İşte Tanıtım Ajansı için verilen ve reddedilen önergeler

İşte Tanıtım Ajansı için verilen ve reddedilen önergeler

Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı kanununun en önemli maddeleri TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Muhalefet partilerinin yaptığı değişiklik önergeleri reddedilirsen, yasada çok kısmi birkaç değişiklik yapıldı.


TurizmGüncel

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Turizm Tanıtım Ajansı yasa tasarısı, tartışmalı bir ortamda geçti. Yasa taslağında çok küçük birkaç değişiklik yapılırken, muhalafet partilere mensup milletvekillerinin verdiği değişiklik önergeleri de reddedildi 

İşte reddedilen önergelerden bazıları:

* 3. Maddenin 3. Fıkrasının değiştirilmesi için İyi Parti Grubu’nun verdiği ‘’Ajansın yönetim kurulunda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden ikişer, diğer bölgelerden birer ve belediyeler birliğinden bir üyenin de yer alacağı toplam 19 kişiden oluşmasına ilişkin önerge’’ reddedildi. 

İyi Parti Grubunun aynı maddenin 4. Fıkrasında yer alan icra kurulunda özel sektörü temsilen bulunacak 3 üyenin, yönetim kurulunda bölgeleri temsiken bulunan üyeler tarafından seçilmesine ilişkin önerge de reddedildi. Mevcut teklifte, icra kurulundaki sivil 3 kişiyi Kültür ve Turizm Bakanının seçmesi öngörülüyor.

4. Maddenin 1. Fıkrasının D bendinde, Ajansın destekleyeceği yatırımların danışma kurulunun onayı ile ve toplam yatırımın yüzde 5’ini geçmemesi’ şeklindeki CHP Grubunun önerisi reddedildi.

Yine 4. Maddenin 1. Fıkrasının D bendinde yer alan ‘’ Sadece turizm yatırımı yapmak amacıyla kurulan şirketlere icra kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlar.’’ bölümünün yasa teklifinden çıkarılmasıyla ilgili CHP Grubunun yaptığı teklif reddedildi.

Yasa önerisinin 5. Maddesinin 1. Maddesinde yer alan ‘Ajansın Genel Bütçeden pay alması’ ibaresinin tekliften çıkarılmasına ilişkin HDP Grubunun teklifi  reddedildi.

Teklifin 5. Maddesinin 2 fıkrasında yer alan ‘’Ajansın gelirlerinin yüzde 70’i ülke tanıtımında kullanılır’’ kısmının ‘’en az yüzde 90’ının’’ şeklinde değiştirilmesine ilişkin CHP Grubunun önergesi reddedildi.

CHP Grubunun yaptığı, 6. Maddenin ikinci fıkrasının tekliften tamamen çıkarılarak yerine, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerden; 5 yıldızlı otellerden 2,5 dolar, 4 yıldızlı otellerden 2 dolar, 3 yıldızlı ötelerden 1,5 dolar ve 2 yıldızlı tesislerden 1 dolar konaklama vergisi alınmasına yönelik teklif reddedildi.

Önergeyle ilgili söz alan CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, kamu gücüyle mükelleften alınan her payın vergi olduğunu, ve mevcut önergenin Anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yeniden dikkat çekti.

*Genel kurulda HDP’nin yasanın 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin önergesi reddedildi. Önergede; ‘’Ajansa ödenecek payların; a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde iki buçuk, b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde iki buçuk, c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde iki buçuk, ç) Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde beş d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde beş, e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır." düzenlemesi yer alıyordu.

 Bu Haber 10.07.2019 - 22:45:17 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.