Konaklama vergisine erteleme geliyor, işte verginin başlama tarihi

Konaklama vergisine erteleme geliyor, işte verginin başlama tarihi

İktidar Patisine mensup milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘’İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi’’ ile konaklama vergisinin toplanmaya başlayacağı tarih ile ecrimisil ödemeleri erteleniyor. Teklifte ayrıca, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz ödeneği ile ilgili çok sayıda yeni düzenleme var.


TBMM’ye sunulan yeni teşvik paketi teklifinde, özellikle konaklama tesislerini yakından ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor. Teklifte, turizmsektörünü en çok ilgilendiren düzenlemeler şöyle:

Otellerin 2020’deki pek çok ödeme yükümlülüğü erteleniyor

1. Teklifle, Kovid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay erteleniyor.

2. 1 Temmuz- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Konaklama Vergisi 2020'ye ertelenecek

3. Düzenlemeyle ayrıca, konaklama vergisinin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi öngörülüyor.

İstihdam desteği 2021'in haziran kadar uzatılıyor

4. Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

5. İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen maddeyle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak

6. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği verilcek.

KÇÖ 2021 Haziran ayına kadar uzatılabilecek

7. Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini, 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

8. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Kayıt dışı çalıştırılanları 'kayıtlı' hale getirenlere ödül

9. Teklifte, kayıt dışı çalıştırılanların resmi olarak işe alınması durumunda iş verene her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.

10. Başvuruda bulunduktan sonra işe alınıp iş veren tarafından ücretsiz izne gönderilenlere günlük 39,24 kuruş verilmeye devam edecek. Kabul edilmediğini bildirenlere ise günlük 34,34 lira ödeme yapılacak.

11. Kayıt dışı çalıştırıldığı iş veren tarafından kabul edilenler, ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve önceden yararlandıkları sosyal yardım ve diğer haklar borç olarak çıkarılmayacak.

12. Teklife eklenen geçici maddeyle iş verene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak

13. Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor.Bu Haber 17.10.2020 - 11:50:50 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.