Gürültü yasağı yönetmeliği yeniden yazılıyor, işte değişiklikler

Gürültü yasağı yönetmeliği yeniden yazılıyor, işte değişiklikler
Uzun süredir turizmcileri rahatsız eden "Gürültü Kirliliği Yönetmeliği" değiştiriliyor. Turizmcilerle yapılan toplantı hakkında bilgiler veren Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, yönetmelikte turizmcilerin talep ettiği değişikliklerin yapılacağını söyledi. Sorunlu maddelerin değiştirileceği yönetmelikte, özellikle hassas bölge ve açık alanda müzik yayını konuları üzerinde değişiklikler yapılarak, uygulamada değişik yaklaşımlara ve fevri davranışlara neden olabilen muğlak ifadeler gözden geçirilecek.


 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ödemiş Aktaş Barajı’nın açılışı için geldiği İzmir’de, turizmcilerin ‘Gürültü Yönetmeliği’yle ilgili sorunlarının çözümü konusunda yaptıkları toplantıyı değerlendirdi.
Mutabık kaldıkları ortak noktanın, ‘kimseyi rahatsız etmeden eğlenmek’ olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, “Uygulamadan kaynaklı bazı sıkıntılar dile getirildi. Bunlardan birincisi çok hassas alanlar, konutlar vardı. Bir tane konut olsa bile ceza kesilirdi. Poliklinikler hariç, yataklı hastaneler, yatılı okullar, huzurevlerinin dışındaki konutlar yönetmelikten çıkarılacak” dedi.
Kapalı alanlara ek süre

‘Çok hassas’ olarak belirlenen bölgelerde bulunan mekanların kapalı hale getirilmesi mecburiyetinin olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “O alanların belirlenmesi zaman aldı, dolayısıyla bize de çok geç tebliğ edildi’ diye süre uzatımı istediler. Onu da 31 Aralık’a kadar uzatmayı kabul ettik. Netice olarak makul bir mutabakat sağlandı. Ama onlar da şunu kabul ettiler; tamam biz kimseyi rahatsız etmeyelim, gürültüyü belli seviyede tutalım. Bir de açık havada düğün, nişan merasimleri yapılamıyordu. Onları da bu şekilde çok hassas, hastane veya huzurevleri yanındaki alanlar hariç olmak üzere onları da açtık. Bununla ilgili yönetmelik değişikliği yapılacak. Pazartesi günü (yarın), yönetmeliği başbakanlığa arzedeceğiz. Ama burada tabii ki 23.59 saatinde bir değişiklik yok. Ondan sonra isteyen eğlenebilir, ona mani olmuyoruz. İşletme tüm tedbirleri alacak. Açıksa kapalı hale getirecek, kapalıysa devam edecek. Onların da talepleri buydu. O istikamette bir çalışma yaptık.”
 

İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 
Geçen haftaya, turizmcilerin Ankara çıkarması damga vurdu. Gürültü Yönetmeliği ve hassas bölgelerle ilgili itirazlarını, Çevre ve Orman Bakanı  Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a aktaran turizmciler, istedikleri sonucu aldı. Beş kişilik heyeti dinleyen iki bakan, hassas bölgelere yeni düzenleme getirme sözü verdi. Milliyet EGE, bakanlığın üzerinde çalışacağı değişiklik önerisine ulaştı. 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Eğlence Faaliyetlerine İlişkin Değişiklik Önerisi’nin ‘Tanımlar’ bölümünde, ‘Orta Derecede Hassa Kullanımlar’ tanımının kaldırıldığı, yerine ‘Hassas Kullanımlar’ ve ‘Az Derecede Hassas Kullanımlar’ tanımlarının eklendiği görüldü. Öneride ayrıca, eğlence yerlerine ilişkin esaslara da eklemeler yapıldı. İşte, tüm detaylarıyla, bakanlığın turizm sezonuna kadar yetiştirmeye çalışacağı değişiklik önerisi:
 
4. Madde: Tanımlar
 
ESKİ HALİ

Çok Hassas Kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar.
 
YENİ HALİ
 
Orta Derecede Hassas Kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar

Çok Hassas Kullanımlar: Yataklı hizmet veren sağlık kurumları, yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımlar.

Hassas Kullanımlar: Konut, eğitim kurumları, canlı müzik izni almış oteller hariç, diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar. Az Hassas Kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar.
 
24. Madde: Eğlence yerlerine ilişkin esaslar 
 
ESKİ HALİ
 
Çok Hassas Kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar.
 
YENİ HALİ
 
Orta Derecede Hassas Kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar

Çok Hassas Kullanımlar: Yataklı hizmet veren sağlık kurumları, yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımlar.

Hassas Kullanımlar: Konut, eğitim kurumları, canlı müzik izni almış oteller hariç, diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar.
 
Az Hassas Kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar. 
 
ESKİ HALİ
 
a) Çok hassas kullanım alanları ile bu alanları etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerleri İl Mahali Çevre Kurulu ile belirlenir.

b) Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık olan eğlence yerlerinde canlı müzik yapılması yasaktır. Bu alanlarda açık ve yarı açık olan eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez.

c) Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen mevcut açık ve yarı açık olan eğlence yerleri, bu maddenin (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak kapalı hale getirilir.
 
YENİ HALİ
 
a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık olan eğlence yerlerinde canlı müzik yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir.

b) Hassas kullanım alanları içerisinde faaliyet gösteren mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24.00-07.00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise bu maddenin (y) ve (z) bentlerinde sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

c) Hassas kullanım alanları içerisinde faaliyet gösteren mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin yapılan denetimlerde bu maddenin (y) ve (z) bentlerinde sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde sürekli olarak kapalı hale getirilir.

ç) Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürüytü seviyesi, bu maddenin bu maddenin (y) ve (z) bentlerinde sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

d) Çok hassas ve hassas kullanım alanları dışında açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, bu maddenin (y) ve (z) bentlerinde sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür. 
 
24. Madde: Gürültüye hassas kullanım alanları

ESKİ HALİ
 
g) Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetle çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde. 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzüğün 117nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.
 
YENİ HALİ
 
g) Eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak il mahalli çevre kurulu kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde. 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzüğün 117nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.

I) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri gibi Açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu faaliyetler çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak il mahalli çevre kurulu kararı ile belirlenen alanlarda yapılabilir. Orta derece hassas kullanımların bulunduğu  alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz

I)  Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri gibi Açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır.  Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu  alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikayetlerin yoğunluğu  göz önünde bulundurularak il mahalli çevre kurul kararı ile alan ve saat sınırlaması getirebilir. 
 
Geçici Madde 3
 
ESKİ HALİ
 
(1) 24’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen çok hassas kullanım alanları etkileyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri 6 ay içinde İl Mahalli Çevre kurulu kararı ile belirlenir.

(2) 24’üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen esaslar bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yerine getirilir. (1) 24’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen çok hassas kullanım alanları etkileyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri 30 Haziren 2011 tarihine kadar İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenir. ok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerleri 31 Aralık 2011 tarihine kadar kapalı hale getirilir.
 
YENİ HALİ
 
(1) 24’üncü maddenin birinci fıkrasının (e ) bendindeki hassas kullanım alanları 31 Aralık 2011 tarihine kadar İl Mahalli Çerce Kurulu kararı ile belirlenir. Hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerleri 31 Aralık 2013 tarihine kadar kapalı hale getirilmesi gereken eğlence yerleri sahiplerince 30 Haziran 2012 tarihine kadar iş temrin planları hazırlanarak yetkili idareye sunulur.(Milliyet)


Bu Haber 03.04.2011 - 16:38:38 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.