Av.Emin Demir

Haksız rekabeti tetikliyoruz

Ülkemizde, turizm sektörünün kriz yaşadığı bugünleri, sektör açısından fırsata çevirebilmek, bu doğrultuda tüketici memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırabilmek için bir takım yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu gerçektir.

Konaklama sektörünün asli unsurunu teşkil eden 4-5 yıldızlı otellerin verdiği hizmetin kalitesini artırabilmek ve oteller arasındaki haksız rekabetin önüne geçebilmek için öncelikle ve acilen turizm tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerektiğinin farkında olmalıyız. 

Müşterilerin tur şirketlerine ve TÜRSAB’a yaptıkları şikayetlerde bazı otellerin gerçekte 5 yıldızlı olmadığı yönünde yakınmalar çoğunluktadır. Oysaki şikayet konusu oteller, yönetmeliğe göre 5 yıldızlı olmasına rağmen, müşterinin kalite beklentisine cevap veremediği için bu yakınmalar ortaya çıkmaktadır.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmeliğin (Tesisler Yönetmeliği) 19. Maddesi’nde otellerin fiziki olarak (oda sayısı, restoran büyüklüğü, havuzu vb.) sahip oldukları özellikleri baz alınarak yıldız sınıflandırılması yapılmıştır. Oysa ki bir otelin yıldız sınıflandırılmasında niceliksel olarak fiziki koşulların yanında, niteliksel ve kalite anlamında koşulları sağlayıp sağlayamadığının da sürekli anlamda bir denetime tabi tutulması, koşulları kaybeden tesis için verilecek süre sonuna kadar gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdirde,  yıldız ve kategorisinde değişiklik yapılması, gerekirse işletme belgesinin iptali gerekirdi.

Esasında, yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırımlarına ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi olarak doğru bir şekilde ifade edilmiştir. 

Bir diğer konu ise otellerde sarf edilen malzemelerin 6-8 yıllık ömrünün olması ve otelin fiziki olarak bu sürelerde renovasyon ihtiyacı duymasıdır. Otellerin yıpranmışlığa karşı renovasyon süresini uzatmasında iki neden önümüze gelmektedir:

Birincisi oteli işleten şirketlerin mali nedenler ile renovasyon sürecini geciktirmesi.

Diğeri ise oteli renovasyon yapmaya zorlayacak bir hukuki düzenlemenin bulunmaması ve yetersiz olması.

HER 5 YILDIZLI OTEL İŞLETME BELGESİNE SAHİP TESİS, GERÇEK ANLAMDA 5 YILDIZLI DEĞİLDİR!

Ülkemizde bir oteli satın almak, kiralamak ya da işletmek için herhangi bir sınırlama ya da kanuni bir düzenleme mevcut olmadığı için bir miktar parası olan herkes otel işletmecisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla, bu durum sektörde haksız rekabeti tetiklediği gibi, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin düşmesine açıkça sebep olmaktadır. 

Turizm sektörünün yaşadığı krizi fırsata çevirebilmek adına, sektörün yapısal reformlarının tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi, bu vesileyle hizmet kalitesinin üst standartlara taşınması önem arz etmektedir.
 


Bu Makale 07.04.2017 - 11:16:17 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.