Zekeriya Can

Turizmde üst yapılanma

3 Kıtanın ortasında ve 3 tarafı denizler ile çevrili 8000 km’lik sahil şeridi olan Türkiye, konumu itibarı ile aynı zamanda değişik iklim koşullarını beraberinde taşıma özelligine sahiptir.

Bir taraftan insanlar denize girerken, diğer tarafta kayak yapma şansına sahiptir. Bunun yanında pekçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her tarafından, değiiik kültürlere ait tarihi değerler fışkırmaktadır. Yani, her türlü turizm için tüm koşullar mevcuttur. Peki, elimizdeki bu kadar değere rağmen bacasız sanayi denen turizmden yeteri kadar faydalanabiliyo rmuyuz? Bu soruya evet demek biraz zor. Ne kadar girdiler rakamsal olarak bir değer oluşturuyor gibi görünse de,bu işi yapan ve para yatıran insanlar, pek memnun değiller. En kötüsü, turizm gibi ana felsefesi 'problemsizlik' üzerine kurulu olan sektörde plansızlık, programsızlık ve kurumsal olması gereken kuralların kişisel insafiyetlere teslimi; ayrıca sıkıntılı bir coğrafyada bulunmamız, bu sektörü günübirlik yaşama itiyor. İleriye dönük program yapma şansını yok ediyor. Bunun üstüne, dolaylı vergiler fazlalığı ve turizmcilerin devlete gerçeklerini sunamama rahatsızlığının getirdiği anormal maliyetler sektörün sadece personel ücretleri üzerinden oynamasına şans veriyor. Bu da kaliteyi aşağı çekmekte en büyük faktör. Dolayısı ile bu sektörde ne tur oparotörü, ne konaklama servisini veren tesis, ne finans koyan yatırımcı, ne çalışan personel ne de turist memnun olmaktadır. Tek memnun olan  dolaylı vergileri anında tahsil eden devlet herhalde.

Peki ne yapılmalıdır ki, Türkiye turizmden gerçek manada istifa edebilsin? Yukarıda da görüldüğü üzere ana sıkıntı organizasyon, sektörün sesini devlete duyuramama ve ileriye dönük planlamadır.

Bütün bunların ışığında sektör; devletin ve özel sektörün elini taşın altına koyup. Hedeflerini koyacağı, global rekabet koşullarında, yasal alt yapısı oluşturulmuş bir düzenlemeye gitmelidir.

Yapılanma, merkez yapılanma ile kontrolünde ve takibinde iller ve ilçeler bazında olmalıdır.

MERKEZ  YAPILANMA :

Bu yapılanma, aşağıdaki elamanlar katılımı ile oluşmalıdır:

Asal :
A=) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B=) Tursab
C=) Turofed & Turob
D=) TYD
E=) Tureb
F=) Töshid
G=) DHMİ
E=) TOBB

Bunun yanında, Türkiye ve dünyada vizyon sahibi turizmciler yatak sayısı 15 veya 20 binin üzerinde otelciler, getirdiği veya taşıdığı turist sayısı 500 bin veya 1 milyonun üzerinde olan seyehat acenteleri
ve hava yolu şirketleri bu yapılanma içinde birer temsilci bulundurabilir.

İhtiyaç olduğunda :
A=) Başbakanlık Müsteşarlığı
B=) Dışişleri Bakanlığı
C=) Çevre Bakanlığı
D=) Sağlık Bakanlığı
E=) İçişleri Bakanlığı
F=) San. ve Tic Bakanlığı
G=) Devlet Planlama Teşkilatı

Konsey talebi üzerine, bilgilendirici olarak katılmalıdırlar. Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi ve Türk Tanıtım Vakfı gibi, Türkiye tanıtımında söz sahibi tüm kuruluslar ve vakıflar. Ya lağvedilmeli, yada TÜK kontrolüne geçmeli.

GÖREV ve ÇALIŞMA

- TÜK Türkiye tanıtımında ve turizmde söz sahibi tek kurum olmalı.

- Çalışmaları özel bir yasa ile işlerlik kazanmalı.

- Yapısı itibari ile, siyasetten bağımsız ve özerk olmalı.

- Turizm yörelerindeki dokuda değişiklik yapacak her türlü yatırım. Bu konseyin olurundan geçmeli.

- Tanıtım ve Turizm ile ilgili harcanacak tüm finansmanın yetkisi, stratejisi ve uygulaması  TÜK de olmalı.

- Senelik,turizm ajandası oluşturmalı.

-  Turizm ile ilgili her oluşumda bilirkişi olmalı.

- Özellikle Konaklama tesislerinin, kalite standartı sınıflandırması bu kurum tarafından yapılmalı. Bilinen düşmanlar 21. yy. da yerini,m global düşman olan dinsel ve etnik teröre bırakmıştır. Bu bakımdan, kişisel güvenlik büyük önem kazanacaktır. Onun için özellikle gelir düzeyi yüksek elit gruba hitap edecek tesisler, bu manada yapılandırılmalı.

- Her türlü işçi ve işveren sendikaları ve dernekler ve üniveristeler ile eşgüdümlü çalışma yapabilmeli.

- Sadece Almanya ve İngiltere de 40 milyonun üzerinde handikaplı ve yaşlı insan vardır ve bu ülkelerde bakım ve sağlık giderleri çok yüksektir. Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde, özellikle ölü sezona tesadüf eden kış aylarında bu pazardan azami ölçüde istifade edecek çözümler üretilmeli.

- Her sene Eylul ve Mart aylarında. Türkiye ye turist gelen tüm market ülkeler ile, rakibimiz olan tüm ülkeler ile ilgili. O ülkelerde bulunan T.C. Büyükelçilik ateşeleri. Bu ülkeler ile ilgili sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari durumları ilgili analiz raporlar hazırlamalı. Bu TÜK in ilk oturumunda ele alınarak stratejiler üretilmeli.

-Turizm doğası gereği, bankacılık sektöründen yeteri kadar istifade edememektedir. Lising ve Factoringide de bazı kalemler hariç, kullanma şansı yoktur. Onun için, turizmin doğasına uygun özel esasları olan bir Turizm Bankası kurulmalı, bir yetkilisi TÜK de bulunmalı. Her türlü turizm kredilendirilmeleri ve para trafiği bu banka kanalı ile yapılmalı. Bu yapılanma, devletin sektörden topluyacağı vergileri artıracaktır.

- 15 Günde veya ayda bir asgari rutin toplantı yapılmalı.

ALT YAPILANMA :

Turistik yörelerdeki iller ve ilçelerde yapılacak yapılanmadır.

Üyeler :

Vali veya Kaymakam
Belediye Başkanı
Emniyet Mdr
Tursab İl veya İlçe Başkanlığı
İl veya İlçedeki Otelcililer Derneği
Ticaret Odası
Esnaflar Odası

GÖREV ve ÇALIŞMA

- Bulunulan bölgede turizm programı oluşturma.
- Altyapı, imar ve iskan çalışmalarının. Bölgenin yapısına uygunolması için gerekli öneri ve çalışmayı yapma.
- Problemsiz bir turizm için gerekli önlemleri alma. Aksaklıklar için, gerekli mercileri harekete geçirme.
- Kurumsal olması gereken kararları; özellikle siyasi temsilcilerin şahsi insiyatifine vermeme.
- Toplantı sonrası bir rapor hazırlayarak genel merkezi haberlendirme. Uygun gördüğü konularda gerekirse harekete geçirme.
- 15 Günde bir rutin toplantı yapma.

SONSÖZ

Yukarda hazırlamış olduğum TURİZMDE ÜST YAPILANMA modeli bir kuruluş, öyle inanıyorumki, Türkiye'nin turizm parsasından daha iyi bir pay almasını sağlıyacaktır. Gerçekleşmesi için turizmle ilgili tüm sivil kuruluşların ve bu sektörden bayağı büyük oranda vergi alan, sosyal olarak da istihdam kapasitesini kullanan devletin önayak olması şarttır. Bireysel hazırlandığı için; düşünemediğim,ilave etmediğim; ilave edilmesi veya çıkarılması gereken hususlar olabilir. Bunlara katkısı olacak ve / veya hayata geçirilmesinde emek verecek herkesten. 30  Seneye yakın bu sektörde emeği geçen, acılarını ve sevinçlerini yaşamış birisi olarak mutluluk duyacağımı belirtmek isterim.
 
Amaç 'Daha iyi bir Türkiye'!


Bu Makale 13.02.2012 - 11:34:11 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
 • Zekeriya Can 31.01.2012 - 12:07

  Gözlemlediğim kadarı ile,şu ana kadarki yorumlarda.Turizm Üst Kurul yapılanması üzerine herhangi bir menfi yorum veya ilave edilmesi gereken husus gelmedi.Buda şimdilik teorik olarak uygulanabilir bir oluşum olduğunu gösteriyor.Şahsına ve bilgisine engin saygı duyduğum Zafer Beyin değerli yorumlarına.Değil kızmak,mutluluk duydum.Sitemim,kenisine değil.Turizm camiasını temsil eden sivil dernek ve kurumlaradır.Sn Bilgen sağolsun,katılımcı oldu ve düşüncelerini beyan etti.Ama,bizi temsil eden Sn Dernek yetkililerinden birisi de katılıp herhangi bir fikir beyan etmedi.Buda,asıl sıkıntının bakanlıkta değil,bizleri temsil eden derneklerde olduğunu gösteriyor.Kurumlara ve makamlara saygım sonsuz.Ama,asıl saygıyı o kurum ve makamdakiler işlerini yaparak hakederler.Eğer,bir ortaoyun gösterisi varsa,onun yeri tiyatro sahnesidir.İşveren ve çalışan olarak 100 binlerce insan bu sektörden yaşamını sürdürüyor.Doğruları yapmamak,herşeyden önce bu insanlara saygısızlık değilmi...Ayrıca belirtmek isterimki.Yaklaşık 1 sene önce böyle bir oluşum raporunu Tursab,Turofed vb.gibi turizm derneklerine elektronik posta olarak gönderdim.....Teşekkürden vazgeçtim,bir alındı yazısını bile çok gördüler.:((

 • Mehmet Bir 28.01.2012 - 12:05

  Bravo sayın Can gerçekten harika bir yazı olmuş. İşte Türkiyede turizmin sizin gibi gerçeği gören, sektörün içinden gelen insanların fikirlerine ihtiyaç var...

 • Zafer Cengiz 28.01.2012 - 12:00

  Bu sürdürülen argümanları ve iyi niyetli isyanlarınızı YAPICI bir noktaya oturtmak üzere kılavuzluk yapmak için bir ÇÖZÜM ÖNERİSİ ilave etmekte yarar var Sn.Can:: AMA Öncelikle: KONSEY modelinin hem YEREL hem de ULUSAL çapta sürekli ve yasal ÜstKurul görevi yapacağını İDRAK etmeniz ve (uygulan.a.mayan) 2023:TTS:EylemPLANI ile BATTAL olduğunu KABUL etmeniz gerekir VE ABDyi keşfetmeden önce R.Gazetedeki YolPlanı VARlığını BİLEREK HAREKET hazırlığında da (elbette) yarar var::ÖNERİM:: Piyasadaki Turizm STKlarını liste halinde önünüze koyup uygun gördüklerinize DOSYA vererek, gereken UYANDIRMA ve ATILIM SERVİSİ için şansınızı deneyebilirsiniz..:? ANCAK: Benim son 2 yıldır (30:40 yazıyla) yapmaya çalıştığım ve piyasadan HİÇ DESTEK göremeyerek havlu attığım yöntemdir bu...? Kanımca: ÇIKAR YOL arayışı içindeki turistik destinasyonlara İLAÇ DOSYASI olarak vermek, ihtiyaç içindeki gerçek hastalara DERMAN olabilmek açısından DAHA TUTARLI bir çözüm olarak gözükmektedir... AMA:Lütfen konuyu (ve kafaları) global ölçeklerde yansıyan olaylara dağıtmadan ÖZüne ODAKlanalım ZİRA: Sistem gereğince çalışabildiğinde, bu konularda GEREKENLER yapılabilecek ve (doğal olarak) ÇARPIK gelişmeler de (olabildiğince) DİZGİNlenebilecektir :Ne:DER:siniz...?

 • Zafer Cengiz 27.01.2012 - 11:15

  YİNE heyecan ve iyiniyetiniz içinde KONUya ters açılardan bakmaya devam ederek (üstelik sanırım biraz da kızmaya başlayarak) argümanı sürdürüyoruz galiba Sn.Can? PınarHn.ı bulunca heyecanla öneriler yapmak yerine, bunların geçmişindeki gelişmelere (zahmet ederek) bir göz atsaydınız, geniş çerçeveyi daha iyi görmeniz mümkün olabilirdi. Şimdi ise OLAYın boyutlarını anlamaya başlayarak (adeta) bu kadarı da ol(a)maz gibi bir isyan sezinleniyor deyişlerinizde?? Burası Türkiye ve olmaz:olmaz prensibi geçerli değil mi...? Benim size (naçizane) uyarım: STK Başkanları ve Bakanlar gibi kritik koltukları atlayarak bu konuda atak davranmak, BÜROKRASİ Hazretlerine ve DEVLET Ciddiyetine TERS düşeceği yönündedir... Olan:biten durumlar (gayet:net:açık) olarak ORTA:Oyunu gibi sürmektedir. AYRICA (dediğiniz gibi) 2.Hamle dönemindeki Başbakan görüşü ve 2023ü yapan Sn.KOÇun aynı partiden olması gibi (siyaseten de) bir KARŞITLIK ve çatışma YOKtur ve bu nedenle de (önceki analizlerimizde) NOKTAlayıcı yorumumuz basiret bağlanması şeklindedir...? Bu NEDENe bağlı olarak da, her türü SONUÇlar :DOĞAL: kabul edilebilir ve (sanırız) doğa ile dalaşmanın yöntemi de dosya sunmak olmamalıdır...?

 • zekeriya can 27.01.2012 - 01:01

  2023 Strateji planının eyleme geçmemesinin en büyük sebebi,bu planı yürürlüğe koymak ve takibini yapmak için bir Turizm Üst Kurulumuz yok.Sn Zafer Bey ile ayrıldığımız ana konu bu.Demokrasilerde,seçimle gelenlerin mazaret lüksü yoktur.Bulundukları konum oluşmuş veya oluşacak problemleri çözmek içindir.Bu eylemde bulunmazlarsa,ona o yetkiyi veren halk bu işi kenisi üstlenir Eğer o dosya 5 yıldır orda duruyorsa,niye duruyor sorusu karşımıza gelecektir.Bu bana göre,Turizm Üst Kurulu eksikliğidir.Bir başkasına göre ise sebep başka olabilir.Önemli olan,sebebi bulup ortadan kaldırmaktır.TUI nin yeni oluşturduğu ThinkTank modeli için analiz yapacak kadar birikimli,Avrupai ölçüde demokrat ve bilgili olan bizlerin.Bizim oylarımızla oraya gelen seçilmiş.Siyaset veya Mesleki Dernek Başkanlık makamlarını erişelimiyen.Eleştiri veya yol göstermeyi saygısızlık sıfatları ile tanımlayacak kadar niye şark zihniyeti taşıdığımız,ayrı sorgulanması gereken bir konu.Ki benim söylediğim,bir rapor tanzim edip bakanlık makamına vermek,takibi için de mesleki kuruluş odalarına birer örneğini göndermektir.Yani muhatab ve yürürlüğe sokma bu makamlardır.Beğeniriz veya beğenmeyiz.Sn Başbakan şimdiye kadar ki TC. Başbakanları içinde işine en fazla zaman harcıyan Başbakanlardan birisidir.2023 Planınıda devreye sokarken yaptığı konuşma,onun bu işe de ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor.Sn Başbakan a gidilip bu olayın elzemliği açıklanmışmıdır. Açıklanmışta,Sn Başbakan bırakın beyler yahu bu işlerimi demiştir.Tabii işin diğer üzücü yanı,Sn Dernek Başkanlarımız çook meşgul olup bu yazılarımızdan haberdar olmayabilirler.Ama,yanlarında çalışan görevliler,varsa bu konu ile ilgili bir çalışma veya bilmediğimiz bir şey.Katılımda bulunarak,bizleri bilgilenirebilirler.Sonuç olarak tekrar şunu eklemek istiyorum.Bu konu elzemdir,eksik yönleri veya ilaveler gerekebilir.Ama elzemdir...Öyle ki şu an 2012 yi bile net görme şansımız yok.Bundan birkaç ay önce büyük otelcilik gruplarımızdan birisi Suriye ve ortadoğu da yatırım planlıyordu ABD,Suriye elçiliğini niye kapatmakta ve boşaltmaktadır...Ortadoğu da Mezhep savaşları niye hız kazanmıştır...Iran Hürmüz Boğazını kapatırmı....Mısırda Müslüman Kardeşler,Kanlı mı yoksa,Kansız mı iktidara gelecektir.Yönetim dini Cumhuriyete mi dönecektir...Sn Eda Hanımın ibretlik bir İspanya analizi var lütfen herkes defalarca okusun....ThomasCook 2012 de niye Dalaman uçaklarında düşüşe gitmiştir...Bunun yanında 2012 de Avrupalı Tour Operatorlerinin İspanya ve Yunaninastan destinationları için uçak seferlerinde artırım varmıdır...ITB Fuarı öncesi ABD ülkelerinde,satış hacmi doğrultusunda,İspanya,Yunanistan,Portekiz vb. ülkeler için ilave sübvansiyonlar oluşma ihtimalı varmı..Yaşasın Rusya ve Ukranya var,Orda da Türk Tour Operatorleri var.....

 • Barış Güven 26.01.2012 - 09:26

  Zfer bey, ortaya atılan bir fikrin diğer insanlar tarafından anlaşılabilmesinin en önemli kriteri, onu düzgün ve anlaşılabilir bir dille anlamaktır. Çok değerli fikirleriniz olduğunu biliyoruz. Ancak lütfen metinlerinizde ve yorumlarınızda Türkçe kurallarını katletmeyiniz. EfenDim, iKi nokta (:) dediğimiz noktalama işareti bir açıklamadan önce kullanılır. Bir metin büyük harfle değil küçük harfle yazılır. Sadece başlıkların büyük harfle yazılması istenilen şeydir. Ancak bir metnin içinde büyükküçük harflerden oluşan sözcükler kullanılmaz. Hele hele bir kelimenin yarısı büyük yarısı küçük harf hiç olmaz. Belki vurguyu artırmak için bu yola başvuruyorsunuz, ancak bu yöntem okuyanda kafa karışıklığı ve metnin tam anlaşılamamasına neden olabiliyor. Fikirlerinize çok değer veriyoruz. Lütfen buna hassasiyet gösterin. Saygılar...

 • Zafer Cengiz 26.01.2012 - 08:35

  YİNE olayı eksik değerlenirerek gereksiz ayrıntılara takılma alışkanlığınızı sürdürüyorsunuz Sn.Can ZİRA: Pınar:Hn.Devlet kesiminden (son 3 yıldır) izine rastladığım tek uzman olarak bu konuda (şimdiki gibi) yazılı görüş bildirmiş ve bunun üzerinden de TAM 22 AYlık bir süreç geçmiştir... 19 Ay önce KTB Uzmanları sitesine de yansıyan yazılı görüş ve YORUMlara ise halen:hala aşağıdaki LINKten ulaşılabilir... ŞİMDİ: Siz (iyi niyetinizle) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlükte olan ve SON:5:yıldır (adeta) unutulan bir DOSYAyı Sn.KTBnin önüne koymak gibi bir EYLEM düşünmek ve önermekle (en azından) SAYGI sınırlarını ZORlamak veveya HADDİnizi AŞMAK durumunda kalmaz mısınız...??? Lütfen BAŞKA ÇÖZÜMLER ÖNERİN Sn.Can ve bunları dile getirirken de, birdurupBİNdüşünün Lütfen...? ZİHNİYET Hazretlerinin HUYları, SİZin iyi:niyetinizle bir:çırpıda değişemez AYRICA: Koskoca TürkTurizminin DEV STKları ve sorumlu BAŞKANları varken, onların GÖREVlerine TALİP olmak gibi ANLAMSIZ ve TERS durumlara düşmenizi de istemeyiz elbette? ÖNEMle BİLGİlerinize... BKZ: http:www.turizmanaliz.comturizmanalizmakale2023stratejiplaniveturizmdeyenibirorgutlenme.htmlcomment108

 • Zekeriya Can 25.01.2012 - 06:33

  Böyle bir katılımın,bakanlığımızın elit mensublarından birisinden gelmesinden mutluluk ve onur duydum Pınar Hanım.Bulut Bey de,turizme sadece iş kolu olarak bakmayan.Mesleğine kafa yoran,ülkesi için birşeyler yapmaya çalışan çok değerli bir meslektaşım.Yanlış hatırlamıyorsam siz de birkaç sene önce bu konulara değinen bir makale yayınlamıştınız.Şu sözünüzde çok haklısınız TURİZM ÜLKEMİZ İÇİN ARTIK İDARE EDİLEBİLECEK BİR ALAN OLMAKTAN.YÖNETİLİR BİR ALAN OLMAYA DOĞRU EVRİLDİ,EVRİLİYOR.Bugünü atlatsak bile önümüzdeki yıllarda sürekli ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak bir oluşum.Keşke daha önceki senelerde başarabilseydik de,bu sene ve ilerki senelerde eksikliğini çok duyacağımız.Özellikle Avrupa kıtasındaki,yurt dışı Türkiye menşeeli Tour Operatörleri iflasını yaşamasaydık.Ama,artık ileriye bakmalı ve Türk Turizminin her türlü koşul ve sarsınıtıda ayakta kalacağı,dünya çapında şehir ve tesis markaları oluşturacak yapılanmaya doğru gitmeliyiz.Zafer Bey ile de görüşüp,sizin ile,bu sayfa kanalı veya direk temasa geçmesini rica edeceğim.Konumunuz itibarı ile bu işin ilerlemesi ve olabilirlik konumuna gelmesi için en ağır yük size düşüyor.Karşılıklı yazışmalar ve katılımlar ile bu konuyu pekiştirip.Yasal olarak da,Universitelerimizin birisinden hukuksal gereklilik ve izlenmesi gereken rotayı alarak.Bir dosya olarak Sn Bakanlığımıza,birer örneğini de mesleki kuruluşlarımıza sunabiliriz.Bildiğim kadarı ile şu an İsviçre de görevlisiniz.Bana erişebileceğiniz email : prophetzekeriya@hotmail.com

 • Zafer Cengiz 25.01.2012 - 06:08

  AYRICA (bu vesileyle) ilaveten AÇMAKTA YARAR olan bir BOYUT daha var: Eskiden bahsedilen HUSUSlara TAKILMAK yerine, ÖNÜMÜZE bakarak sorunu halletmek üzerine ODAKlanılmalıdır 2023 Eylem Planında Turizm Konseyinin TEŞKİLAT ŞEMASI bile verilmiş, sadece uygulama yönetmeliği ile PİYASAYA AÇILIM eksiği söz konusudur... Bu konuda YEREL İHTİYAÇ yönüden bir atılım ise, geçen yıl MUĞLA Valisinin KONSEY Yönergesi yayınlamasıyla İLK KEZ piyasa uygulamasına geçilmesi ile (kağıt üzerinde AMA fiilen) gerçekleşti bile... FAKAT BU Uygulamada (sadece) AKTİF Turizm Paydaşları üyelik kapsama alanına sokularak, PASİF Paydaşlar dışarıda bırakıldığından (Örn: Ticaret Odaları bile dışarıda kalmıştır) bir bakıma ölü doğan bebek durumu söz konusudur... AYRICA: Muğla Merkezden önce Marmaris, Bodrum, Fethiye, VB.. Alt Konseylerin faaliyeti sonucunda MERKEZde İl Turizm Konseyi oluşumu gerçekleşmesi gerekirdi? Türkiyenin TÜM destinasyonlarında BU MODEL (3:Zaman:içinde?) işleyince, Ankarada da TÜM YÖRELERİN KATILIMIYLA (fiilen) ULUSAL TURİZM KONSEYİ oluşacak (elbet bir gün)inşallah...?? Konsey Modelinde VERİMLİ YARARLI SONUÇLAR alınınca da, kaybedilen yılların DEĞERİ,(asıl) o zaman İDRAK edilerek anlaşılacaktır Bilgilerinize...

 • Pinar Bilgen 25.01.2012 - 02:40

  Zekeriya Bey, merhaba.. Yazinizla konuyu tekrar gundeme getirdiginiz icin cok tesekkurler. Daha biraz once Genc Turizmciler Dernegi Baskani Bulut Bey ile Hirvatistain tanitim atagi ve yapilanmasindan yola cikarak ayni konuyu tartisiyorduk. Ben artik bu hayati konunun akademik ve profesyonel alanlarda tartismaya acilmasi gerektigini dusunuyorum. Turizm ulkemiz icin artik idare edilebilecek bir alan olmaktan yonetilir bir alan olmaya dogru evrildi, evriliyor. Bu degisime ayak uydurmak ise gerekli ust ve altyapi hamleleri ile mumkun olabilir ancak. Siz ve Zafer Bey ile konuyu karsilikli da tartismak umidiyle iyi gunler diliyorum.

 • Zafer Cengiz 25.01.2012 - 02:12

  DÜZELTİLMİŞ METNİ DEĞİŞTİRMENİZ RİCASIYLA Zafer Cengiz 24.01.2012 16:49:25 Elinize sağlık Sn.CAN, böylesine kapsamlı bir MAKRO örgütsel ÇERÇEVE taslağı çalışmanız ve önermeniz gerçekten KUTLAMAYA DEĞER... ANCAK: Diğer yandan da çok düşündürücü ve ders alıcı bir OLAY olduğunu da HEMEN VURGULAMAK gerekiyor... ZİRA: Bu çizdiğiniz çerçeve: 2007 başında yürürlüğe girmiş olan 2023 TTS EylemPlanı 10.Maddede yer alan TURİZM KONSEYİ MODELİdir. YANİ: (kusura bakmayın ama) AklınYolu BİRdir prensibiyle, Amerikayı yeniden keşfetmiş oluyorsunuz...? FAKAT: Hiç sorun YOK... Zira SON 5 YILDIR ResmiGazete Sayfalarında unutulmuş olan BU YASAL HÜKÜM de yeniden keşfedilmeye MUHTAÇ durumdadır... AYRICA: Destinasyonlarda TIKANMIŞ olarak yerel ölçekte birliktelik DAYANIŞMA arayan turizm paydaşları da MUMLA bu MODELİ ARAmakta ve ÖZLEmektedir... Elbet (3:zaman içinde?) TAŞLAR yuvarlanarak yerine oturacaktır...? Gelişen TURİZM: Sel gibi TÜM engelleri ve tıkanıklıkları aşacak güçtedir. YORUM KATKI olarak Bilgilerinize...

 • Zekeriya Can 25.01.2012 - 02:32

  Sn Barış ve Sn Cengizin değerli katkıları için teşekkür ederim.Ama,ODTÜ eğitim farklılığı beraberinde.Senelerce seçkin kamu ve özel kuruluşlarda üst yönetici olarak çalışması ile harmanladığı engin bilgi ve deneyimi ile turizm camiasındaki nadir teknoratlarından birisi olan ve şahsına engin saygı duyduğum Sn Cengizin.Yaptığım çalışmayı.2023 Turizm programı içinde yer alan Turizm Konseyi ile aynı olduğu söylevini hala anlamış değilim.Hatta bu tür bir yapılanma rahmetli Özal zamanından beri dilleniriliyor.Hatta bir ara Sn Ulusoy ilk TURSAB Başkanlığında da dillenirdi.Ama,nasıl olması gerektiği.2023 Turizm programında yer alan Turizm Konseyigibi.Sadece siyasi klişe laflarda kaldı.Tabiri caiz ise 2009 da ortaya atılan Kürt Açılımı gibi.Yani ortada bir açılım lafı dolaşıyor.Nedir denildiğinde,şimdilik herkesin fikrini alıyoruz cevabı ile karşılaşıyordunuz.2023 Programındaki Ulusal Konsey çalışması da böyle bir şey.Yani,kanun desdekli işlenebilir teknik yapısı yok.Hatta,yanlış hatırlamıyorsam böyle bir vizyon TOBB Bşk.Sn Hisarcıkoğlu güdümünde Sn Öğer gibi yurtdışında isim yapmış işadamlarımızın bulunacağı bir konsey de oluşturulmaya çalışıldı.Ama,sonuç ortada.Benim burda vurgulamak istediğim.Kanuni alt yapısı ve çalışma şekli oluşturulmuş,yaptırıcı gücü olan siyasi erozyonlardan etkilenmeyen özerk bir Turizm Konseyi.Eğer,eksik yönleri varsa veya ilave edilmesi gereken ilave fikirler.Bunların,siz değerli turizimci dostlar tarafından tamamlanarak.Dernek temsilcilerimiz kanalı ile siyasi idareye sunmak.Gerekirse,oluşturulması için ortak idaremizle siyasi güç üzerinde baskı yapmak.Bu ülke hepimizin.Amaç,daha iyi bir Türkiye. Bu ara,2023 programını hazırlayan tüm teknorat dostlara teşekkür ederim.Üzerinde çok düşünülmüş ve emek verilmiş. Not:İsteyen dostlar 2023 Turizm Programına http:www.sp.gov.tr100ocumentsTurizm_Strateji_2023.pdf linkinden ulaşabilirler.

 • Zafer Cengiz 24.01.2012 - 04:49

  Elinize sağlık Sn.CAN, böylesine kapsamlı bir MAKROörgütselÇERÇEVE taslağı çalışmanızönermeniz gerçekten KUTLAMAYADEĞER... ANCAK: Diğer yandan da çok düşündürücü ve dersalıcı bir OLAY olduğunu da HEMENVURGULAMAK gerekiyor... ZİRA: Bu çizdiğiniz çerçeve: 2007 başında yürürlüğe girmiş olan 2023TTSEylemPlanı10.Maddede yer alan TURİZMKONSEYİMODELİdir. YANİ: (kusurabakmayın ama) AklınyoluBİRdir prensibiyle, Amerikayıyenidenkeşfetmiş oluyorsunuz...? FAKAT: Hiç sorun YOK... Zira SON5YILDIR ResmiGazete Sayfalarında unutulmuş olan BUYASALHÜKÜM de yenidenkeşfedilmeyeMUHTAÇ durumdadır... AYRICA: Destinasyonlarda TIKANMIŞ olarak yerelölçektebirliktelikDAYANIŞMA arayan turizm paydaşları da MUMLA bu MODELİ ARAmakta ve ÖZLEmektedir... Elbet (3zamaniçinde?) TAŞLAR yuvarlanarak yerine oturacaktır...? GelişenTURİZM: Selgibi TÜM engelleri ve tıkanıklıkları aşacak güçtedir. YORUMKATKI olarakBilgilerinize...

 • K. Ünsal BARIŞ 24.01.2012 - 09:54

  Zekeriya Can meslektaşımı bu güzel ve yerinde yazısından dolayı kutlarım.

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.