Kıyı Ege turizm raporu: Bölge turizmi nereden nereye geldi?

Kıyı Ege turizm raporu: Bölge turizmi nereden nereye geldi?
Ege Turistik ve İşletmecileri Federasyonu (ETİK) tarafından ar-ge çalışmaları sonucunda kapsamlı bir ’’ETİK Ege Kıyı Raporu’’ yayımlandı.


Ege turizminin ‘’tarihi bir perspektif’’ olarak ele alındığı raporda, turizmin gelişmeye başladığı ilk bölgelerden Ege’de yer alan Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Afyon, Uşak gibi merkezlerde, son yıllarda toplam 7 milyon civarında ziyaretçi sayısına ulaşıldığı dikkat çekti. Verilen bu bilgiyle bağlantılı olarak, 2013 yılı sonunda Ege Bölgesi’nin ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranının yüzde 15 ila 17’sine sahip olduğu ve yabancı turist sayısı bakımından en fazla trafiğin sırasıyla Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli(Pamukkale) şehirlerinde yaşandığı bilgisi, raporda bir diğer dikkat çekici bilgi olarak gözlendi.

EGE TURİZMİ 13 KAT BÜYÜDÜ

‘’ETİK Kıyı Bölgeleri Raporu’’nda vurgu yapılan diğer konu ise, Ege turizminin 2014 yılının 8 aylık döneminde azalan kurvaziyer pazarına rağmen yaklaşık 3,7 milyon yabancı ziyaretçiyi misafir etmesi oldu. Ayrıca, son 30 yıllık dönemi ele alarak Ege Bölgesi’ni ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı gelişimini inceleyen raporda, 1983-84 yılında 4 yüz 1 bin olan toplam yabancı ziyaretçi sayısının, 2013 yılında 5 milyon 2 yüz 44 bin’e yükseldiği gözler önüne serilerek, Ege turizminin gösterdiği büyük gelişime işaret edildi. Böylece, son 30 yılda tam ‘’13 kat’’ büyüme gösteren Ege turizmi, öte yandan Antalya ile etkileşim içinde olarak,  Ege Bölgesi içi turizm hareketliliği bakımından 30 yıllık dönemde 5 yüz binden 7 milyona ulaştığı açıklaması yapıldı. Raporda ayrıca, Ege turizminin Antalya’yla arasındaki mevcut bağlantı düşünüldüğünde, Ege ve Akdeniz şeridinde var olan turist trafiği işlek noktalarının Muğla, İzmir ve Aydın şehirleri olduğu ifade edildi. Raporda verilen sayısal bilgilere göre, Ege’nin İncisi İzmir’in, Ege’de ziyaretçi trafiğindeki mevcut payları bakımından turist trafiğinde yüzde 26,8, toplam ziyaret trafiğindeki payının ise yüzde 20 oranında olduğu açıklandı.

İŞLER: BU DÜŞÜŞÜ OLUMSUZLUK OLARAK ALGILAMAYALIM

Ege’nin Türkiye’nin ziyaretçi trafiğinden aldığı payların 1993-2013 yılları arasında azaldığıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı(ETİK) ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler,’’ 1993-94 yılında Ege’nin Türkiye turizminden aldığı payın oranı yüzde 26,5 iken, 2013 yılında ise aldığı pay oranının yüzde 15 olduğunu görüyoruz. Bu düşüşü olumsuz bir durum olarak düşünmeyelim. Çünkü, ülkemiz diğer bölgelerde turizm potansiyelini gözle görülür bir şekilde hayata geçirmekte ve yeni destinasyonlar mevcut pazara girmektedir. Bu durum görece bir trendi gözler önüne sermektedir’’ dedi.

EGE KURVAZİYERİ YOLCU TRAFİĞİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüm bu bilgilere ek olarak, kurvaziyer turizminin Ege Bölgesi’nde göstermiş olduğu gelişime de değinilen raporda, günümüzde kurvaziyer limanlarına sahip olan Ege’nin son 10 yılda toplam yolcu trafiğinin 3 yüz binden 1 milyon 4 yüz bine doğru artış gösterdiği belirtildi.  

İZMİR, YÜZDE 3,5 PAY ALDI

Ülkemizin 5 büyük destinasyon şehrinin 2014 yılında 8 aylık döneme göre ziyaretçi trafiğinden aldığı payların da masaya yatırıldığı raporda verilen sayısal bilgilere göre, ilk sırada yüzde 32,4’lük payla Antalya’nın aldığı görüldü. İstanbul 30,1’lik payla ikinci sırada iken, Muğla ise 8,4 oranında pay aldığı belirtildi. İzmir ise, yüzde 3,5’lik payla dördüncü sırada yer aldı.

EGE, YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİYOR

Ege’nin turizm gelirleri ile bilgi verilen raporda, Türkiye turizminin yabancı ziyaretçi trafiği çekme potansiyeli yönünden Akdeniz’den sonra ikinci sırada bulunan Ege Bölgesi’nin, bu yönüyle ülkenin turizm gelirleri açısından önemli bir paya sahip olduğu ifade edildi. Ege Bölgesi’nin günümüzde yaklaşık 4-5 milyar dolar gelir elde ettiği dile getirilen raporda, böylece ülkemizin yabancı ziyaretçilerden elde ettiği gelirin yüzde 20’sine denk gelen bir büyüklüğe sahip olduğunun altı çizildi. 2013 yılıyla ilgili edinilen bilgilere göre, Ege’de meydana gelen turist trafiğinin yüzde 58’i Muğla, yüzde 27’si İzmir, ve yüzde 11’nin Aydın illerinden sağlandığı ifade edildi.

EGE DESTİNASYONU, TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA

‘’ETİK Kıyı Bölgeleri Raporu’’nda ele alınan diğer bir konu ise Ege Bölgesi’nin yatak kapasitesi oldu. Günümüzde, Ege Bölgesi’nin toplam olarak yaklaşık 1,3 milyon yatak kapasitesiyle birlikte, raporda bu kapasitenin yüzde 30’undan fazlasını elinde bulundurulduğu açıklaması yapıldı. Belgeli yatak kapasitelerinin yıllara göre dağılımının da incelendiği raporda, Ege Bölgesi payının son 30 yılda yüzde 20 ila 25 aralığında seyrettiği belirtildi. 2014 yılı içinde ise Ege’nin toplam yatak kapasitesinin 4 yüz bini aştığı ve bu yönüyle Akdeniz Bölgesi’nden sonra en büyük destinasyona sahip ikinci bölge olarak göze çarptığı bilgisi verildi. 

İZMİR YATAK KAPASİTESİ YÜZDE 16,8 ORANINDA

Ege’deki yatak kapasitelerinin illere göre dağılımını içeren rapor bilgilerinde, Muğla’nın 42,5 oranıyla birinci sırada yer aldığı görüldü. İzmir, yüzde 16,8 ile ikinci, son olarak Aydın yüzde 12,4’lük payla üçüncü sırada yer buldu.

EGE, KURVAZİYERDE LİDER KONUMDA

Kurvaziyer yolcu pazarında lider konumda olan Ege’nin, son 10 yılda ana pazarda yapmış olduğu büyük atılımlarla yolcu pazarı ve turizminde bir numaralı liman haline geldiği bilgisi, raporun bir diğer önemli açıklaması oldu. Raporda, 2005 – 2006 dönemlerinde Ege’de kurvaziyer yolcu sayısının yüzde yüz artarak 500 binin üzerine çıkmasıyla ortaya koyduğu potansiyelin, geçen sene 1 milyon 3 yüz bine ulaşmasında bir alt yapı oluşturduğuna değinildi. 2013 yılı 7aylık dönem sayısal bilgilerine göre Ege Kurvaziyeri’nin, 4 yüz 78 bin olan kurvaziyer yolcu sayısına karşılık gelen yüzde 59,2’lik payla Akdeniz Çanağı’nda önemli bir önemli bir konuma geldiği belirtilen raporda, ayrıca 2014 yılı 7aylık döneminde Ege kurvaziyer yolcu sayısının yüzde 21 azalmayla 6 yüz 9 binden 4 yüz 78 bine düştüğü açıklandı.   

TEŞVİKLİ YATIRIMLARIN YÜZDE 20’Sİ EGE’DE

Türkiye’de teşvikli turizm yatırımları hakkında da bazı bilgiler verilen raporda, teşvikli yatırımların yüzde 20’sinin Ege’de yer aldığını ve iller bazında bu orandan pay alan başlıca kentlerin Muğla, İzmir ve Aydın olarak görüldüğü ifade edildi. Son 10 yıllık verilerden de yararlanılan raporda, Ege’nin Akdeniz’in ardından ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, 2014 yılı 7 aylık döneme göre Türkiye’de teşvikli turizm yatırımlarının dağılımına bakıldığında, yüzde 24,4’le lider konumda olan Akdeniz’i, yüzde 19,7’lik oranla Ege Bölgesi’nin takip ettiği belirtildi.

YABANCI TURİST TRAFİĞİ YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ

Raporun son konularını ise turizm ve konaklama sektörü istihdamı ve İzmir’i ziyaret eden yabancı turist sayısı oluşturdu. Turizm istihdamının yüzde 15’inin Ege’de bulunduğunu belirten raporda, ayrıca Ege’nin konaklama sektörü yönünden Türkiye turizm istihdamından yüzde 17,1 oranında pay aldığı ifade edilirken, Bölge içinde en çok istihdamın en fazla Muğla, İzmir ve Aydın’da üretildiği bilgisi verildi. İzmir’i son 8 aylık dönemde ziyaret eden yabancı turist trafiğinin yüzde 4,6 oranında düştüğünü açıklayan raporda, bu düşüşün temel sebebinin kurvaziyer trafiğinde meydana gelen azalmadan kaynaklandığı belirtildi. Raporda, mevcut azalmayla ilgili olarak İzmir’i ziyaret eden yabancı turist sayısı 2013’te 9 yüz 69 bin iken, bu sayının 2014’te 9 yüz 24 bin 8 yüz 37 kişiye düştüğü görüldü.  

TURİZM, İLK TOHUMLARINI EGE’DE ATMIŞTIR

Ege turizminin tarihi perspektifi, gelişimi, mevcut sorunları ve yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler veren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı(ETİK) ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ilk olarak turizmin tarihi hakkında bazı bilgiler verdi. İşler, ‘’ Turizm, ilk olarak 1965 yılında Foça’da kuruldu. Türkiye’ye bugüne kadar 36 milyona yakın turist girdisi olmuştur. Ayrıca Ege Bölgesi bugün, Akdeniz Çanağı’nda İspanya’dan sonra en büyük aktörlerden birisi konumuna gelmiştir. 2023 turizm stratejisinde, 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefleyen ülkemiz, bu amacın ilk tohumlarını 1965-66 yıllarında Foça’da atmıştır. Türkiye’deki ilk turizm resort otelciliğin başlangıç yeri de burada olmuştur. Uzun yıllar da bu unvanını, itibarını ve toplumda farkındalık yaratacak bu yapısını korumuştur. Bu yönüyle de Türk turizmine ilham vermektedir. Daha sonra, Efes’in kurulmasıyla birlikte kültür, tarih, deniz, kum ve güneş rengine sahip olan bu bölgede Efes, Foça’dan sonra ikinci bir ürün olarak ortaya çıkmış ve Ege’nin bir numaralı katalizörü haline gelmiştir. Efesin yanında da Kuşadası yer almıştır. Tarih ve doğal güzelliğiyle birlikte Kuşadası, hızlı bir büyüme göstermiştir. Ege, Foça’nın arkasından Kuşadası ve Efes’le birlikte Türkye’nin en büyük turizm olgusunun yaratıldığı bir destinasyon haline gelmiştir’’ ifadesini kullandı.

Kuşadası turizminin mevcut sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet İşler,’’ devlet tarafından ve imar açısından plansız büyüyen Kuşadası’nda çevre kirliliğiyle birlikte görsel anlamda binaların yaratmış olduğu kirlilik yüzünden Kuşadası’nın turizmden daha büyük bir pay alması ve ilgi çekmesi engellemiştir. Bu yüzden, bu dönemlerde de ikinci konut furyası başlamıştır’’ dedi.

BUGÜN, TURİZMİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ

Ege Bölgesi’nde geçmiş yıllardan beri eden ‘’ikinci konut’’ olgusunun, Antalya’nın sahip olduğu ‘’tahsisli planlanmış araziler’’ anlayışına yenik düştüğünü söyleyen Mehmet İşler,’’ Geçmişe baktığımızda, toplumumuzun, çadır tatili olgusundan yavaş yavaş ikinci konut olgusuna geçtiğini görüyoruz. Türk turizmi, ikinci konut sürecini yaşarken herkesin bir yazlığı olacağı mantığıyla toplumda bire olgu yaratılırken ve Ege’de de bu düşünce hakim olmaya başlarken, Antalya’da ise 1984 yılından sonra ciddi bir şekilde tahsisli planlanmış araziler devlet tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu, Türkiye’deki ilk planlı organize çalışmadır. Bu planlı çalışmayla birlikte bugün, Türkiye’de turist sayısının 36 milyona gelmesi, Türkiye’nin en büyük turizm altyapısını oluşturmuştur. Bu sayede bugün, turizm’in meyvelerini topluyoruz.

İZMİR, BUGÜN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DESTİNASYON MERKEZİDİR

İzmir’in bugünkü şekliyle bir destinasyon merkezi haline geldiğini ifade eden Mehmet İşler, ayrıca 2023 stratejileri bakımından İzmir’in geleceği hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Öte yandan İşler, Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi önemli turistik kentlerin sektör açısından doyum noktasına ulaştığını söyledi. İşler’’  Antalya, bugün doyum noktasına ulaşmıştır. Bodrum’da ‘’ikinci konut’’ diye tabir ettiğimiz yazlıkçıların da sayıları epey artış göstermiştir.  Marmaris’te turizm sektörü de artık doyum noktasına gelmiştir. Bugün Ege sahilleri, 19884’ten beri ‘’ihmal edilmişlik’’ dezavantajını artık avantaja çevirebilecek. Çünkü, çok ciddi alanlar, çevre koruma ve sit alanları olarak imar yasalarıyla korunur hale gelecek. Bundan sonra yapılması gereken, Ege turizmi kıyı kenar şeridinin sadece planlanması değil, kıyı kenar şeridinin arkasında yer alan alanların da gastronomi, organik turizm ve sağlık turizmi anlamında desteklenerek planlanması gerekmektedir. Aynı zamanda, İzmir bereketi açısından bu dediğimiz figürlerin dışında kültür inanç kongre ve kurvaziyer turizminin desteklenmesi gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

HEDEF 50 MİLYON TURİST, 50 MİLYAR DOLAR GELİR

2023 yılına kadar Türkiye turizmi açısından ülkemizi 50 milyon turistin ziyaret etmesini ve bu turizmden 50 milyar dolar gelir etmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet İşler, bu hedefe ancak İzmir’in Türkiye’nin çok önemli turizm şehirleri olan İstanbul ve Antalya’nın yanında yer alabilecek düzeye gelmesiyle ulaşabileceğinin altını çizdi. İşler,’’  2023 stratejisi için Türkiye’nin önemli turizm ürünleri İstanbul ve Antalya’nın yanına üçüncü ürün olarak İzmir’i koymamız durumunda, biz 2023 yılına kalmadan 2019 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar geliri turizmde yakalayabiliriz’’ diyerek İzmir’in mevcut potansiyelini açığa çıkarmanın önemine değindi.

İZMİR’İ KORUYARAK GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Son olarak, İzmir’i zengin bir miras olarak nitelendiren İşler, bu mirası koruyarak geliştirebilen bir yapıya dönüştürerek topluma ve gençlere aktarmak gerektiğini söyledi. İşler,’’ Bereketli bu toprakları daha iyi kullanmamız gerekiyor. Global ısınmayı da düşünecek olursak, Ege sahillerinin yazları biraz daha serin olan ikliminin bununla beraber ısınacağını da düşünecek olursak, ilgi ve talebin İzmir’e akacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Biz zengin bir mirasın üstünde fakir yaşayan bir aile gibiyiz. Bu mirası bir an önce gençlerimize ve toplumuza karşı daha kullanılabilir hale getirmemiz ve ‘’koruyarak geliştirebileceğimiz’’ bir yapıya dönüştürmemiz lazım. Bu hepimizin sorumluluğudur’’ açıklamasında bulundu.     

Bu Haber 13.10.2014 - 16:13:15 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.