Cengiz Holding: İptal kararı hukuk dışı, keyfi ve siyasi

Cengiz Holding: İptal kararı hukuk dışı, keyfi ve siyasi

Cengiz Holding, Cennet Koyu’na yapmayı planladığı turizm tesinin yapı ruhsatının iptal edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.


Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, Cengiz Holding’in Bodrum’a yapmak istediği tartışmalı turizm projesine ait 60 yapı ruhsatının iptal edildiği belirtilmişti. Açıklamda, “Bodrumlular, 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Cengiz İnşaat AŞ’ye satılmış bulunan Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkii 306/1 parselde gerçekleştirilecek proje için, Belediyemize eksiksiz olarak ibraz edilen belgelsre istinaden 12 Aralık 2022 tarihinde verilmiş olan 60 adet yapı ruhsatı; Belediyemizin dün almış olduğu kararla, iptal edilmiştir.

İptal gerekçemiz; Söz konusu satışa konu arazi ile ilgili olarak ‘hak sahipliği’ iddiasında bulunan bir grubun açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği ‘Özelleştirmenin İptali” kararının; Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle uygulanmamasının, Anayasa’nın 138. maddesinde belirtilen, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bu kararların yerine getirilmesini geciktiremez’ hükmüdür.” denilmişti.

Cengiz Holding: Karar hukuk dışı, keyfi ve siyasi

Bodrum Belediyesi’nin aldığı karara ilişkin bir açıklama yapan Cengiz Holding, kararın hukuk dışı, keyfi ve siyasi olduğunu öne sürdü. Projenin uygulanmasının önünde bir kayıt veya şerh bulunmadığı belirtilen açıklamada Söz konusu parselde Cengiz Holding’in mülkiyet hakkının sona erdiğine dair tespit yapma yetkisinin belediyede değil adli yargının yetkisinde olduğu ifade edildi.

Cengiz Holding’in yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

Şirketimiz tarafından Bodrum Cennet Koyu’nda gerçekleştirilmesi planlanan turizm projesi kapsamında, Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali kararına ilişkin basın açıklamasıdır.

Şirketimizin, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 306 Ada 1 parselde (eski 107 parselden ifraz edilen) kayıtlı bulunan taşınmazı üzerinde gerçekleştireceği projeye ilişkin olarak Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Ancak 06.01.2023 tarihli Belediye Başkanı Olur’u ile bu ruhsatların iptal edildiğine dair bugün (09.01.2023) Şirketimize resmi bildirim yapılmıştır.

Öncelikle belirtilmelidir ki Bodrum Belediye Başkanı’nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar, maalesef hukuk dışı, keyfi ve siyasidir. Çünkü Şirketimizin anılan parselde mülkiyet hakkına sahip olduğu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğü’nün resmi kayıtları ile sabittir. Tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt veya şerh de bulunmamaktadır.

Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere, parsel uzun yıllardır turizm imarlı bir parsel olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarının resmi onayları ile parselde ifraz ve kamuya terk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapmıştır. Aradan geçen sürede Şirketimizin yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği yaşanmamıştır.

Yapı ruhsatlarının iptaline gerekçe olarak gösterilen idari davalarda Şirketimiz veya Bodrum Belediyesi taraf olmadığı gibi Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır.

Bilindiği gibi taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının ispatında tapu sicili kayıtları resmi, yegâne ve kesin delildir. Bodrum Belediyesinin geçmişte idari davalarda verilen bazı mahkeme kararlarını gerekçe göstererek Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit etme yetkisi yoktur. Bu konu yalnızca adli yargı mercilerinin yetkisinde olup bahsi geçen idari yargı kararlarının, parselin son sahibi olan Şirketimizin mülkiyet hakkını hukuken etkilemesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle Bodrum Belediye Başkanı, aldığı bu karar ile mevzuata açıkça aykırı davranmış olup bu hukuka aykırı işleme karşı derhâl yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.Bu Haber 09.01.2023 - 20:12:09 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
  • Ayip Ayip

    Iskender Gedelec 10.01.2023 - 11:19

    Kayincona git Cengiz o halleder. :))

  • “Dinime küfreden bari müslüman olsa…”

    Hakkı Tokatlı 10.01.2023 - 09:36

    Cengiz Holding’in "karar hukuk dışı, keyfi ve siyasi” şeklindeki açıklaması “dinime küfreden bari müslüman olsa” özdeyişini hatırlatıyor… Ortada Danıştay kararı varsa, Bodrum Belediyesi’nin iptal kararında nasıl bir keyfilik söz konusu acaba? Yoksa hukukun üstünlüğüne inanmayanlardan mısınız?:))

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.