Turizm Tanıtım Ajansı Kanununda dikkat çeken maddeler

Turizm Tanıtım Ajansı Kanununda dikkat çeken maddeler

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinde, dikkat çeken noktaları derledik.


Toplam 10 maddden ve 2 geçici maddeden oluşan ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Daha önce ismi ‘Turizm Geliştirme Fonu’ olarak açıklanan oluşumun, kanun teklifinde ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ olarak değiştirildiği görülürken, ajansın yönetim kurulu, icra kurulu ve danışma kurulundan oluşacağı belirtildi.

Kamu ayağında 5 kişi bulunacak

Ajansın yönetim kurulunda toplam 13 üye bulunacak. Yönetim kurulunun kamu ayağında Kültür ve Turizm Bakanı, Tanıtmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü ve THY Yönetim Kurulu Başkanı yer alacak. Özel şirketlerin işlettiği havalimanları, aralarında seçtikleri bir kişiyi yönetim kuruluna gönderecek. Bunun yanında, seyahat acenteleri, aralarında yapacakları seçimle bir kişiyi ajansın yönetim kurulunda görevlendirecek.

Özel sektörden 7 kişi olacak, Akdeniz ve Marmara ikişer üyeyle temsil edilecek

Yönetim kurulundaki 7 kişi ise ajansın finansman yükünü omuzlayacak olan otel temsilcilerinden oluşacak. Kanun teklifine göre, Marmara ve Akdeniz bölgeleri kurulda ikişer üyeyle temsil edilirken, Ege Bölgesi 1, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri 1, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise bir üyeyle kurulda temsil edilecek.

İcra kurulunda özel sektörü temsil edecek 3 üye Akdeniz, Ege ve Marmara’dan

Ajansın yürütme organı olan icra kurulunda ise beş üye bulunacak. Bunlar, Tanıtma Genel Müdürlüğünden Sorumlu Bakan Yardımcısı (başkan) ve Tanıtma Genel Müdürü ile, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden seçilen birer temsilciden oluşacak.

Danışma Kurulunda otel yönetici dernekleri de var

Ajansın ayrıca bir de Danışma Kurulu bulunacak. Kanun teklifine göre, TOBB Başkanı, TÜRSAB Başkanı, TÜROFED Başkanı, TÜROB Başkanı, en fazla üyeye sahip otel yönetici derneklerinden ikisinin başkanı (dönüşümlü olarak), TTYD Başkanı, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Ajansın danışma kurulunun doğal üyesi olacak.

Kuruldakilere ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine, mevcut görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.

Yurt dışından gelen yatırımlara iştirak edecek, esasları Cumhurbaşkanı belirleyecek

Ajansın faaliyet alanlarını düzenleyen 4. maddenin d) bendine göre ajans, yurt dışından Türkiye’ye yatırım yapılması için gerekli faaliyetleri de yürütecek. Bunun yanında ajans, sadece turizm yatırımı yapmak için kurulmuş olan şirketlere icra kurulunca belirlenecek oranda iştirak ederek bu yatırımlara destek ve kaynak sağlayacak. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise, ajans tarafından desteklenecek yatırımlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirleneceği belirtildi.

Ajansın gelir kaynakları

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın gelirleri ise ‘’genel bütçeden aktarılacak tutar, turizm işletmelerinden alınacak katkı payları, bağışlar, yardımlar, ajansın iştirak ettiği yatırımlardan elde edilecek gelirler ve diğer gelirler’’ olarak sıralanırken; ajansın elde edeceği gelirlerin en yüzde 70’inin Türkiye turizminin tanıtılmasında, kalan kısmının ise diğer faaliyetlerde kullanılacağı belirtildi.

Hangi turizm işletmesi Ajansa ne kadar katkı payı verecek?

Kanunun teklifinin 6. maddesinde ise ‘Turizm Payı’ olarak adlandırılan ve ajansın esas gelir kaynağını oluşturacak olan turizm işletmelerinden alınacak paylara ayrıldı. Teklife göre; Bileşik tesisler ve konaklama tesisleri yüzde 1, Bakanlık belgeli yeme-içme-eğlence tesislerinden yüzde 1, Deniz turizmi araçları ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, Münferit uçak bilet satışları hariç, seyahat acentelerinden binde 1, hava yolu şirketlerinden binde 1, özel şirketler tarafından işletilen havalimanlarından cirolarının binde 1’i oranında Ajansa pay aktarılacak.

Turizm işletmelerinin ödeyeceği turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

Bağımsız denetim

Kanun teklifinin 7. maddesi ise ajansın denetimini düzenliyor. Bu maddede, ‘’Ajansın ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe, ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İrca Kurulu tarafından yaptırılır’’ ifadelerine yer verildi.

Sayıştay denetiminden ve Kamu İhale Kanunundan muaf

Teklifin 8 maddesi ise ajansın muafiyetlerini düzenliyor. Buna göre Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden, Sayıştay denetiminden ve Kamu İhale Kanunundan muaf tutulacak. Ayrıca, ajansın istihdam edeceği personel, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümlerinden muaf olcak.Bu Haber 04.07.2019 - 10:08:59 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.