Mehmet Nuri Ersoy: Ağaç yaşken eğilir!

Mehmet Nuri Ersoy: Ağaç yaşken eğilir!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan turizm meslek liseleri protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl 11 okulla başlayan uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini belirten Ersoy, okul sayısının 2020’de 50’ye, 2023’te ise 200’e çıkacağını belirtti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milliği Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 11 turizm meslek lisesinde başlayan uygulamanın başarı ile tamamlandığını söyledi. Ersoy: “Bize 11 okul yetmiyor önümüzdeki sene 50 okula çıkarıyoruz. Sonra aşamalı bir şekilde 2023 yılına kadar 200 okula çıkarıyoruz.” dedi.

Öğretmenlere eğitim verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Millî Kütüphane’de bir protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde, MEB’e bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlere, eğitimde dramadan Türkçe’nin kullanımı ve diksiyona, akıl ve zekâ oyunlarından bilgi okuryazarlığı ve masal anlatıcılığına, görsel sanatlardan sahne sanatları ve sinema eğitimine uzanan çok farklı konularda eğitim verilecek. Ayrıca, öğretmenlerin Devlet Tiyatroları sanatçıları ile birlikte tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine de olanak sağlanacak.

‘’Ağaç yaşken eğilir’’

“Ağaç yaşken eğilir” sözüne atıfta bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumsal sorunlara aranan en güzel yanıtın bu üç kelimeden oluşan vecizede saklı olduğuna işaret etti.

Anneler ve babalar olarak çocukları doğduğu andan itibaren, karakterlerinin şekillenmesi, millî ve manevi duygular konusunda bilinçlenmeleri ve sahiplenmeleri ile bu konuda düşüncelerinin, bilgilerinin gelişmesi için belli bir seviyeye kadar gayret edildiğini dile getiren Ersoy, “Bir seviyeden sonra da onları öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Başta Millî Eğitim Bakanlığımız ve onun bünyesindeki bütün eğitim ordusunun sorumlulukları çok büyük. En önemli görevimiz onların omuzundaki bu büyük yükü hafifletmeye gayret etmek. Bu hepimizin öncelikli görevi olması gerekiyor.” dedi.

‘’Turizm liselerinin müfredatında çok ciddi değişikliğe gidildi’’

Turizmde insan kaynağının önemine değinen Mehmet Nuri Ersoy, ‘’İnsan kaynağının yetiştirilmesinde de en etkili çalışacağımız yer Millî Eğitim Bakanlığı. Geçen yıl yaptığımız bir protokol geçtiğimiz yaz itibariyle hayata geçti. Turizm Meslek Liselerinin müfredatında çok ciddi bir değişikliğe gidildi. Sektörün istediği şekilde müfredat Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte şekillendirildi. Sektörün ihtiyacı, turizm yapıldığı için lisan ağırlıklı ve otellerde uygulamalı bir eğitim görmeleriydi. Bu kapsamda imzalanan protokol ile ilk 11 okul yaz staj programına bu yıl başladı ve başarı ile de tamamladı. Ders zili çalması ile birlikte sektörle beraber oluşturduğumuz program dâhilinde eğitimlerine başladılar.” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin; sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin artırılması, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, eğitimde drama, akıl ve zekâ oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, görsel sanatlar, sinema eğitimi konularındaki mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, başta masal ve diğer drama temalı eğitimlerde kütüphaneleri etkin kullanımının ve kütüphanelerde etkili ders işlemelerinin sağlanması, sahne sanatları hazırlama, tiyatro oyunu yazma ve sergilemeye yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, tiyatronun eğitimdeki yeri ve önemi, öğretim programlarının kazanımları ve farklı disiplinlerle ilişkilendirilmesi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, kütüphanelerin eğitim, sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında kullanımı amaçlanıyor.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilkokul (resmî ve özel) ve ortaokullarda, okul öncesi, ilkokul (resmi ve özel) öğrencilerine okuma kültürünün geliştirilmesi ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilme becerilerinin kazandırılması için nitelikli ortam oluşturulması, etkinliklerin planlanması, uygulanması ve pilot uygulamalar sonrasında çalışmaların yaygınlaştırılması, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarı olma süreçlerine dâhil edilmelerinin sağlanması ile nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılması, öğrencilerimizde ve toplumda millî ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak,   kültürel,   sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerin ücretsiz olarak sinema ile buluşmasının sağlanması hedefleniyor.

Protokol kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğinde eğitimde drama, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, akıl ve zekâ oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, tiyatro tarihi, tiyatro oyunu yazarlığı, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema eğitimi vb. konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlemek; düzenlenecek eğitimlere eğitici desteği vermek; etkinliklerin taşra teşkilatına duyurusunu yapmak; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan mesleki gelişim çalışmalarına ve diğer eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinin kütüphanelerde düzenlenmesine destek olmak; kütüphane personelinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün mahallinde yapacağı eğitimlere katılımını sağlamak; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Anadolu Masalları ve diğer projeler kapsamında öğretmenlerin Devlet Tiyatroları sanatçıları ile  tiyatro oyunları hazırlamasına ve sahnelemesine destek olmak; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Kütüphane Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi ile Bilgi Okuryazarlığı Projesi  kapsamında yapılacak eğitim programları ve bu programların uygulanmasına yönelik faaliyetlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilci-temsilcilerini görevlendirmek ve projenin icrası süresince ihtiyaçlarını karşılamak; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında Mayıs 2019 tarihinde başlatılan ve yıl sonuna kadar sürecek olan film gösterimlerini MEB ile iş birliği içerisinde yapmak, filmlerin uygunluğu için MEB’den onay almak; yapılacak  her  türlü  iş  ve  işlemin  ilgili  mevzuata  göre yürütülmesini ve sürdürülmesini sağlamak; yapılacak  iş  ve  işlemlere  ilişkin  esas  ve  usuller  ile gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin ve etkinliklerin duyurusunu yapmak Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyor.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin; sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin artırılması, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, eğitimde drama, akıl ve zekâ oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, görsel sanatlar, sinema eğitimi konularındaki mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, başta masal ve diğer drama temalı eğitimlerde kütüphaneleri etkin kullanımının ve kütüphanelerde etkili ders işlemelerinin sağlanması, sahne sanatları hazırlama, tiyatro oyunu yazma ve sergilemeye yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, tiyatronun eğitimdeki yeri ve önemi, öğretim programlarının kazanımları ve farklı disiplinlerle ilişkilendirilmesi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, kütüphanelerin eğitim, sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında kullanımı amaçlanıyor.Bu Haber 12.09.2019 - 13:50:43 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.