''Ortaya çıkan sonuç hayal kırıklığından öte''

''Ortaya çıkan sonuç hayal kırıklığından öte''
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, acente belgelerinin devrine ilişkin düzenlemenin hayal kırıklığınan öte olduğunu söyledi.

TÜRSAB'ın talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp TBMM'ye gönderilen ve dün kabul edilen 'acente belgelerinin devrine' ilişkin düzenleme acenteler de düş kırıklığı yaratmıştı. Acenteler, belge devri ile beraber belge bedellerinin yükseltilmesini beklerken, çıkan yasa ne bedeleri yükseltiyor ne de belgeyle birlikte unvanın devrine izin veriyor. Bu haliyle marka değeri ne olursa olsun, bir acentenin değeri belge değeri olan 70 bin lira ile sınırlanıyor.

Düzenlemenin komisyonda görüşüldüğü sırada bir açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya şu değerlendirmeyi yapmıştı:

''TÜRSAB, ülkemizde hiçbir meslek örgütünün yapmadığını yaparak 2020 aidat gelirlerinden feragat etti ve bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması için Mart aynın başında Bakanlığa başvurdu.

Bu, herkesin bildiği geçmişten gelen sıkıntılarla boğuşan Birliğimiz için çok büyük bir fedakarlık olsa da; her üyemize bu dönemde yıllık 3500 TL’ye yakın destek anlamına geliyordu.

Bu konudaki başvurumuzun, hazırlanan torba yasaya eklenen bir madde ile sonuçlanmasını bekliyoruz.

Bu fedakarlığı sadece krizle ilgili sınırlı tutmadık, yıllık aidatın 300 TL’ye inmesini de teklif ettiğimizi bilmenizi isterim.

Uzun zamandır Bakanlık nezdinde bekleyen yasa çalışmamızın önemli düzenlemelerinden birinin seyahat acentalarının belge devriyle ilgili olduğunu biliyorsunuz.

Seyahat acentalarının bir kısmının kriz nedeniyle faaliyetlerine devam edememe tehlikesi içinde bulundukları bu dönemde, belge devrinin mümkün kılınması ile seyahat acentasının ekonomik faaliyetine ve ekonomiye katkısının devamı sağlanabilecekti.

Ayrıca devredilebilir hale gelen seyahat acentası, işletme rehni ile başkaca bir teminat göstermeksizin kredi temin edebilme şansına sahip olacaktı.

Şimdi elimize geçen Bakanlık teklif metnine baktığımızda ortaya çıkan sonuç, maalesef hayal kırıklığından ötedir.

Bizim devirden beklentimiz bu esaslara ilişkin iken, Bakanlık tarafından hazırlanan değişiklik teklifi ile bu hedefleri elde etmek şöyle dursun, seyahat acentalarının unvanlarını, markalarını devir etmelerinin önü kapatılarak sahip oldukları değerler dahi yok sayılmaktadır.

Belge devri ile sınırlanan bu teklif, içeriği itibarı ile seyahat acentalarının değerini üst sınırının 70 bin TL olacak şekilde belirlemekte ve devir almayı yeni seyahat acentası kurmak isteyen girişimcilere alternatif olarak sunmaktadır. Böylece elde edilecek tek sonuç; TÜRSAB’ın yeni kuruluşlardan elde ettiği gelirin de ortadan kalkması olacaktır.

Çözüm olarak önerdiğimiz belge devrinin işlevsizleşmesi sektöre yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Devir hakkının işlevi için olmazsa olmaz husus, yeni belge bedelinin günümüz koşullarına uygun olarak belirlenmesidir. Devir işleminde seyahat acentasına biçilecek değer, yeni belge bedeli ile uyumlu olmalıdır.

Günümüzde hiçbir iş kolunda 60-70 bin TL ile bir iş kurulamazken, seyahat acentalığı mesleğine girişin böylesine düşük bedelli olması kabul edilemez. Bu nedenle sunduğumuz çözümün her unsurunun birbiriyle bağlantılı olduğunu, birini yapıp diğerini yapmamanın çözüm olmayacağı, tam tersi sonuçlara neden olacağı açıktır.

Bu konudaki önerimiz ve Bakanlığa sunduğumuz çalışmamız şu unsurları içermektedir:

Belge devri Birlik ve Bakanlık onayı ile yapılabilmelidir. Yeni Belge bedeli 300 bin TL olmalıdır.

Kredi teminatı olarak işletme rehni seyahat acentasının siciline işlenmesi suretiyle kurulmalıdır.

Bankalar, işletme rehni ile en az belge değerinin yarısı kadar kredi vermelidir.

Meslek birliğimizin işlevini sürdürebilmesi için hem aidat hem de yeni acenta kuruluş gelirlerinden mahrum kalacağı göz önüne alınarak; yeni belge bedelinin dörtte biri, devir kayıt ücreti olarak TÜRSAB’a ödenmelidir.

Seyahat acentalarının TÜRSAB’a ödeyeceği yıllık aidat miktarı kayıt ücretinin binde biri olmalıdır.

Torba yasaya konulacak teklifin belirttiğimiz unsurları içermemesi halinde bu değişiklikten sağlanacak faydanın ne olduğunu sorgulamalıyız.

Elimizdeki teklifin yaralanmadan düzeltileceğine inanıyor, yasama organımıza güveniyoruz.''Bu Haber 16.04.2020 - 16:20:19 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.