Yok, yok! İşte Kapadokya Alan Başkanlığı'nın görev ve yetkileri

Yok, yok! İşte Kapadokya Alan Başkanlığı'nın görev ve yetkileri

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Para cezası vermeden eski tahsisleri iptal etmeye ve aykırı yapıları yıkmaya kadar büyük yetkilere sahip olacak olan başkanlık, diğer kamu kurumlarına karşı da büyük bir özerkliğe sahip.


Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunması amacıyla, farklı kurumlara ait palanlama yetkileri, oluşturulacak Kapadokya Alan Başkanlığı'na devredilecek.

Yıkma veya yıktırma yetkisi var

TBMM''de kabul edilerek yasalaşan teklife göre Kapadokya'da koruma esaslarına, kullanma şartlarına ve meri planlarına aykırı uygulama yapılamayacak. Oluşturulacak alan başkanlığı, aykırı uygulamaları yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Vakıflara istisna

Kanuna göre Kapadokya'daki Hazine'ye ve kamuya ait taşınmazların satışı, değişimi veya kat karşılığı inşaat yaptırılarak kiraya verilmesi, ön izin ve irtifak hakkı kurulması gibi işler Kapadokya Alan Başkanlığı'nın olumlu görüşü olmadan yapılamayacak. Ancak vakıflar bu uygulamanın dışına tutulacak.

Komisyonun uygun görüşü olmadan plan hazırlanamayacak

Kapadokya'nın bütününe ilişkin üst ölçekli planlar Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak. Planlar, komisyonun uygun görüşü ve bakanın onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara göre hazırlanan nazım ve uygulama planları ise yine komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla hayata geçecek. Bu şekilde, Kapadokya'daki yetki karmaşasının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yetkiler Kapadokya Alan Başkanlığı'na devredilecek

Daha önce kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilmiş olan yetkiler, Kapadokya Alan Komisyonu'na devredilecek. Söz konusu komisyon ayrıca, Kapadokya'daki doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesi konularında karar almaya da yetkili olacak.

Komisyonun alacağı kararlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler için de bağlayıcı olacak.

Bütçesi nereden sağlanacak?

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bütçesi ise, Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya'daki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar ile idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirlerden oluşacak.

Vergilerden muaf olacak

Kapadokya Alan Başkanlığı harçlardan, katılım paylarından, damga vergisinden, veraset ve intikal vergisinden, emlak vergisinden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

50 bin lira ile 200 bin lira arasında cezalar geliyor

Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirlre aykırı davrananlar, 50 bin lira ile 200 bin lira arasında para cezasına çarptırılacak. Yapısal uygulamaların dışında kalan ihlallerde ise cezalar 500 lira ile 5 bin lir arasında değişecek. Para cezalarına konu olacak uygulamalar, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Eski tahsisleri kaldırma yetkisi de var

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın talebi durumunda, bölge sınırları içindeki tahsisler kaldırılarak bedelsiz olarak başkanlığa devredilecek ve idareye ait taşınmazlar devlet malı sayılacak. Bunlar aleyhine suç ilkeyenler de devlet malı aleyhine suç işleyenlerle aynı şekilde cezalandırılacak.Bu Haber 24.05.2019 - 09:48:15 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.