Av.Emin Demir

İflas erteleme umuttur

İflas erteleme, mali yapısı bozulan (hastalanan) işletmeye hayat veren acil bir müdahaledir.
 
Hukukumuzda  “iflas erteleme” kurumunun düzenlenmesi, ilk bakışta borçlunun menfaatlerini korur gibi bir algı oluştursa da amaçsal anlamda alacaklıların menfaatlerinin korunmasına hizmet etmektedir. Borca batık halde bulunan bir işletmenin iflası halinde alacaklıların alacağına kavuşma ümidi azalacağı gibi, iflas sonucu tasfiyenin uzun yıllar sürecek olması karşısında alacaklıların da zarar göreceği açıktır. Bunun yerine, iflas erteleme kurumu vasıtasıyla  işletmenin ayakta tutularak mali yapısının yeniden yapılandırılması ve düzeltilmesi imkanı tanınmasının alacaklıların menfaatine olduğu kuşkusuzdur. İflas ertelemenin bazı kötü niyetli borçlular tarafından amaç dışına taşılarak muvazaalı tasfiye ve mal kaçırma girişimi olarak kullanıldığı görülse dahi, bu konuda önlemler alınmalı, iflas erteleme kurumu güçlenirilerek kullanılmaya devam edilmelidir. 
 
Turizm sektörünün güncel olaylardan ve siyasi kararlardan çok çabuk etkilendiği gerçekliği karşısında tur şirketlerinin ve otellerin borçlarını ödeyemez hale gelmesi halinde, iflas erteleme kurumundan istifade etmesi, büyük önem taşımaktadır. Turizm sektörünün ülkemize ekonomik ve sosyal anlamda katkısı herkesin malumundadır. Bu nedenle turizm işletmelerinin korunması, güçlendirilmesi ve aktif olarak ekonomi içinde yer alması için bütün hukuki enstrumanlardan istifa edilmeli ve oteller, tur şirketleri ayakta tutulmalıdır.
 
Bilindiği üzere; 2011 yılı ve devamında Mısır’da gelişen olaylardan ilk olarak turizm sektörü etkilenmiş, Mısır destinasyonuna tur düzenleyen global şirketler çok büyük zarar etmiştir. İlk bakışta ülkemize daha çok turist geleceği varsayımsal olarak kabul edilse dahi, Mısır destisayonunda zarar eden tur şirketleri bu zararları Türkiye ve benzeri destiyasyonlardaki karları ile sübvanse etmeye çalışmışlar ise de, mali yapılarında önemli ölçüde bozulmalar meydana gelmiştir. Yine 24 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş ve bu olaydan yine en çok turizm sektörü etkilenmiştir. Türkiye’ye Rusya’dan turist getiren global ölçekli tur şirketlerinin, Mısır krizine ilave olarak Türkiye destinasyonunda da yaşanan sorunlar neticesinde mali yapısında önemli ölçüde bozulmaya ile birlikte iflasın eşiğine gelmişlerdir. 
 
Bir örnekle durumu izah etmek istersek: Uzun yıllardır Rusya’dan önemli ölçüde yolcu getiren Tez Tour’un Türkiye operasyonunu yöneten Alkan Grup A.Ş., Mısır krizi ve devamında Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle alacaklarını tahsilde yaşadığı sıkıntılar ve mali dengelerinin bozulması nedeniyle, iflas erteleme yoluna müracaat etmek zorunda kalmıştır. 
 
Tez Tour, Antalya bazında Türkiye için yüksek rakamlarda pax gerçekleştiren bir tur şiketi olduğundan, yaşadığı krizin tüm sektöre sirayet etmesi kaçınılmaz olacaktır.  Alkan Grup A.Ş. iflas erteleme başvurusunun tedbiren kabul edilmesi üzerine, 2016 yılında öz sermaye kullanmak suretiyle önemli miktarda sermaye artışı geçekleştirmiş, borçlarının (özellikle banka borçları) büyük bölümünü (takriben %70) yapılandırmak suretiyle, hızlı ve doğru adımlar atarak işletmenin ayakta kalması, borçların ödenmesi için önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu sürecin devamı halinde, Alkan Grup A.Ş ile borçlarının yapılandırılması için protokol yapan alacaklıların, vadesi gelen ödemelerini tahsil edebilmesi yerinde olarak mümkün olacağı gibi, diğer alacaklıların da alacaklarına kavuşma ümidi de devam edecektir. Antalya başta olmak üzere Türkiye turizm sektörü için hayati derece de öneme sahip bir tur şirketinin, iflas ertleme kurumu vasıtasıyla borçlarının büyük çoğunluğunu ödemiş olması ve hali hazırda 2017 yılında Rusya’dan getireceği turistler ile ülkemiz ve Antalya’ya hizmetlerini devam ettirmesi, bu değerlerin korunması gerektiğini göstermiştir.
 
Günümüze geldiğimizde, siyaset kurumunun yapıcı tavrı ile Rusya ile olan ilişkiler normalleşmiştir. 2017 sezonu için Rusya pazarına ilişkin umutlar tekrar yeşermiştir. Bu durumun etkilerinin Rusya’dan turist getiren Tez Tour ve diğer Rus menşeili tur şirketlerine olumlu yansımaların da olacağı göze alındığında, iflas erteleme kurumu sayesinde önemli bir işletmenin ayakta tutulabileceği açıktır.
 
Eğer böyle bir hukuksal düzenleme bulunmasaydı, turizm sektörünün önemli oyuncularının  güncel ve siyasi gelişmeler neticesinde iflasından hem oteller hem de diğer alacaklılar ile turizm sektörünü ve güzel Antalyamız önemli ölçüde zarar görmüş olacaktı. Son söz olarak; iflas erteleme kurumunun örnekte olduğu gibi, iyi niyetle kullanıldığı sürece alacaklılarının ve borçluların ortak menfaatlerine hizmet etme amacıyla, ekonomik krizlerde işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli ve zarruri bir ihtiyacın karşılanmasına hizmet ettiği açıktır. İflas erteleme, bir işletmeye hayat veren acil müdahaledir.
 


Bu Makale 07.04.2017 - 11:16:03 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.