Serdar Sağlamtunç / FCSI

Ahlaki kötülük tedavi edilebilir

Ahlaki kötülük tedavi edilebilir
* Bilinçli duyarsızlık etrafındaki gerçekliklerle bağını keserek yüksek seviyede bir uyku ve aymazlık durumu olarak açıklanabilir.

*
Kendi kendine çelişki ise, yapısı, kişiliği ve düşüncelerin eylemdeki zıtlıklardır.


Bu iki tanımın özellikleri kişi, firma ve toplumda ahlaki körlük ortaya çıkartan temel nedendir.

Uzun yıllardır süren turizmdeki krizler salgın ile tepe noktasına erişti. Bunun asıl nedeni sorgulanırsa yukarıdaki açıklamanın tekrar okuması fayda getirebilir. Ancak daha kritik olan krizi küçümsemek hatta yok saymak tarzındaki garip ve izah edilemeyecek tavırdır. Bugün turizm; devlet, konuyla ilgili yetkili kişiler, kamu kurumları ve STK’lar tarafından dışlanmış izlenimi vermektedir. Ortada gerçek veriler olmaması veya bu verilerin açıklanmaması stratejisine uygun olarak etrafta bazı uçuk, sadece sayılara yönelik hedefler dolaşmaktadır. Hâlbu ki kriz salgın öncesindeki gibi sadece bize özgü değil, küresel ölçekte ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu sefer daha farklı bir şekilde yerel ve küresel iki değişik açıdan konuyu ele alarak çözüm önerileri ortaya koymak gereklidir diye düşünüyorum.

Turizm sektöründe benzeri görülmemiş bu krizde, COVID-19 salgını dünyada hemen her bölgeyi büyük bir şekilde sarsmıştır. Mevcut veriler, uluslararası turist girişlerinin 2020'nin ilk çeyreğinde (eksi % 22) keskin bir şekilde azaldığını göstermektedir; yıl için olası senaryolarda ise, 2019 rakamlarına kıyasla, hızına bağlı olarak% 60 ile% 80 arasında bir yıllık düşüş olasılığı öne çıkmaktadır. Seyahat kısıtlamalarının göreceli olarak hafifletilmesi bile sorunu an az salgının hız keseceği öngörülen 2021 yılı sonuna kadar belirsizliğe itmektedir. Belirsiz durumda karar almak zorlaşacağı için olabildiği kadar bilimsel ve hesaplanabilir veriler ortaya koymak her sektör için çok önemli bir hale gelmiştir.

Genel bozuk tabloya bakarak bazı önemli ve ivedi konu maddeleri ortaya koymak faydalı olabilir.I. Krizi doğru bir şekilde ele alarak yönetmek ve hafifletmek için plan ve projeler yapmak,

II. Etki değerleri ve olasılıkları bilimsel olarak paylaşıma açıp genel anlayış ve çözüm ortaklıkları oluşturmak,

III. Tüm sektörü kapsayacak teşvikler sağlamak ve mevcut olumsuz durumdan kurtulmayı hızlandırmak,

IV. Gelecek için uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere başlamak.

Bu maddeler açılabilir ve detaylı çalışmalar başlatılabilir. Eğer ilgi çeken bir madde konusunda daha kapsamlı bilgi istenirse bu konuda destek verebiliriz.

Yukarıda bahsedildiği gibi salgın ve yarattığı sorunlar yerelde çözülmemiş sıkıntıların küresel yükleri de üzerine koyarak devasa hale gelmesi sorunsalını yaratmıştır. Çözüm önerisi olarak bu sakıncalı ortamı ortadan kaldıracak güçlü bir plan ve program yapılması gerekli görünmektedir. Öyle ki her iki devasa sorunun ortak noktalarının tespit edilerek toplu iyileştirmeler yapılması önerilmektedir. Bu maddeler aşağıdaki gibi önem sırasına göre derlenebilir:


1. Çevre bilinci, yeşilin korunması, temiz hava-gıda-enerji dörtlemesi, radyasyondan kaçınmak ilk aşamada her projede dikkat edilecek unsurlar olmak zorundadır. Görülen o ki salgın sürecinde tüm dünyada tabiatın toparlama sürecine girmesi tüm insanlara örnek veriler olarak bir şeyler ifade etmelidir.
Çevreyi koruma konusunda yasal dayanaklar olmasına rağmen özellikle salgın döneminde artan doğaya yönelik saldırıların sonlanması, yapılan tüm tahribatın eski şekline döndürülmesi için teknik çalışmalar yapılaması önemlidir. Bazı yörelerde ortaya çıkmış olan vahşi katliamların birkaç gram altın, bakır veya baraj adı altında su pazarlaması için harcanması ülkeye ve küresel bakımdan çevreye büyük zara vermektedir.

2. Ekonomi ve geri kazanım için Covid 19'un turizm sektörü üzerindeki nicel ve nitel etkilerinin ölçülmesi, ekonomik iyileşme ve özellikle KOBİ’ler öncelikli olmak üzere turizm ile ilgili tüm işletmelere destek verecek bilimsel proje önerileri hazırlanmalıdır. Bu konuda büyük kafa karışıklığı vardır ve bunun düzeltilmesi gereklidir. Daha önceki yazılarımda uygulanabilecek bazı tedbirleri önermiştim. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey her şeyi devletten bekleyen yapının da kırılmasıdır. İşletmeler ve müşteriler kriz için ortak dayanışma planlarını uygulayabilirler.

3. Mevcut kördüğümü aşmak için akılcı bir tanıtım ve pazarlama planına gereksinim var. Toparlanmak ve eski yanlışları terk etmek için daha akılcı bir şekilde potansiyel pazarları belirleyip buralara farklı ürün sunumları hedefleyerek ve ürün çeşitlendirmesi ile yeni bir taze yüz yaratmak olasıdır. Buradaki kırılgan yapı turizm çeşitlendirmesi adı altında ayakları yere basmayan, omurgası olmayan bazı fikirlerin köpürtülmesidir. Bunun yerine renkli bir çeşitlilik sağlam bir yapı oluşturacak tarzda ele alınmalıdır.

4. Bu dönemde eksikliği çok belirgin olarak ortaya çıkan özellikle turizm işletmelerinin hizmetlerini sağlık, güvenlik ve tüketici güveni zafiyetlerini sonlandıracak bilimsel kurguların yapılması, çalışma koşulları ve kuralların belirlenmesi şarttır. Yönetişim sistemi içerisinde işletmeler, çalışanlar, sistemi destekleyen her boyutta endüstriyel ürün ve hizmetleri sağlam bir çerçevede tanımlayan, birbirleri ile ilişkileri düzenleyen, geliştiren yöntemler bulunmalıdır. Aynı şekilde yerel, kamusal, özel paydaşların ahenkli iletişimi ve birlikteliği sağlanmalıdır. Bir yapı çevreye uyumsuz ise, bunun doğa tahrip edilmeden, yerel halka zarar vermeden ve daha önemlisi gereksiz yere masraflar yapılmadan önlenmesi konusunda ortak yasal, akıl ve kararlar oluşturmak önemlidir.

Emek yoğun yapısı ile salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan turizm yukarıda sayılan politikaların merkezinde yer almak zorundadır. Durum geliştikçe ve turizmde toparlanma başlayınca pek çok farklı ama özgün tarzlar devreye konulacaktır. Bir şekilde kopyala yapıştır yerine Anadolu ve onun tarihsel kadim gücünden esinlenerek özgün ve yeni projeler ortaya çıkacaktır. Ancak bu şekilde turizm ve onu destekleyen onlarca sektör paydaşlarının kazanımı söz konusu olacaktır. Bunun uygulaması oldukça kolaydır.

Görüşlerimi destekleyen UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Birliği) tarafından yayınlanan tayf oldukça önemli ve kapsamlı. Sadece maddeleri takip edecek önlemler alabiliriz ve mükemmel bir sonuca ulaşabiliriz. Neden olmasın?

4sdg-tourism


Bu Makale 28.09.2020 - 09:56:28 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.