TÜRSAB’la BM Kalkınma Programı arasında önemli iş birliği

TÜRSAB’la BM Kalkınma Programı arasında önemli iş birliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında sürdürülebilir turizm alanında iş birliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.


Sürdürülebilir turizm, çevresel ve kültürel değerlerin korunması konusundaki hassasiyetlerin tüm dünyada her geçen gün artmasının doğal sonucu olarak ön plana çıkan bir kavram. Sürdürülebilir turizm, turistler kadar ev sahibi toplulukların da ihtiyaçlarını gözeterek çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede ekonomik olarak da kısa vadeli değil kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımı olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilir turizmi bir araç olarak teşvik etmek için...

Bu kapsamda TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), turizmde rekabeti artırmak, turizm politikalarını sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla şekillendirmek, sürdürülebilir iş modellerini benimsemek ve geliştirmek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için sürdürülebilir turizmi bir araç olarak teşvik etmek üzere sahip oldukları ortak vizyonu bir mutabakatla belgelediler.

23 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen basın toplantısında TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov tarafından imzalanan mutabakat metni çerçevesinde TÜRSAB ve UNDP arasında farklı projelerde işbirlikleri hedefleniyor.

Belirlenen hedefler

Seyahat acentalarını sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirici eğitim ve etkinlikler düzenlenmesi, sürdürülebilir turizm destinasyonlarını desteklemek için bir platform oluşturulması, sürdürülebilir turizm konusunda sektörü olumlu etkileyecek ve ilham verecek en iyi örneklerin paylaşılması; Küresel Turizm Etiği Kurallarına bağlı TÜRSAB üyesi seyahat acenta sayısının artırılması, sorumlu seyahat ve sorumlu turist kavramlarının teşvik edilmesi, seyahat acentaları için sürdürülebilir turizm kriterleri ve sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirmesi, yerel üreticiler, tedarikçiler gibi toplulukların değer zincirine entegre edilebilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için turizmi kilit bir aktör yapmaya yönelik yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi bu hedeflerden bazıları olarak belirlendi.

Bağlıkaya: Bir turizm türü değil, politika geliştirme ve uygulama prensibi

Türkiye Sehayat Acentaları Birliği Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için öncü organizasyon olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde olmanın turizm sektörünün sürdürülebilirlik bakış açısıyla dönüştürülmesinde çok etkili ve önemli olduğunu belirtti. Bağlıkaya, turizmde sürdürülebilirlik kavramının bir turizm türü değil bir politika geliştirme ve uygulama prensibi olduğunu da ifade etti.

Bağlıkaya, sürdürülebilir turizmin amacının sosyal, ekonomik ve ekolojik adalet temelinde, turizmin yerel ekonomik kalkınmaya odaklanması olduğunun altını çizdi. Firuz B. Bağlıkaya sözlerine şöyle devam etti:

“ Dünyamız son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde bulunuyor. Tüketimin arttığı, kaynakların hızla tükendiği, gelir adaletsizliğinin ve bölgesel ekonomik dengesizliğin ciddi bir problem olarak karşımıza çıktığı bir dönemdeyiz. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmemize olanak sağlayacak yaklaşımları içinde barındıran çok önemli bir kavram olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilirliğin en an anlamlı karşılık bulduğu sektör turizm

Tüm sektörlerde kullanımı yaygınlaşan “sürdürülebilirlik” kavramının şüphesiz ki en anlamlı karşılık bulduğu alanı turizm sektörü oluşturuyor. Zira, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm; oluşturduğu istihdam gücü, yerel düzeyden başlayarak ülke ekonomilerine sağladığı katkı, çevrenin, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması noktasındaki rolü gibi nitelikleriyle “sürdürülebilirlik” kavramının tüm unsurlarını bünyesinde barındıran bir sektör.

Çevre duyarlılığı hassas seyahatçilerin sayısı artıyor

Son yılların seyahat trendlerine bakıldığında çevre duyarlılığı yüksek olan seyahat severlerin sayısında önemli oranda artış yaşandığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre uluslararası seyahat edenlerin yüzde 87’si sürdürülebilir turizm çerçevesinde seyahat etmek istediklerini ifade ediyorlar. Bu araştırmalara göre, tatilcilerin üçte ikisi, çevre dostu turizm tesislerinde kalma eğiliminde. Dolayısıyla, günümüzde artık ekolojik ve biyolojik çeşitlilik dengesini bozmadan günün ihtiyaçlarını karşılamak, turizm pazarlaması açısından önemli bir artı değer sağlıyor.

bm_tursab

Elbette sürdürülebilir turizmi, sadece bir pazarlama unsuru olarak değil aynı zamanda gelecek kuşaklara temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek bırakma vizyonu ile de değerlendirmemiz gerekiyor. Koruma-kullanma dengesini gözeten bir turizm anlayışının aynı zamanda sektörün geleceği için de bir teminat oluşturduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçek.

Biz de TÜRSAB olarak, ülkemizin en stratejik sektörü konumundaki turizmin gelişimini sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bir anlayışla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilirlik açısından anlamlı ve değerli bir adım

Bugün burada imzalayacağımız mutabakat metni ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na dahil olarak çok önemli bir iş birliğinin temelini atmış olacağız. Birçok ülkede ortaklarıyla birlikte sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların gelişimi, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü gibi konular üzerinde çalışan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile TÜRSAB’ın imzaladığı bu anlaşmanın, Türkiye’de turizmin sürdürülebilirliği açısından anlamlı ve değerli bir adım olacağına inancımız tamdır.

Bugünkü anlaşmayla, üyemiz seyahat acentalarına ve seyahat severlere yönelik olarak sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirici eğitim ve etkinlikleri arttıracak önemli bir adım atmış olacağız. Bununla birlikte sürdürülebilir turizm destinasyonlarını desteklemek için bir platform oluşturmayı da hedefliyoruz.

Amaçlarımız arasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Küresel Turizm Etiği Kuralları’na bağlı üye sayımızı arttırmak, sorumlu turizm anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak da bulunuyor. Turizmde dijitalleşmeye verdiğimiz önem çerçevesinde, teknolojinin yıkıcı etkilerini minimize ederek yapıcı etkilerini en üst seviyeye taşımak da üzerinde hassasiyetle durduğumuz hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP Türkiye Ülke Ofisi ile imzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla birlikte iki taraf arasında iş birliğini kolaylaştıracak ve güçlendireceğiz.

Ülkemiz turizmine değer ve katkı sağlayacak bu anlaşmanın, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyanın yanı sıra ekonomik bakımdan gelişen ve büyüyen, sürdürülebilir bir turizm sektörü bırakmamıza vesile olacağına yürekten inanıyorum.

Sözlerime son verirken Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile TÜRSAB arasında imzalanan “Sürdürülebilir Turizm Mutabakatı”nın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sukhrob Khojimatov: TÜRSAB’la işbirliği stratejik bir öneme sahip

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ise yaptığı konuşmada; “Türkiye’deki yaklaşık 11 bin seyahat acentasının çatı kuruluşu olan ve Türk turizminin gelişimine öncülük eden TÜRSAB ile bu mutabakat kapsamında işbirliği içinde olmamızın stratejik bir önemi bulunuyor. Bu işbirliği çerçevesinde, sürdürülebilir turizm alanında sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası deneyimi TÜRSAB’ın kendi alanındaki engin tecrübesiyle ve yaygın turizm ağı ile birleştirerek bu yaklaşımın her alanda benimsenmesini ve turizm politikalarının bu çerçevede şekillenmesini amaçlıyoruz. Yeni bir küresel kalkınma çerçevesi çizen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını da destekleyerek toplum temelli bir anlayış ile turizme beraber yön vereceğimize ve böylece bölgesel ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.

TÜRSAB ve UNDP tarafından imzalanan mutabakat metni, turizm faaliyetlerinin küresel turizm ve kalkınma trendleriyle eşgüdümlü biçimde çeşitlendirilmesini önceliklendiren Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ne de uyum gösteriyor; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen Sürdürülebilir Turizm İlkeleri’nin hayata geçirilmesine de katkı sunuyor.

Acentalara eğitim verilecek

Basından gelen soruları cevaplayan Firuz Bağlıkaya, mutabakat çerçevesinde seyahat acentalarına eğitim verileceğini ve bu eğitimlere katılan acentalara sertifika verileceğini söyledi.

Eğitimlerin sadece büyük kentlerle sınırlı kalmayacağını da söyleyen Bağlıkaya, eğitim ve sertifika programının Anadolu’daki kentlerde de gerçekleşeceğini söyledi.

Sürdürülebilirliğin turizm açısından büyük önem taşıdığına değinen Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Türk turizminin en önemli değeri Anadolu’daki kültür ve tarihi mirasımız. Bunları çıkardığınızda geriye kalan deniz, kum ve güneş birçok farklı ülkede de var. Bu nedenle sadece çevreyi değil aynı zamanda kültürel ve tarihi zenginliklerimizi de yıpratmadan, koruyarak gelecek nesillere bırakmamız ve bu konuda sektörü bilinçlendirmemiz gerekiyor.”Bu Haber 23.07.2019 - 12:00:55 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.