Uludağ Alan Başkanlığı geniş yetkilerle kuruldu

Uludağ Alan Başkanlığı geniş yetkilerle kuruldu

Yapılan tüm itiraz ve uyarılara rağmen Uludağ Alan Başkanlığı resmen kuruldu. Uludağ Alanı Hakkında Kanun ile Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun ile Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkileri Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Bölgeye dönük ulaşımdan giriş kontrolüne, alan güvenliğinin sağlanmasından parklara ve ziyaretçi merkezlere ödenecek ücretlere ve her türden planlara ilişkin usul ve esaslar Uludağ Alan Başkanlığı karar verecek.

Tüm kararları Uludağ Alan Komisyonu alacak

Bunun yanında korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek. Uludağ’da yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları cda Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre uygulanacak. Uludağ Alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı'nın yetkisinde olacak.

Kamu hizmetinde kullanılanların haricindeki her şey Alan Başkanlığına devredilecek

Uludağ Alan Başkanlığının talep etmesi durumunda kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışında kalan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. 2634 sayılı kanun kapsamındaki yerlerde yetki Turizm Bakanlığında olacak

Taşınmazların işletilmesi de Alan Başkanlığına bağlandı

Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. Ancak, bu taşınmazlardan 2634 sayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Bakanlık yetkili olacak.

Turizm amaçlı sportif faaliyetler

Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi; planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine hâlinde yürütülmesinde Uludağ Başkanlığı yetkili olacak.

Kamulaştırma yetkisi

Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Her ölçekte plan hazırlama yetkisi

Uludağ Alanı'nda her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu'nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı'nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.Bu Haber 26.01.2023 - 08:55:09 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.