ODEON'dan açıklama: Haberler gerçek dışı

ODEON'dan açıklama: Haberler gerçek dışı

IATI'nın ODEON'un da içinde bulunduğu 4 tur operatörüne yönelik açtığı rekabet davasında Anex'in ve Pegas'ın yaptığı itirazların reddedilmesi sonrasında, konuya ilişkin medyada haberlerle ilgili ODEON Turizm Grubu'ndan açıklama yapıldı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, davanın Danıştay’daki temyiz sürecinin devam ettiğinin ve ODEON aleyhine sonuçlanmış bir dava bulunmadığının altı çizildi.


Şirketin avukatı Dr. Suat Dursun imzasıyla yapılan açıklamada, yerli ve milli sermaye ile kurulan ODEON'un sektörde 27 yıldır faaliyette bulunan, hukukun üstünlüğüne inanan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına sonuna kadar bağlı, ülkesine döviz kazandıran, istihdam yaratan, vergi, SGK ödemlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirerek devletine yüksek sadakatle bağlı, turizm sektörünün en saygın, köklü ve öncü şirketlerinden biri olduğu ifade edildi.

IATI'nin şikayetiyle dört Rus tur operatörünün aleyhine açılan davayla ilgili medyada yer alan haberlerin başlığında ve içeriğinde müvekkil şirkete rekabet kurumu tarafından verilen idari para cezasının Danıştay tarafından onandığı şeklinde lanse edildiği belirtilen açıklamada, ‘’Müvekkil hakkında servis edilen söz konusu haber içeriği itibarıyla tamamen yanlış ve spekülatif nitelikte bir haber olup, kamuoyunu yanıltma, devam eden davalarda mahkemeleri ve bilirkişileri yönlendirme amacı taşımaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına aşağıda fiili ve hukuki gerçeklere uygun açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk.’’ denildi.

‘’Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.” hükmü, aynı maddenin 2’nci fıkrasında da, “ Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” kuralları hükmü altına alınmıştır.’’ denilen ODEON açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

‘’Bu kapsamda, müvekkil hakkında haberde bahsi geçen Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezası, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 09/03/2018 tarih ve E:2017/1111; K:2018/529 sayılı kararıyla iptal edilerek müvekkil lehine sonuçlanmış, akabinde Rekabet Kurumu istinaf yoluna gitmiş, nihayetinde 18/12/2018 tarihinde tarafımızca Danıştay’a temyiz başvurusu yapılarak, temyiz dilekçesi 11/02/2019 tarihinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin E:2019/521 sayılı esasına kaydedilen, dolayısıyla temyiz yargılaması devam eden bir uyuşmazlıktır. Ortada haberde belirtildiği gibi Danıştay tarafından verilmiş bir karar yoktur.

Müvekkil hakkında şikâyette bulunan IATI şirketinin müvekkil aleyhine açtığı Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin E:2018/582 esasına kayıtlı maddi ve manevi tazminat talepli davasında, dava ilk derece mahkemesinde devam etmektedir.

Hukuki ve fiili gerçekler böyle olduğu halde, henüz Danıştay tarafından verilmiş ve müvekkil lehine ve aleyhine kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken, Danıştay tarafından idari para cezasının onandığı yolundaki haberin servis edilmesi tamamen gerçek dışıdır. Bu haberi servis edenleri ve doğruluğunu dahi araştırmadan haber yapanları, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olmak üzere Yüce Türk Hukukuna bağlı kalmaya, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerinin kararlarına saygılı olmaya ve uymaya davet ediyor, aksi davranışın açık ve ağır bir biçimde hukuka aykırı olduğunu önemle belirtiyoruz.

Bu tür gerçek dışı, spekülatif, mahkemeleri ve bilirkişileri yanıltmaya yönelik haberleri servis edenlerin, bu tür haberlerden fayda sağlayamayacaklarını, tarafsız ve bağımsız Türk Mahkemelerini, Türk Hâkimlerini ve bilirkişileri, yanıltamayacaklarını, yönlendiremeyeceklerini bu tür beyhude çabaların ağır ve açık olarak Anayasal suç teşkil ettiğini hatırlatıyoruz.’’

Bu vesileyle, hukukun üstünlüğüne inanan, Yüce Türk Adaletine ve onun Onurlu Mensuplarına sonuna kadar güvenen müvekkilin, bu haber nedeniyle başta ilgililer hakkında suç duyurusu olmak üzere, maddi ve manevi kayıpları da dâhil her türlü hukuken korunan hakkının başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere milli ve milletlerarası her seviyede sonuna kadar takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.’’

ODEON Turizm İşletmeciliği A.Ş. Vekili

Dursunoğlu Law Office

Av. Dr. Suat DursunBu Haber 05.08.2019 - 13:13:28 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.