylece gelen misafirlerde farkındalık yaratılabilir. Yabancı misafirlerle daha sıcak temas ve kültürel alış veriş için toplu taşıma teşvik edilmeli ve alt yapı çalışmalarına hızla devam edilmelidir. Uçaktan otele ve tesisten uçağa taşınan misafirlerin ülke algısında eksiklik olduğu hepimizin malumudur. Ticari olarak bu konu ele alınırsa, misafirlerin yerli üretimleri tanıması ve bunlara yönelmesi teşvik edilebilir.

KİM KİMDİR?

Bilgi ve deneyime gerekli değeri vermeyen toplumlarda herkes her mesleği en iyi icra edebilecek yetkinlikte görür. Öyle ki patron ünlü bir mimar, üretici mucit, çalışanlar sihirbaz olarak kendilerini algılamaya başlar. Bu örnekleri daha çoğaltabiliriz ancak ne demek istediğimiz anlaşılmıştır diye umuyorum. Hele bu dönemde bu ülkede yaşanlar olarak kimin ne hale dönüştüğünü görmek belki ironi olarak keyifli bir izlence gibi bile tanımlanabilir. Nasıl kitleler izdivaç programlarını, yeteneksiz şahıs örneklerini, dizileri saatlerce bıkmadan izleyebiliyorlarsa onlara verilen mesajlar ve gerçek hayattan uzaklaşmak aşamasındaki çabalar meyvesini vermektedir. Teknoloji harikası cihazlar plastik para ile uzun vadeler ile satılmakta, insanlar sözde birbirleri ile iletişim kurmaktadırlar. Tablet adı verilen cihazlarda birçok oyun oynanmakta, telefonlar ile sürekli internet üzerinden haberleşme yapılmaktadır. Ne için? Sadece sanal dünyada illüzyonu yakalamak tek amaçtır. Bu kademe öyle bir seviyedir ki, yalnız insanlar ordusu sözde bir araya getirilmiştir.

Soru çok basittir. Bu kadar teknoloji yoğun yaşamlardan neden işbirliği ve güç birliği çıkamaz ve neden çalışma alanında ekonomide bireyler varsıllıklarını artıramaz ancak bir havuza su taşımak artık onların kaderi olabilmiştir? Yanıtı herkes kendince verebilir. Yapılan araştırmalar vatandaşın çok daha az çalışarak büyük paralar kazanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Yani herkes ilginç bir şekilde illüzyon içinde yaşamakta ancak bunun farkına varamamaktadır. Emek kıymetini yitirmiştir ve herkes daha fazla para elde etmeye odaklanmıştır. Dikkat edin kazanmak fiilini kullanmıyorum. Çünkü kazanç için emek ve çalışma gerekir. Hâlbuki yapılanlar rakamlarla oynamak, para ile para kazanmak aldatması şeklinde devinimdir. Tam da bu aşamada maji devreye girer. Yani okus pokus ile büyük kazanımlara yönelmek ve zamanını bunlarla harcamak. Piyangolar, totolar, yarışmalar kişiliği ortadan kaldırarak sadece tek meta olan paraya yönelmek çabası ortaya çıkmaktadır.

Önümüzdeki en büyük tehlike çalışmadan para kazanmayı marifet sayan bir geleceğe zorla ittirilme gerçeğinin ne kadar farkındayız? Güncel yaşamı devam ettirmek için elimizdeki her şeyi haraç mezat satmak gelecek için yapılan en büyük hata olduğunu algılamak bu kadar zor mudur? Bunun tersine hareketin başlaması ve topyekûn her dalda çalışma ve emeğin öne çıkartılması gerekmez mi? İşte bu durumda yapılan tesislerin daha ekonomik ve işlevsel olacağı ve bu işin keyfini paylaşan binlerce iş erbabının mesleklerini kendilerinden sonra gelecek gençlere aktarması ve sanayi atılımının tekrar başlatılabilmesi düşünülemez mi? Ne kadar çabuk illüzyondan vazgeçer ve maji işini bir kenara koyarsak sadece çalışmakla daha fazla çalışmakla yapılamayacak iş, başarılamayacak zorluk yoktur. 
     


Bu Makale 11.03.2013 - 10:55:54 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.