Zekeriya Can

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu için başvuru

Global Dünyada, hızlı gelişen erişim ve ulaşım imkanları, turizmde şimdiye kadar sürdürülen pazarlama sistemlerinde radikal değişimlere sebep olacak; yönlendirici başrol oyuncuları değişecektir.

 Yapı itibarı ile geniş hacimli Mass turizmine hitap eden bölgeler dışında kalan destinasyonlarda, tur operatörlerinin ağırlığı yavaş yavaş etkisini kaybederken, yerini uçak şirketleri alacaktır. Destinasyon pazarlaması, misafir odaklı erişim ve hizmet kalitesi ön plana çıkacaktır. Turizm bölgelerinde profesyonel destinasyon yönetimi oluşturulması zaruri bir ihtiyaç haline gelecektir. Talepde bulunan bölgeler, bu fon sayesinde Turizm Kurulu altyapısını yaklaşık -0- maliyet ile hayata geçirme şansına sahip olacaklardır.

YEREL TURİZM  ÜST  KURULU

Bu kurul, aşağıda  yazılı odaların biri önderliğinde, sabit bir çalışma ofisine sahip olacak şekilde, aşağıda belirtilen kurumların katılımı ile kurulabilir. Veya odalardan birisi ile valilik veya kaymakamlık müşterek başvuruda bulunabilir.
 
- Valilik veya Kaymakamlık
 
- Belediye Başkanlığı
 
- Turizm Müdürlüğü
 
- Tic. Ve San. Odası
 
- Esnaf Odası
 
- Bölge Otelciler Derneği
 
- Tursab Bölge Müdürlüğü
 
- Deniz Tic. Odası
 
ÇALIŞMA ve HEDEFLER
 
Yönetim Kurulu, yukarda yazılı olan kurumların  yöneticileri ve ofis müdüründen  oluşur. Bu kurul, peryodik olarak toplanarak, bölge turizminin daha iyi bir konuma gelmesi için hedeflerini koyarak takibini yapacaktır. Olacak ve görünen aksaklılkları ortadan kaldıracak çözümler üretecekdir. Bu bağlamda, bölgenin gerçeklerine uygun tüketici profilini belirleyerek, bu kesime yönelik erişim yollarını bulacaktır. En yakın hava limanı müdürlüğü ile müşterek çalışarak, bağımsız charter kuruluşlarının bölgeye düzenli seferler düzenlemeleri sağlanmaya çalışacaktır. Turistik tesis sahipleri, yöneticileri ve elemanları için, konunun uzmanlarını getirerek kurumsallaşma, markalaşma , tüketici hakları, hijyen ve sunum konusunda seminerler verip, yüksek oranda misafir memnuniyetini sağlanmsı temin edilecektir. Ayrıca bölgenin tarihi, folklor ve sosyal yapısını kullanarak, medyanın da ilgisini çekecek festival ve aktiviteler düzenlemek için çalışmalarda bulunacaktır.
 
OFİS
 
Kurulun ofisi, her türlü iletişim ve erişim imkanları ile gerekli ofis donanımına sahip olup, yerel turizm üst kurulunun aldığı kararları uygulayacak bir profesyönel yönetici ve onun uygun gördüğü nitelik ve sayıda personelden müteşekkil olacaktır. Ofis müdürü, üst kurulun ufkunu açacak vizyon ve yetenekte olmalı. Alınan üst kurul kararlarının takip, uygulama ve koordinasyonundan sorumlu olmalıdır.

WEB PORTALI
 
Bölgenin  tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal yapısı ve doğal güzellikleri ile ilgili enformasyon bilgileri yanında, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, yachting kuruluşları, restaurant , bar& disqoutek vb gibi tüm eğlence mekanlarının web sayfalarını içinde bulunduran; her türlü sosyal aktivite ve turların bulunacağı, yerel havalimanı uçuş listesi dahil, her türlü ulaşım bilgi ve firmalarının da yer alacağı aktif katılıma açık, tüketicilere erişim lisan seçenekleri olan geniş kapsamlı bir  web portalı oluşturulması ve takibinin ofis görevlilerince yapılması gerekiyor. Ayrıca, tüketici ve tesisler arasında köprü vazifesi yapıp aktif satışta bulunarak, ofis maliyetine katkıda bulunulabir. Özellikle konaklama tesisleri ile eşgüdümlü çalışılarak, onların boşluklarının değerlendirmesine yardımcı olunup, rezervasyon alım hatalarından kaynaklanan mali kayıplar ve problemler asgariye çekilir.

PLANLANAN   SEMİNER ve KONFERANSLAR

1 –   Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetime Geçiş
 
İşletme sahiplerine Yönelik.
 
Üniversitelerin, kktisadi ve idare birimleri veya işletme fakültelerinden konusunda uzman bir eğitim görevlisi veya danışmanlık kuruluşlarından uzman birisi  vasıtası  kurumsallaşma ile ilgili işletme sahiplerine seminer verme. Bu işletmelerimizin profesyonel yapıya geçmelerini kolaylaştıracaktır.
 
2 -  Otel yönetimi ve marka değer oluşturma
 
İşletme sahibi ve yöneticilerine yönelik
 
 Vizyon sahibi, turizm cemiyetinde söz sahibi duayen bir otelci veya otelciler getirerek konu ile ilgili konferans verdirme. Bu tesislerimizin, misafir odaklı çalışmaya iterek, marka değeri kazanmalarına yardımcı olacaktır. Dolayısı ile, bölgenin de marka değeri kazanmasında etken olacaktır. 
 
3 – Avrupa Birliği ülkelerinde tüketici hakları
 
Otel, acente,yachting işletme sahibi ve yöneticilerine yönelik
 
 Özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde, Tüketici Hakları bir hayli gelişmişdir. Buda, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlara sebep olmaktadır. İngiltere veya Almanya’dan  turizm konusunda uzmanlaşmış bir hukukçu getirerek işletme sahip ve yöneticilerine konu hakkında seminer  verme. Bu, reklamasyon giderlerini aşağı çekme yanında miüşteri memnuniyetini artıracaktır.
 
4 -  Kanuni yükümlülük ve sorumluklarımız
 
Otel, acente, yachting işletme sahibi ile müdür ve departman müdürlerine yönelik
 
 Pekçok işletme sahibi ve yöneticileri. Konum ve görevlerinin getirdiği hukuksal yükümlülüklerden habersizdir. Hatalı ve eksik ürün kullanımı, onları Ceza Kanunları ile karşı karşıya getirmekte. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğmasına sebep olmaktadır. Yükümlülüklerinin bilincinde olan işletmeci ve yönetici, olası problemleri hesap ederek. Misafir odaklı çalışma zorunluluğu hissedecektir.
 
Sağlık Turizm
 
Hastahane, otel, acente işletme sahibi ile yöneticileri ve belediye ye yönelik
 
 Sadece Almanya ve İngiltere’de 20 milyonun üzerinde handikaplı insan vardır. Ayrıca yaşlı nüfusun fazlalığı, klima ve yüksek ücretlendirme, karşılayıcı olan devlet ve özel sektör sigorta şirketlerinde aşırı maliyetlere sebep olmakta. Özellikle resmi kurumları çıkmaza sokmaktadır. Hastahane yöneticileri ile görüşerek. Kapasiteleri doğrultusunda, oteller ile müşterek çalışıp sağlık turizmi etkin hale getirilebilir. Bunun için seminer amaçlı getirilecek birisi kamu diğeri sigorta temsilcisi 2 üste düzey yönetici potansiyel çalışma şekli ve erişimler  konusunda bilgi vererek bu hedef kitleden daha etkin faydalanmayı sağlıyacaktır.
 
6 -  İnternet ve sosyal medyada turizm
 
      Otel, acente,yachting işletme sahip ve yöneticilerine yönelik
 
 Konusunda uzman bir öğretim görevlisi veya profesyonel getirerek, internet ve sosyal medayanın işletmeler açısından daha rantabl kullanılması ve hedef kitle erişimi hakkında konferans verilmesi bu misafir çeşitliliğinde artma, hedef kitleye ulaşımda kolaylık sağlıyacaktır. 
 
7 – Kalite Yönetim Sistemi
 
      Otel, acenta, yachting, restaurant işletmeci ve yöneticileri
 
 Profesyonel danışmanlık kuruluşlarından birisine, aşağıdaki konularda seminer verme..
 
 
      ISO    9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi
 
      ISO  22000 -  2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 
      ISO  10002  Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi
 
 Bu bilgiler, tesislerimizi misafir odaklı çalışmaya itecek, memnuniyet grafiği aratacak. Hem tesislerin, hemde bölgenin marka değerine katkıda bulunacaktır. 
 

8 – İlkyardım Tüm tesiler ve belirlenen personeli.
 
İl / ilçe Sağlık Müdürlüğü ile eşgüdüme giderek. Tessilerin belirleyeceği personele sıra ile ilkyardım eğitimi ve katılımcılara sertifika verimi.
 
 

Bu Makale 05.06.2013 - 14:21:56 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
  • Zekeriya Can 14.04.2013 - 02:52

    Nazik yorumunuz için teşekkür ederim Serkan Bey. Bloglarınızı zevkle okudum, fikirleriniz daha fazla kitleye ulaşmayı hakediyor. Zafer Bey, bu Üst Kurul deyimi bene bir alışkanlık haline geldi,bazan farketmeden kullanıyorum. Gerçi içerik açısından konsey ile bir farkı yok. Haklısınız tüm turizm merkezleri bu konu ile ilgili arayış içindeler. Ama, toplumsal olarak bir koltuk hastalığımız var. Turizm yörelerimizi iyi analiz ettiğimizde. Turizmle ilgili 1520 den fazla dernek çatısı altında yerel örgütlenmeler görüyoruz. Bu derneklerin o bölge için yaptığı üretimlere baktığımızda, karşımıza koskoca bir 0 çıkıyor. Gerçi, olmazsa olmaz ELZEM bir konu bu. Bir şekilde bütün destinasyonlar yerel örgütlenmeye gitmek zorunda kalacak. Buda merkezi sistemi doğuracak. Gerçi KARDELEN gibi, teker teker ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Ama, oluşum ve yönetim sistemleri sonuç almalarını engelliyor. Saygıdeğer işletme sahipleri, finansal güçleri ile kariyer yapma sevdasından vazgeçmeli. Yazımda da belirttiğim gibi: Bu işi TURIZM MUTFAĞINDAKİ PROFESYONELLERE BIRAKMALI Kaynakları zengin, turizme emek vermiş birikimleri olan bu mesleğin DUAYENLERİNİ bularak destinasyon yönetimini onlara versinler. Kenileri yönetim kurulunda bulunarak belediye ve devlet bürokrasi eşgüdümünde. Onların fikirlerini hayata geçirecek yolları açsınlar. Bu hayata geçirildiğinde, değerli yatırımcılarımız kazanç oranları yükselecektir. Yani, onlar da keni işlerini yapmış olacaklardır..:))

  • Zafer Cengiz 12.04.2013 - 06:59

    Elinize sağlık Sn.Can... Piyasada nihayet MAKRO turizme dönük bir destek ve ÇÖZÜM konusunda detay SOMUT bir yorum görebildik sayenizde... AMA: Yasal Devlet Stratejisi olarak adı Turizm KONSEYİ konmuş bir konuya, neden (kafaları İYİCE karıştıracak şekilde) ısrarla ÜST KURUL gibi eski bir sıfat koymaya veya kullanmaya devam ettiğimizi de hiç anlayabilmiş değilim doğrusu...? Tüm turizm merkezleri BUNUN arayışı içinde kıvranıyor ama: KONSEYLER ZİNCİRİ Projesi de 6 yıldır Resmi Gazetede kalmış olarak arşivlerde çürüyor... ÇÖZÜM arayan turizmcilerimiz ile birlikte YEREL Plat102ormda turizme imza atmak isteyen sivil toplum liderlerimiz BU Kullanım tarihi geçmekte olan ilacı ARTIK keşfetseler ve FON desteği de alarak yerel turizmlerini (bir güzel çalışıp) toparlasalar da: Bunlar da 23 sene sonra Ankarada birleşerek yıllardır hayallerde sürünen ÇATI ÖRGÜTÜ de otomatikman oluşuverse Fena mı olur acaba...???

  • Serkan YAMAN 12.04.2013 - 12:25

    Zekeriya bey çok güzel bir araştırma olmuş. ÇEvresel etkilerin azaltılmasıyal ilgili bir yazıyı http:yamanserkan.blogspot.com201303cevreseletkilerinazaltlmas.html adresinden de okuyabilirsiniz. Sevgi ve Saygılarımla

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.