Şükrü Kızılot

Turizm yatırımcısı için müjde var

Hem de çok sevinecekleri bir müjde!. Olayı ilk kez bu yazıyı okuyunca öğrenecekler

Turizm sezonunun durgun olduğu bir dönemde, çok sayıda turizm yatırımcısı, ciddi bir gelir elde edecek.

OLAY NE?

Müjdemize konu olay, bir kararname ile ilgili..

20 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2008/13903 sayılı Kararname hakkında “yürütmeyi durdurma” kararı verildi.

Bu kararname ile; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini işleten mükelleflerin, 20 Temmuz 2008 tarihinden sonra, indirimli oranlı işlemlerine ait KDV iadeleri hesabına;

- Bina, tesis, makine, teçhizat ve benzeri ATİK’ler (yani amortismana tabi iktisadi kıymetler) nedeniyle yüklendikleri KDV’yi dahil etmemeleri,

- Söz konusu KDV’lerin iade işlemine konu edilmemesi,

- Bu KDV’lerin, indirim yolu ile giderilmesi, öngörülmüştü.

Daha açıkçası, turizm yatırımcılarına yapılan KDV iadeleri kaldırılıp, çok sayıda turizmci, milyonlarca lirayı bulabilen KDV alacağını tahsil etmekten mahrum bırakılmıştı.

VERİLEN KARAR

Bilmeyenler olabilir. Bir kararname Resmi Gazete’de yayımlandığında, konu ile ilgisi olan gerçek ya da tüzel kişi, kararnamenin yayım tarihinden itibaren, 60 gün içinde Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak, Başbakanlık ve ilgili bakanlığı “davalı” göstermek suretiyle, kararnamenin iptalini ya da kısmen iptalini, yürütmenin durdurulmasını talep edebiliyor, duruma göre Anayasa’ya aykırılık iddiasında da bulunabiliyorlar (Ayrıntılı bilgi ve açıklamalar için Bkz. Prof.Dr. Şükrü Kızılot-Av.Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 17. baskı, Ankara, 2010).

Turizm yatırımcılarını yakından ilgilendiren yukarıdaki kararname ile ilgili olarak, Anayasa’ya aykırılık iddiası da öne sürülerek yapılan başvuruda, Danıştay’ca;

- Anayasa’ya aykırılık iddiası ciddi bulundu ve KDV Kanunu’nun 29/2. maddesinin son cümlesinin iptali için yürütmenin durdurulması istemli olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına,

- Anayasa Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar veya Anayasa Mahkemesi’nce beş ay içinde karar verilmemesi, bu süre sonunda yeniden karar verilmek üzere, “yürütmenin durdurulmasına” oybirliğiyle karar verildi (Dn.4.D. 21.10.2009 Tarih ve Esas No: 2009/6371. Kararın tam metni için Bkz. www.yaklasim.com).

ŞİMDİ NE OLACAK?

Turizm yatırımcıları; bina, tesis, makine, teçhizat ve benzeri amortismana tabi kıymetler nedeniyle yüklendikleri KDV’leri yani bunların faturasında yazılı olan KDV’leri, başvuruda bulunmak suretiyle “iade” olarak alabilecekler.

Turizmcilerin aleyhine olan yukarıdaki düzenleme, hem Anayasa’ya hem de KDV Kanunu’nun ruhuna aykırıydı. Nitekim Abdullah Tolu’nun Yaklaşım Dergisi’nin Eylül 2008 sayısında yayımlanan makalesinde de olayın bu yönü ayrıntılı olarak açıklanmıştı..

Bu aşamada tek çözüm Yargıya başvurmaktı.

Açılan dava üzerine, hukuka aykırı bu düzenlemeye Yargı müdahale etti ve turizmcinin KDV iadesi hakkını iade etti.


İyi ki bu ülkede yargı var...

Bu Makale 25.02.2010 - 15:24:49 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.