Bakan Ersoy’un işlettiği Voyage Bodrum için kiralama ihalesi

Bakan Ersoy’un işlettiği Voyage Bodrum için kiralama ihalesi

Bodrum’da mülkiyeti belediyeye ait olan ve şu anda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketinin ‘Voyage Bodrum’ ismiyle işlettiği otel için kiralama ihalesine çıkıldı.


TurizmGüncel

Bodrum Belediyesi, mülkiyeti kendine ait 5 yıldızlı otel için 10 yıllık kiralama ihalesine çıktı. Eskiçeşme Mahallesi 827 ada 1 parselde bulunan, 5 bin 167 metrekare alan üzerine kurulu 150 odalı tesisin 10 yıllık kiralama ihalesi için 48 milyon lira muhammen bedel ve 1 milyon 440 bin TL geçici teminat tutarı belirlendi.

Bodrum’un Eskişeçme Mahallesi Salmakis Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı tesis, halihazırda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketi tarafından işletiliyor.

Tesisin ihalesi, 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30’da kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen bilgi ve belgeler ise şunlar:

. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı (Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) (Teminat mektupları limit içi banka teyit yazılı olacaktır.) (Nakit olarak yatırılacak bedeller Belediyemiz veznelerine ve Bodrum

Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir.) 2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı.

3. Tebligat için adres beyanı aslı.

4. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve sabıka kaydı.

5. Yer Görme Belgesi

6. İhale şartnamesi ve ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

7. İhale tarihinden önce ilgili Vergi dairesine borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı.

8. İhale tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı.

9. İhale tarihinden önceki son 1(bir) yıla ait cirosunun 5.000.000.00.-TL altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge.(Hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu gösteren belge)

10. Ödenmiş sermayesinin en az 5.000.000,00.-TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge.

11. İhale tarihinden önce Otel İşletmeciliği alanında en az 5 (beş) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu gösterir belge.

12. İhaleye eski kiracının katılmak istemesi durumunda, "Noterce Düzenleme Şeklinde Yapılmış Tahliye Taahhütnamesi" sunacaktır. Taahhütnamede ihaleyi kazanamamış olması halinde 15 gün içerisinde kayıtsız şartsız tahliye edeceği taahhüt edilecektir.

13. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış belge.Bu Haber 25.05.2022 - 09:26:08 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.