Paket turlardaki uçak biletlerine Covid-19 ayarı

Paket turlardaki uçak biletlerine Covid-19 ayarı
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle, paket turun parçası olarak satılan uçak biletlerinde para iadesinin, uçuş yasağı kalktıktan iki ay sonra yapılmasına olanak tanındı.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'e yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine eklediği geçici maddeyle, paket turun parçası olarak satılan uçak biletlerinde para iadesinin uçuş başladıktan iki ay sonra yapılmasına olanak tanıdı.

Yönetmeliğe eklenen geçici 2. madeyle, bu tür bir işlem için tüketicinin onayının alınması gerektiği vurgu yapılırken, söz konusu onayı alma sorumluluğunun tur düzenleyicisinde olduğu kaydedildi.

İşte o düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.Bu Haber 15.05.2020 - 07:58:55 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.