Phaselis projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı

Phaselis projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Phaselis antik kentinde yapılması planlanan ve inşaat çalışmaları büyük tepki toplayan halk plajı projesi için mahkeme bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kentinin koruma alanı sınırları içindeki iki ayrı koyda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşa edilen halk plajı projesiyle ilgili açılan ikinci davada da mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Çevre haberleriyle tanınan Yusuf Yavuz’un haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının Phaselis antik kentinin 1. Derece arkeolojik sit alanı statüsündeki koruma alanı sınırları içerisinde inşa ettiği iki ayrı halk plajı için 30 Ocak 2023 tarihinde ihale yapılmıştı. İhale şartnamesine göre 60 gün yapım süresi olan 47 milyonluk proje için Alacasu ve Bostanlık koyları seçilmişti.

Alacasu koyunda iş makinelerinin girmesiyle başlayan inşaat çalışmaları, koruma altındaki sit alanına beton temellerin atılmasıyla kamuoyunun tepkisine neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu tepkilerin ardından beton temellerin söküleceğini, kazık sistemiyle projeyi uygulayacaklarını açıkladı. Beton zeminlerin bir kısmı kırılarak kaldırılırken, projede değişiklik yapılarak çalışmalara devam edildi.

Yöre halkının açtığı iptal davaları devam ederken, seçimlere yetiştirileceği söylenen proje jandarmaların gözetiminde tamamlandı. Antalya 3. İdare Mahkemesi ise inşaatın devam ettiği geçtiğimiz Nisan ayında projenin temelini oluşturan 13 Ekim 2022 tarihli Koruma Kurulu kararını mevzuata aykırı bularak yürütmesini durdurdu.

Bu kararın ardından projeyle ilgili ihalenin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesinde açılan davada da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30 Mayıs 2023 tarihli kararında, Kurul kararının yürütmesini durduran Antalya 3. İdare Mahkemesinin aldığı karara atıfta bulunularak şöyle denildi:

“Dava konusu işlemin Antalya - Kemer ‘Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşine’ ait 30.01.2023 tarihinde onaylanan 2022/1512795 ihale kayıt numaralı ve 3438225 sayılı ihale kararının bulunması ve yapım işinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına’ şeklinde karar verilmiştir.

Tüm bu nedenlerle; dava konusu ihale kararı ve Olur'un dayandığı işlemin Koruma Bölge Kurulu kararı olduğu ve Antalya 3. İdare Mahkemesince de bu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, ihale işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin; bekletilen dosyada verilecek karar sonrasında mahkememizce yeni bir karar verilinceye kadar kabulüne, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin 2/e maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 30/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

“Artık Phaselis’te projeyle ilgili hiçbir şey yapılamaz”

Ankara 11. İdare Mahkemesinin kararını değerlendiren davanın avukatı Tuncay Koç, projeyle ilgili ihaleye karşı açtıkları davada mahkemenin geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, “Artık Phaselis’te projeyle ilgili hiçbir şey yapılamaz. Şu andan itibaren tek çivi çakılamaz. İhale artık askıya alınmış durumda. Zaten dört kere revize edilmiş bir planın da aynı ihaleyle devam etmesi hukuken de sakattı. Bu kararın çok daha önceden verilmesi gerekiyordu. Geç kalınmış bir karar ama hiçbir şey bitmiş değil. Phaselis’te hukuka, mevzuata göre çevre mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.

Phaselis’le ilgili davalar bundan sonra Antalya 3. İdare Mahkemesinde görülecek. Ankara 11. İdare Mahkemesinin almış olduğu karar, davayla ilgili yapılacak bilirkişi incelemesinin tamamlanmasına ve Antalya 3. İdare Mahkemesinin yeni bir karar alıncaya kadar korunan alandaki yapılaşma projesinin alanda telafisi imkânsız zararlar vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak henüz inşaatın başladığı günlerde açılan davalarda projenin tamamlanmasının ve korunan alanın tahrip edilmesinin ardından gelen kararlar, ‘ivedi yargılama’ usulüne tabi olan yürütmeyi durdurma talepli davaların amacıyla çelişiyor.Bu Haber 06.06.2023 - 09:38:16 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.