TÜRSAB Bakanlığın TGA yazısına ne yanıt verdi?

TÜRSAB Bakanlığın TGA yazısına ne yanıt verdi?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘TGA payı ödemek istemiyorsanız TGA’dan çıkın’ anlamına gelebilecek yazısına yanıt verdi. Bakanlığın gönderilen uzun yazıda, seyahat acentelerinin TGA’dan çıkmak bir yana, ağırlığının daha da artması gerektiği belirtildi. Otellerin cirosunun yüzde 80’inin seyahat acenteleri vasıtasıyla oluştuğuna dikkat çeken TÜRSAB, seyahat acentelerinin TGA’ya pay ödememesi gerektiğini ifade etti.


Turizm Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının seyahat acentelerini TGA’nın dışına çıkarma arayışında önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce TÜRSAB’ın fikrini almak amacıyla kuruma bir yazı gönderen Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘ajansa pay ödeyenlerin TGA yönetiminde bulunması prensibinden hareketle, seyahat acentelerinin TGA payı ödemek istememesi durumunda yönetimdeki temsilcisinin çıkarılacağını’ belirtmişti.

Bayka ‘yasadaki mevcut haliyle’ dedi ama...

Bugün yeni bir açıklama yapan Bedirhan Bayka “TÜRSAB’ın Bakanlığımıza bildirdiği nihai resmî görüşü seyahat acentalarının TGA da kalması yönündedir. Bakanlığımız da seyahat acentaları temsilcisinin yasadaki mevcut haliyle devam etmesine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı. Ancak TÜRSAB’ın Bakanlığa gönderdiği yazıda, seyahat acentelerinden TGA payı alınmaması, TGA’da acentelerin ağırlığının artırılması, TUREB ve TTYD’nin de yönetime alınması gibi talepler bulunuyor.

TÜRSAB’a giden yazıyla yasal düzenleme birbirinden farklı

TÜRSAB'a gönderilen yazıdan bir gün sonra, Meclis’e sunulan torba yasanın TGA ile ilgili değişiklik öngören bölümünde, TGA’daki seyahat acentesi temsilcinin durduğu, TGA payının ise kaldırılmadığı görüldü. Sektörün diğer bileşenlerinde olduğu gibi, seyahat acentelerinin ödediği TGA payı da düşürülmüştü. TÜRSAB ise bu noktaya dikkat çekerek, Bakanlığın yaptığı yasal düzenleme ile TÜRSAB’a gönderdiği yazının birbiriyle uyuşmadığını ifade ediyor.

Peki Bakanlığın ‘TGA payı ödemek istemiyorsanız çıkın’ anlamına gelebilecek yazısına TÜRSAB ne yanıt verdi?

TGA mevcut yapısından dolayı başarısız oldu

TÜRSAB’ın Kültür ve Turizm Bakanlığına verdiği yanıtta hem kanun maddelerinde yapılacak değişikliğe dair öneriler sunuldu hem de bunların geekçeleri sıralandı.

Mevcut yapısından dolayı TGA’nın başarısız olduğuna, 2022’de dünyadaki büyümenin gerisinde kaldığını ifade eden TÜRSAB, turizm şirketlerinin cirolarından kesilerek alınan bütçenin TGA tarafından doğru kullanılmadığına vurgu yapıldı. Hedeflenenin aksine son iki yılda Türkiye’nin çok daha düşük gelir grubundan misafir ağırladığına işaret eden TÜRSAB, bu başarısızlığın nedeninin 15 kişilik yönetim kurulunda sadece bir kişinin bulunması olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gönderdiği yazıda TGA yapısına bakış açısını “Kanunun temel amacını oluşturan Ajansa pay ödeyen işletmelerin yönetim kurulunda temsilinin sağlanması yaklaşımı” sözleriyle ifade ettiğini belirten TÜRSAB, TBMM’ye sunulan teklifin aksine birliğe gönderilen seyahat acentaları temsilcisinin üyeliğinin sonlandırılacağının belirtildiğine dikkat çekildi.

TGA’nın yapılsa yanlışlığı devam edecek

TGA’daki TÜRSAB temsilcini çıkarmak ya da temsiliyetini azaltmanın kamu kurumu niteliğindeki TÜRSAB için kabul edilemez olduğu belirtilen yanıtta “Yönetim kurulunda; turizm ürününü oluşturan, turisti bulan, getiren, gelişini planlayan, tatilin tamamını organize eden, ülkemizde para harcaması için faaliyetlerde bulunan seyahat acentalarının TGA’ nın icra kurulunda olmaması, yönetim kurulunda 1/18 olarak temsili ya da tamamen çıkarılması ile TGA yapısal yanlışlığını sürdürecektir. Yönetim kurulunda işi turist getirmek olmayan konaklama işletmelerinin ağırlığı, yeme-içme tesisleri temsilcilerinin varlığı ile tanıtım ve turizmi geliştirme hedeflerine ulaşacak doğru politikalar üretmek mümkün olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

“Seyahat acentelerinden TGA payı alınmamalıdır”

Ajansın yönetiminde sadece ajans payı ödeyenlerin bulunması anlayışının ‘BDDK’yı en büyük banka temsilcilerinin, TMSF’yi sigorta şirketleri temsilcilerinin, bankaları ise en çok mevduata sahip mudilerin yönetmesi’ ile aynı anlama geleceğine işaret eden TÜRSAB “Turizm planlama, pazarlama, organizasyon sonucunda ortaya çıkan ticari faaliyettir. Bu faaliyette planlayan, programlayan ve organize eden işletmelerin seyahat acentaları olduğu tartışmasızdır. Seyahat acentaları hazırladıkları programlara ve planlamaya göre ulaşım (uçak-otobüs vb.) ve konaklama ile ilgili tedariklerini yaparak tüketici/kullanıcı/turistlere satışlarını gerçekleştirerek turizm sektöründeki işlevlerini yerine getirirler. Ulaşım ve konaklama hizmetleri seyahat acentalarının program ve pazarlama faaliyetleri sonucunda tüketici/kullanıcı/turistle buluşur. Turizm sektörünün temel çalışma prensibi uyarınca konaklama işletmelerinin cirolarının neredeyse yüzde sekseni seyahat acentaları vasıtası ile oluşur. Konaklama işletmesi hesaplarında yer alan faturaların çoğunluğu bu nedenle seyahat acentasına hitaben düzenlendiği kolayca anlaşılacak bir gerçekliktir. Bu itibarla; seyahat acentalarının cirosundan ayrıca turizm payı alınması doğru bir uygulama değildir. Seyahat acentalarının cirosunun tamamına yakını ulaşım ve konaklama işletmelerine yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Bu bedellerden konaklama ve ulaşım tedarikçileri cirosu olarak zaten turizm payı alındığından, ayrıca seyahat acentalarından tekraren pay alınması doğru olmamaktadır.” değerlendirmesine yer verdi.

TÜRSAB’ın Bakanlığa gönderdiği yazıda, yapılacak yasal değişikliğin nasıl olması gerektiği de açıkça belirtiliyor. Yazıda, TGA’daki seyahat acenteleri temsilcisi sayısının 3’e çıkarılması, yönetimde TUREB ve TTYD başkanlarının da olmasını talep ediyor. Seyahat acentelerinin TGA’ya pay ödememesi gerektiği belirtilen yazıda, ajansın icra kurulunda da TÜRSAB Başkanının olması gerektiği savunuluyor.

TÜRSAB’ın önerisinde kanun değişikliklerinin şu şekilde yapılması talep ediliyor:

3’ üncü madde ile ilgili:

(3) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve TÜRSAB Genel Kurulunda seyahat acentalarını temsil etmek üzere seçilecek üç kişi, TUREB Başkanı, turizm yatırımcılarını temsilen turizm yatırımcılarının örgütlendiği derneğin Başkanı, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri dokuz kişi olmak üzere toplam on dokuz üyeden oluşur. Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütülür.

3’üncü maddenin 4’üncü fıkrası ile ilgili:

(4) Ajansın yürütme organı İcra Kuruludur. İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Ayrıca aynı maddenin 5’inci fıkrasında düzenlenen Danışma Kurulu, yönetim kurulunun genişletilmesi sonucunda işlevsiz kalacağından kaldırılmalıdır.

6’ncı madde ile ilgili:

Kanunun 6’ncı maddesinin ( ç ) bendi kanun metninden çıkarılmalıdır.

NOT: 6. maddenin ç bendi, Seyahat acentalarının cirolarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk oranında TGA payı alınmasını düzenliyor.Bu Haber 12.10.2022 - 15:13:11 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.