Meclis’ten geçti: TGA’nın Sayıştay denetimine ilişkin düzenleme

Meclis’ten geçti: TGA’nın Sayıştay denetimine ilişkin düzenleme

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin detayları belli oldu. Kabul edilen teklifte Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi, TGA’nın Sayıştay denetimine ilişkin düzenleme, milli parklardaki konaklama tesislerinden elde edilen gelirin Tarım ve Orman Bakanlığı verilmesi gibi maddeler yer alıyor.


Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen teklifte, konutların turizm amaçlı kullanımının yanı sıra DÖSİMM, TGA ve tahsislere ilişkin de önemli düzenlemeler yer alıyor.

TGA’nın Sayıştay denetimine ilişkin düzenleme

Yasayla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda seyahat acenteleriyle ilgili düzenleme de yapılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin “Sayıştay’ın TBMM’ye Ajans hakkında sunacağı raporda münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alması, kamu kaynaklarının kamu yararına uygun şekilde kullanmasını güvence altına almamaktadır, demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmaz” diyerek kanunda iptal ettiği hükümler yeniden düzenleniyor. Değişikliğe göre Sayıştay, Ajansın mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu bakımından ve Ajansın kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte inceleyip hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.

Öte yandan teklife göre ajansın yapacağı alımlarda ihale kanunlarına uyma zorunluluğunu kaldırıyor. Teklifin yasalaşması ile yalnızca “idari ihtiyaçlar ile mal alımlarında” ihale kanunlarına uymak zorunda olacak. Bunların dışında, ajansın görev alanına giren hiçbir alımda ihale şartı aranmayacak.

Belge alma süresini kaçıran konaklama tesislerinin ruhsat alma süreci zorlaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesinin 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarılan yasa ile döner sermaye işletmesine turizm bölgelerinde atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisi kurma, işletme ve işlettirebilme olanağı sağlanıyor. Kamunun, şimdiye kadar tahsisli kamu taşınmazları üzerindeki turizm tesislerine sağlanan lojman alanı tahsisi turizm işletme veya yatırım belgeli tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletiliyor. Belediyeler ve diğer yetkili idarelerden çalışma ve işyeri ruhsatı alan konaklama tesislerinin, Bakanlıktan belge alma zorunluluğuna ilişkin süre bir yıldan altı aya indiriliyor. Süresinde belge almadığı için ruhsatı iptal edilen işletmelerin yeni ruhsat almaları Bakanlığın olumlu görüşüne bağlanarak zorlaştırılıyor.

Milli Parklardaki tesislerin geliri Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek

Teklifle, 2021 yılında tahsis yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen milli parklardaki konaklama tesislerinin geliri Tarım ve Orman Bakanlığı Döner sermaye işletmesine bırakılıyor. Milli Parklar Kanunu’na göre belirlenen alanlara kamp alanları hariç, konaklama amaçlı tüm tesisler inşa edilebilecek. Bu yerler arasında oteller, lojmanlar, pansiyonlar da yer alacak.

49 yıllığına tahsis imkanı

Kanunla, turizm sektörünün tek elden bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve konaklama tesislerinde standart birliğinin sağlanması için milli parklar ile tabiat parklarının konaklama içeren tesis gerçekleştirilmesi amacıyla tahsis yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilecek.

Sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından kiralama yapılabilecek. Bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemeyecek.

Bakanlıktan belgeli diğer tesisler için, personel lojman alanları 49 yıla kadar süreyle ilanlı olarak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilecek.

Herhangi bir sebeple tahsisi sona eren personel lojman alanları üzerindeki irtifak hakkı Bakanlığın talebi üzerine resen tapudan terkin edilecek.

6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayanlar faaliyette bulunamayacak

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletme belgesi alınma süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, 6 ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.

3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Kanun kapsamındaki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç, turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsaların hazırladığı bütçelerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ödenmek üzere ayrılacak pay, yüzde 1'den yüzde 3'e yükseltilecek. Birlik Genel Kurulu, bu payı yüzde 6'ya kadar artırmaya yetkili olacak.

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye

Kabul edilen yasaya göre, Plan ve Bütçe Komisyonuna eklenen madde kapsamında çalışmayan emeklilere bir seferliğine 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyeler Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak.Bu Haber 26.10.2023 - 10:38:31 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.