Hakan Saatçıoğlu

Misafir milliyetleri ve internet sitelerine yorum yapma eğilimleri

Son yıllarda teknoloji ve dünya üzerindeki iletişimin sosyal medya kanalları vasıtasıyla artışı ile birlikte misafirlerin internet sitelerine yapmış oldukları yorumlar ayrı bir önem kazanmaya başladı.


Bugün misafirlerimizin otel hakkında görüşlerini paylaştığı internet yorum sitelerini sadece tatil yapmak isteyen misafirler değil, aynı zamanda otel yöneticileri de takip etmek mecburiyetindedir. Çünkü, günümüzde internet satıs & pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

İnternet yorum siteleri tatilcilere tesisler hakkında önemli fikirler vermektedir. Aynı şekilde doğru bir şekilde değerlendirmeye alındığı takdirde işletmeler için de geliştirmeye ihtiyaç duyulan faaliyet sahalarını ortaya çıkarma imkânı sağlayan iyi bir bilgi kaynağıdır.

Birçok işletme gibi Limak Grup Otelleri olarak biz de otellerimiz hakkında yapılan değerlendirmeleri değişik kaynaklardan takip etmekteyiz. Bu bilgi kaynaklarından birisi olan internet değerlendirmelerinden aldığımız olumlu ve olumsuz yorumları otellerimizde iyileştirme ve yatırım faaliyetlerine ışık tutması amacıyla kullanmaktayız. 

Bazı işletmeler misafir memnuniyetinin belirlenmesinde daha da ileriye giderek kendi iç değerlendirme yöntemi olan anket sistemini devre dışı bırakmakta,  değişik internet sitelerinden alınan yorumların ve puanların uzman kişiler tarafından istatistikî olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması yöntemiyle misafir memnuniyetini daha objektif bir şekilde belirleme yolunu seçebilmektedir.

Ancak özellikle internette yer alan bazı yorumlar, sunulan genel hizmetten çok, kişisel bakış açısı ile yapıldığı için, sunulan hizmetin çeşidi ve kalitesi hakkında zaman zaman yanlış yönlendirmelere neden olabilmektedir. Bu nedenle Limak Grup Otelleri olarak takip ettiğimiz internet sitelerine yorum yapan misafirleri milliyetlerine göre değerlendirerek temel bakış açısı ve farklılıklarını irdelemeye çalışıyoruz. Bu çalışmayı yapmamızdaki temel amaç, misafirlerden alacağımız yorumları doğru olarak değerlendirmek ve bu yorumların misafir memnuniyetini artırıcı çalışmalara destek olmasını sağlamaktır.

Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmelere göre Avrupalı misafirlerimiz;

•    Genel olarak kısa ve öz yorum yapmaktadırlar.

•    Ağırlıklı diğer otellerle kıyaslama yerine bulunduğu otelde sunulan hizmetleri değerlendirmektedirler.

•    Az ücret ile çok hizmet alma eğilimindedirler. Yorumlarında fiyat hizmet oranını dikkate almamaktadırlar.

•    Almanlar hariç yorumları başkalarını oteller hakkında bilgilendirecek kadar içerikli değildir. Hizmetlerin belirli kesimlerine değinmektedirler.

•    Zaman zaman olumsuz gördüğü bir konuyu diğer olumlu konuları görmemezlikten gelerek abartılı bir şekilde ve olabildiğince düşük puan vererek sitelere aktarmaktadırlar.

•    Genel olarak oteli başka ülke misafirleri ile paylaşmak istemezler diğer misafirlere ( İngiliz, rus, doğu ülkeleri ) tahammülü yoktur. Başka misafirlerin varlığını şikâyet konusu yapmaktadırlar.

•    Otelin genelinde verilen hizmetin kalitesinden ziyade kendilerine gösterilen özel ilgileri ve yakınlık gösteren personeli ön plana çıkarmaktadırlar.

•    Şikâyetleri genellikle kendilerinin alamadıkları hizmet ile ilgilidir. Zaman zaman kendi kurallarının otellerde de geçerli olmasını istemekte ve bunu şikayet olarak yansıtmaktadırlar. Örneğin, İngiliz misafirler bu konuda daha seçici olup hizmetlerin kendi kurallarına göre olmasını işletmeden talep edebilmektedirler.

•    Yorumlarında “iğrenç, bir daha asla” gibi kelime / cümleleri en fazla kullananlardır.

•    Yaşlı misafirlerin internet kullanma alışkanlığı yoktur. Yorum yazmaya çok istekli değillerdir. Otellerin fotoğraflara yansıyan güzelliklerini başkalarıyla paylaşmamaktadırlar. Daha çok olumsuzluk içeren fotoğrafları paylaşma eğilimindedirler. Güzel yemek sunumlarını gösterirler.

•    İlk gün yaşanan bir problemi dahi unutmazlar, şikâyetleri karşısında kendilerine sunulan ekstra hizmetlerden bahsetmezler.

•    Oteli koruma eğilimleri yoktur. İnternet sitelerinde çıkan olumsuz yorumlara cevap verme alışkanlıkları yoktur.

•    Puanlamalarında tutarsızlıklar olabilmektedir, aynı dönemde çok düşük ve çok yüksek puanlar verebilmektedirler.

Avrupalı misafirlerin yorumlarında mutlaka değindikleri, diğer bir deyişle önem verdikleri konular ise; oda temizliği, yemek değişkenliği, diyet büfesi, servis kalitesi, içecek kalitesi, hijyen, a la carte restaurantlar, gürültü kirliliği, personel güler yüz tutum ve davranışlarıdır.

Rus misafirlerimizin yaptığı yorumları incelediğimizde karşılaştığımız sonuç biraz daha farklı olmaktadır. Rus misafirlerimiz;

•    Yorumlarını uzun ve detaylı olarak yazmaktadırlar.

•    Yorumlarında belirli bir hizmetten ziyade otelin genelini değerlendirmektedirler.

•    Otel hakkında düşüncelerini c/ınden başlayarak c/out a kadar detaylarıyla anlatmaktadırlar.

•    Yorumlarında kişisellik yoktur.

•    Ödedikleri paranın karşılığını alma eğilimindedirler, bunun sonucu olarak izlenimlerini cömertçe paylaşmaktadırlar.

•    Tatillerinin ilk günlerinde yaşanan olumsuzluklar telafi edildiği takdirde yorumlarında bu konuyu bir kaç cümle ile abartmadan geçiştirdikten sonra daha sonraki günlerde yaşadıkları olumlu izlenimlere odaklanmaktadırlar.

•    Yorumlarında yaşanan bir olumsuzluğu birkaç cümle ile kötüleyerek kestirip atmamaktadırlar. Olumsuzlukları olumlu yönlerle harmanlayarak aktarmaktadırlar.

•    Yorumlarında doğrudan olumlu veya olumsuz cümleler kullanmamaktadırlar, yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatarak okuyanların bir sonuç çıkarmalarını beklemektedirler.

•    Kendilerine gösterilen özel ilgiden bahsetmezler. Böyle bir beklentileri de olmadığından olayları kişisellik ve duygusallıktan uzak bir şekilde yorumlamaktadırlar.

•    Otellerde yaşadıkları güzelliklerin fotoğraflarını sitede paylaşmaktadırlar.

•    Otel hakkında yazılan olumsuz yorumlara yine sitede cevaplar yazarak yorum yapanın haksızlığını örneklerle ortaya koymaya çalışırlar. Bu nedenle oteli en çok koruyan misafir profilidir.

Rus misafirler otelde sunulan hizmetleri daha geniş çerçevede değerlendirerek belirgin konulara odaklanmamakla birlikte yorumlarında en çok üzerinde durdukları konular; yemek çeşitliliği, mevsimlik meyve çeşitliliği, oda konforu, içecek kalitesi ve animasyon faaliyetleridir.

Son olarak değişik internet sitelerine yorum yapan Türk misafirlerimizin bakış açısını da sizlerle paylaşmak isterim. Genel olarak Türk misafirlerin;

•    Yorumlarında detay yoktur. “süper, ben böyle bir otel görmedim, kesinlikle tavsiye etmiyorum, hakkımı helal etmiyorum ”gibi peşin hükümler içeren cümlelerle memnuniyet veya memnuniyetsizlik aktarılmakta ancak ayrıntı yer almamaktadır.

•    Olumsuz yorumları oteldeki genel hizmet kalitesinden çok yaşanan kişisel olumsuzluklarla ilgilidir. Örneğin kat personeli veya bir barmen ile yaşanan küçük bir olumsuzluk bile genel bir memnuniyetsizlik nedeni olabilmektedir.

•    Kendi zevk ve eğilimlerine yönelik olmayan her hizmeti şikayet olarak iletebilmektedirler.

•    Yorumları başkalarını bilgilendirecek içerikte değildir. Olumlu yorumlarda da olumsuz yorumlarda da abartı hakim olmaktadır. Yaşananlar olduğu gibi yansıtılamamaktadır. Konuya kendi bakış acısından değerlendirmektedir.

•    Bilinmeyen, anlaşılmayan konular şikâyet olarak iletilmektedir. Örneğin müzikal shovları animasyon çok yetersiz şeklinde değerlendirebilmektedirler.

•    Showlarda daha çok interaktive ( Guest show ) beklentisindedir.

•    Yorumlarında diğer otellerin olumlu yönleri ile kıyaslamalar mevcuttur. Kıyasladıkları otele hangi ücreti ödediğini göz önünde bulundurmamaktadır.

•    Yorumlarında kendilerine özel ilgi gösteren personeli isim isim saymaktadırlar. Hatta personelden görülen özel ilgi diğer olumsuzlukları görmemezlikten gelmeye neden olabilmektedir.

•    Yorumlarını okuyanlar otel hakkında kesin bilgilere sahip olamazlar. Çünkü otel hizmetleri ile ilgili ayrıntı yoktur.

•    Puanlamalarda tutarsızlıklar vardır. Aynı dönemde çok düşük ve çok yüksek puanlar görülebilir. Hatta aynı yorum içerisinde de bir birine zıt puanlar görülebilmektedir. Düşük puan verilen bir konuda genelin değil özel yaşanan bir problemin değerlendirilmesine sık olarak rastlanmaktadır.

Türk misafirlerimiz yorumlarında hizmetlerin genel bir değerlendirmesini yapmaktansa yemek çeşitliliği ve lezzeti, oda temizliği, müzik yayını, servis kalitesi, animasyon ve personel tutum ve davranışlarından bir veya birkaçını olumlu veya olumsuz yönleriyle ele almaktadır. Ayrıca, diğer misafirler aksine Türk misafirlerimiz en kolay ikna edilebilen misafirlerimizdir. Örneğin, şikâyet konusu ile ilgili olarak kendisi ile yüz yüze veya telefonla temas kurularak gerekli açıklamalar yapılması ve şikâyetinin hemen değerlendirmeye alınacağı belirtildiği durumlarda olumsuz düşünceleri olumlu düşünceye çevrilebilmektedir

Her şikâyet uygun şekilde ele alındığı takdirde işletme için bir armağandır. Bu nedenle tüm misafir şikâyet ve istekleri bizim için önemli ve değerlidir. Bu profil analizini, sadece otellerimizdeki hizmet kalitesinin mükemmelleştirilmesi ve yatırım çalışmalarında doğru yönlenebilmek için yapmaktayız.

Limak Grup Otellerinde anketler, misafirlerle yapılan bire bir görüşmeler ve internet yorumlarından aldığımız yorumlara ilave olarak otelden ayrılan Türk misafirlerimizin yüzde 70 oranındaki kesimine telefonla, diğer misafirlerimizin tamamına yakın bölümüne de mail ile ulaşarak yorumlarını bizlerle paylaşmalarını istemekteyiz. Alınan tüm yorumlar kaydedilmekte ve değişik yöntemlerle istatistikler çıkarılmaktadır. Bizim için önemli nokta bir önceki döneme göre misafir memnuniyetindeki artış oranı olmaktadır. Böylece sürekli gelişmeyi sağlayabilmekteyiz. Motivasyon kapsamında yorumlarda olumlu yönde görüş bildirilen personelimiz belirli kriterlerle değerlendirilerek ödüllendirilmektedir. Bunun da çok faydasını görmeye başladık. Adeta otellerimizde güler yüzlü hizmet seferberliği başlatmış olduk.

Bölgemizde yeni açılan her bir otel farklı tasarım ve konseptleriyle diğerlerini gölgede bırakmaktadır. Tasarım veya konsepti ne olursa olsun bir otelin yıldızlarının parlaklığı hizmet verdiği misafirlerinin memnuniyet derecesiyle doğru orantılıdır.
Misafir yorumlarını analiz etmeden değerlendirmek maalesef işletmeleri yanlış sonuçlara götürebilmektedir. Önemli olan doğru pencereden bakarak yorumların da doğru değerlendirilmesidir. Bunu gerçekleştirebilen tesislerin uzun vadede başarılı olacağı ve başarılarının da kalıcılık sağlanabileceğini düşünüyorum.


Bu Makale 28.10.2011 - 09:18:47 tarihinde eklendi.


Kullanıcı Yorumları
 • www.firmasenibulsun.com 08.10.2021 - 08:15

  Bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz. www.firmasenibulsun.com olarak bu bilgilerden yararlandık.

 • Ali Ayılmazdır 10.05.2019 - 09:25

  Çok güzel bir yazı olmuş. https://www.orucoglunakliyat.com/

 • ayla 04.09.2018 - 01:07

  başarılı www.hurdakenti.com

 • kaan erkan 28.03.2018 - 07:17

  istanbul evden eve nakliyat olarak faydalı buldum

 • Barış Kerimoğlu 27.03.2018 - 11:59

  http://www.batmanda.com/anasayfa sitemize link verirseniz bizleri mutlu edersiniz şimdiden teşşekkürler.

 • uygar 08.10.2017 - 01:28

  süper ww.pronetnakliyat.com

 • https://www.tellitarim.com.tr/ 14.09.2017 - 01:16

  https://www.tellitarim.com.tr/ Tarım Bahçe Motorsiklet Organik Ürünler

 • Mahmutcan 19.04.2017 - 03:15

  Beyzayi cok seviyorum

 • iranportal 15.02.2017 - 03:42

  ایران پرتال I was looking for something like this…I found it quiet interesting, hopefully, you will keep posting such blogs….Keep sharing.

 • saliha abla ben seni çok ozledim 22.05.2014 - 11:52

  Gulfer

 • sevgi 25.11.2013 - 02:27

  bencede güzel ama uzun olmuş okuyana kadar canım çıktı

 • kerim 05.06.2012 - 01:04

  ( Hafize sarıbaşoğlu )

 • rehan pehlivanoğlu 01.06.2012 - 09:29

  http:www.facebook.com1dSebekler?notif_tpage_new_likes lütfen beğenirmisiniz

 • melis durak 10.05.2012 - 09:59

  yazılanlara göre güzel bir yer en kısa zamanda gelmeyi düşünüyorum....

 • eda önder 10.05.2012 - 09:58

  odaları saraya yakışır bir yer bayılıyorumm çok şık ve konforlu...

 • anna yigit 15.10.2011 - 03:44

  @tourismci - misafirlerden biliyorum, tophotels, oda no, konaklama tarihi ve tur operatörü soruyor. daha ayrıntılı inceleme tabiki daha çok uğraştırır. holidaycheckte yorum bölümünde 60 kişi çalışıyor, otomatik filtre dışında (genelde ıp denetlenen) 20 farklı kriterlerden değerlendirip ayrıca rastgele bazı misafirlerden otelde konakladığında dair belde isteniyor.

 • Öner BİLGİN 12.08.2011 - 04:22

  Güzel yazı

 • Tourismci 12.08.2011 - 08:55

  Turizm Haytımda tanıdığım En çalışkan, en azimli ve en hırslı yönetici olan Sn. Saatçioğlu na bu güzel paylaşımdan dolayı teşekkür ederim. Misafir yorumlarını herkese ders alabilecekleri şekilde çok net açıklamış. Bir tek katılmadığım yukarıdaki bir turizmzci arkadaşın yorumu ,tophotels.ru cevap hakkı tanıyor eyvallah da sadece bir mail adresi ile yorum yapıla bilen site ne kadar güvenilir. otelde kalmasan bile yorum yapabiliyorsun. Hatta bir hotel girip rakip bir otel için çakma yorumlarda bile bulunabiliyor. Böyle isim yapmış bir sitenin bunu daha ciddi ve profesyonel bir şekilde ele almaları gerekir. Yorum yapabilmeleri için gerçek isim ve rezervasyon bilgilerini girmeleri gerekmektedir ki, bu yorumların daha gerçekçi bir platformada işlem görsün. Yoksa 10 yorumdan 7-8 sahte olabilir, hangisine hangi mantıkla cevap vereceksin. işleyişi daha profesyonel olan siteler var mesela holidaycheck.com ... her neyse, Sn. Saatçioğlu nun yukarıda belirtmiş olduğu konularda umarım herkes gerekli hassasiyeti gösterir, bu hem misafir memnuniyetini hemde çalıştığınız işletmenin tanıtımı için çok önemli.

 • turizmci 11.08.2011 - 08:07

  tophotels.ru cevap hakkı tanıyor. güzel tespit olmuş tşkler hakan bey

 • LEVENT ERDOĞAN 11.08.2011 - 11:16

  Elinize sağlık.Yazınızın tamamını okudum.Tespitler son derece doğru.İnternet kullanıcılarının genel olarak sınırsız ve sorumsuz özgürlükleri ne yazık ki bu tür yorumlarda da açıkça görülüyor.Tesis işletmecisine cevap hakkı tanımayan bu tür yorum siteleri ne yazıkki insanların kişisel tatmin aracı olmaktan başka işe yaramıyor.Yorumların çok azı işletmeye ışık tutabilecek düzeyde oluyor.Genel olarak anlık duygular yazılıyor.

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.