Bodrum Belediyesinden Cengiz İnşaatın otel projesine ilişkin açıklama

Bodrum Belediyesinden Cengiz İnşaatın otel projesine ilişkin açıklama

Cengiz İnşaat tarafından Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yapılaması planlan otel projesine ilişkin Bodrum Belediyesinden açıklama yapıldı.


Bodrum Belediyesi, Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat tarafından Cennet Koyu’na yapılması planlanan otel ve devremülk projesine ilişkin bilgilendirme mesajı yayınladı.

678 bin metrekarelik arsada inşaat çalışmalarına başlayan Cengiz Holding’in inşaata başlaması ve hızlı bir şekilde belediyeden ruhsat alması tepki çekti.

Tepkilerin üzerine açıklama yapan Bodrum Belediyesi, arazinin imar planının 2010 yılında Turizm Tesis Alanı olarak değiştirildiğini ve verilen izinler öncesinde gereken incelemelerin yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi.

“Kamuoyunda, Gölköy Mahallesine bağlı Gökburun’da bulunan ve Cengiz Holding’e ait taşınmaz ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Göl Mahallesi Gökburun Mevkii, 306 ada 1 parsel,

Bakanlar Kurulu kararı ile 31.01.2006 tarihinde Turizm Merkezi ilan edildi.

 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınmış olup, bu tarihten önce söz konusu parsele ilişkin herhangi bir plan bulunmamaktadır.

İlk olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.04.2011 tarihinde onaylanan “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kapsamında Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğinde de Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

2013 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında imar uygulaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapılmıştır.

2022 yılında Belediyemizce açılan dava sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmanın önünü açacak doğal sit alanı değişiklikleri iptal edilmiştir.

Ancak yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Komisyonu tarafından imar planlarının yürürlükte olduğuna ve yeni sit statülerine ilişkin kararlar alınmıştır.

Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından imar planının ve imar uygulamalarının geçerli olduğuna dair kararlar alınmıştır.

Bodrum Tapu Müdürlüğünden tapu kayıtları ve şerhlere ilişkin görüşler sorulmuş, malik bilgileri tarafımıza iletilmiştir.

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yazısı iletilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Yatırım Belgesi düzenlenmiştir.

İlgilinin imar durum belgesi talep etmesi üzerine, Belediyemizce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne sorulmak ve gerekli yazışmalar yapılmak sureti ile imar durum belgesi düzenlenmiştir.

İlgilinin Temmuz 2022 imar durum belgesi ve ruhsat durum belgesi talep etmesi üzerine yapı ruhsatı talebi, yine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşleri ve onayları, ilgili kurumlarca düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ve Turizm Yatırım Belgeleri ile Belediyemizce mimari projesinin yürürlükte bulunan imar planı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilmek sureti ile onaylanmıştır.

Belediyemizce yapılan tüm iş ve işlemler şeffaf ve kamuoyunun her türlü denetime açıktır.”Bu Haber 15.12.2022 - 16:34:22 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.