Feti Kuyucu

Gelişmeler ve yansımalar

2015 yılı ile ilgili olarak geçen yılki yazı dizimi okuma fırsatı olan sektör temsilcileri ve ilgililer, konuları sosyo-ekonomik olaylar/potansiyeller üzerinden irdelediğimi, fırsatları/tehditleri öz düşünce ve tecrübelerim çerçevesinde rakamlarla izah etmeye çalıştığımı hatırlarlar.

Genel tespitler ve önerileri kısaca hatırlatmak gerekirse;

-2015 yılı turizm sezonunda (kitle turizm baz alınmıştı) sosyo-ekonomik olaylar sektörün ve tüketicilerin davranışlarında/karar almalarında önemli parametre olmaya devam edecekti. İlk dört aylık sayısal verilere baktığımız zaman toplam yabancı ziyaretçiler sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıpla devam ediyoruz. Ana kaynak sağlayıcılarımızdan olan ve gelişmelerini dikkatle izlediğimiz RF ve BDT pazarlarında ise daralma diğer pazarlara göre daha yüksek. Nedeniyse satın alma paritesindeki yüksek oranlı düşüş ve şok etkisi ile ortaya çıkan bekle gör davranışları. Rus pazarında gelişmenin böyle olacağını, en azından ilk beş ayda böyle seyredeceğini tahmin ediyor ve bekliyordum, önceki yazılarımda konuyu ele almıştım.  Ancak rubledeki devalüasyonun çok yüksek olduğunu, spekülatif etki içerdiğini, $/Ruble normalleşmesi ile ertelenmiş taleplerin normalleşmeye başlayacağını da ifade etmiş; $/Ruble paritesinde 42-46 bandında normalleşme beklediğimi yazmıştım. Bugün gelinen noktada $/Ruble, 49-50 nin altı test ediliyor. Bence önümüzdeki günlerde gelişmeler, senaryolar (siyasi ilişkilerde iyileşme, petrol fiyatların artması vb.) olumlu bir şekilde yansımaya devam edecek. Bu pazara yönelik temkinli iyimserliğimi koruyorum. Ama proaktif pazarlama desteğini arttırmalıyız.

-ABD orijinli para piyasasındaki hareket ve beklentilere ilaveten, gelişmekte olan ülke riskleri ve makro ekonomik zayıflıklar tekrar masa üzerine gelince, iç dengeler bozulmaya başladı. Yine daha önceki yazılarda olası beklentilerden bahsederken, güçlü bir dolar yılı olacağını ve parite hareketleri ile yüksek enflasyonun önemini vurgulamıştım. Gerçekten beklentiler realize oldu. $/€ paritesi, beklentilerden hızlı dolar lehine değişti. Bugün ise inişli–çıkışlı süreç devam etmekte olup,  uluslararası otoriteler önümüzdeki dönemde paritede eşitlik ve dolar lehine beklenti içerisindeler. $/TL ve €/TL'de ise bir önceki yıla göre yüksek oranlı $/TL kotasyonları devam edecek gibi gözüküyor. €/TL'de ise yönü $/€ paritesinin belirleyeceğini düşünüyorum.

-Konaklama sektöründe beklentilerin üzerinde fiyat odaklı bir yıl olacağı beklentisi realize oluyor. Potansiyel kaymalar ve değişmeler baskıyı arttıracaktır. Yapısal problemler devam ediyor; yüksek borçlanmalar, yatırım kararlarında rasyonellik sorunu, kaliteli insan kaynağı eksikliği, finansal yeterlilik problemleri, kurumsal yönetim anlayışı eksikliği, sektör birlikleri arasında uyumsuzluk ve kamu otoritesinin sektör sorunlarına proaktif/düzenleyici yaklaşamaması ve benzeri...  Konaklamada ayrışma net bir şekilde yaşanıyor. Yüksek standartlı tesisler ve yöreler ile diğer bölge ve tesisler, regülasyon beklenen senaryolar içerisinde idi. Bu durumu aslında kendimizi test etmek ve işletme/yönetim körlüklerinden arınmak için bir fırsat olarak algılamalıyız. Maalesef oda sayısını artırmak yeterli olmuyor. Birçok parametrenin bir arada olması gerekiyor. Bunlardan en önemlileri ise; yönetim anlayışında kurumsal düşünce ve rasyonel davranış, yeterli insan kaynağı ve finansal yeterlilik.

- Sektörün en büyük destekçisi ise son on yıl, özellikle de son beş–altı yılda bankacılık sektörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Sektörün finansmana erişmekte şu an itibarıyla hiçbir kısıtı yoktur. Konaklama sektörü, bankacılık sektörü tarafından çok önemseniyor. Büyük altyapı projeleri, enerji projelerinden sonra proje finansmanında ilk sıralarda yer alıyor. Finansman maliyetleri ve vadeler  oldukça makul seviyede. Turizm sektörünün artık en önemli direnci bankacılık sektörünün desteği. Bankacılık, sektör adına çok önemli kaldıraç.

-Bu yıl, aslında her dönem, şirketler tarafında mali tablolar ve özellikle nakit akışı yönetimi çok önem kazandı. Nakit yaratmak var olmak anlamına geliyor. Hiçbir şirket zarar etmekten dolayı zor duruma düşmez ancak nakit yaratamayan birçok şirket oldukça zor durumlarda kalabilir. Hatta faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilir. Biraz öze indirgediğimizde, bu yıl kitle turizminde, özellikle konaklama tarafında doluluk ve fiyat parametrelerinde gelir ve nakit yaratma baskısı hissedeceğiz. Aşağıdaki basit simülasyonda doluluk, fiyat ve maliyet artışları parametreleri sonucu GOP oranlarını inceleyeceğiz.

Bu yıl özellikle GOP baskısı ile karşı karşıya kalabilecek işletmelerde, gelir kayıpları bir önceki yıla oranla yüzde 33'lere kadar yükselebilir. Bu yıl yönetilmesi  gereken iki mali unsur çok önemli: Öncelikle nakit akışı ardından da operasyonel karlılık.
 
Gelirleri artırma riskiniz varsa, etkin maliyet yönetimi ve verimlilik artışı ile giderlerden gelir yaratmaya çalışmak en doğru strateji olacaktır.


2015 KONAKLAMA GİDER SİMÜLASYONUBu Makale 10.09.2015 - 16:42:24 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.