email@adres.com

Stratejisiz oteller, stratejisiz turizm…

Turizm sektörü genelinde kısa vadeli planlar, günü kurtarma çabaları, akarken kurutana kadar sağmak, sineğin yağını çıkartmak mantık ve iş anlayışı işletmelerin kaslı, güçlü, beyinli kurumlar haline gelmesinin önündeki en önemli engel.
 
 
Bu strateji kurma becerisinden yoksunluk ve kara düzen iş anlayışı büyük krizler atlatan sektörümüz yatırımcı ve yöneticileri için adeta korunma refleksi. Bugüne dahi güvenmeyen turizmci için yarını görememe, yarından şüpheli ve güvensiz olmanın tedirginliği uzun vadeli gelişim çabalarını durdurmakta, bu konuda profesyonel çaba göstermelerine imtina etmeleri durumunu oluşturmaktadır. 
 
Bir insan yaşamının üç devresi vardır; Çocukluk dönemi, ergenlik dönemi ve yetişkinlik dönemi. Nasıl doğada tüm canlılar için bu evreler varsa, işletmeler içinde olmalı, oldurulmalı. Yoksa o çocuk daha palazlanmadan hastalıklı, zayıf, güçsüz bir canlı olarak mutsuz yaşar, günü gelince erken yaşta da ölüverir.
 
Canlıların yaşam evrelerindeki gibi, turizm işletmelerinin ilk gününden itibaren kısa vadeli stratejiler (çocukluk), orta vadeli stratejiler (ergenlik) ve uzun vadeli stratejiler (yetişkinlik) olarak üç ayrı döneme ayrılmalıyız. Strateji denince de akla yalnız satış ve pazarlama değil, hizmet kalitesi, misafir memnuniyeti, personel eğitimi ve memnuniyeti, teknik bakım ve yenileme, gelir arttırıcı önlemler ve maliyet düşürücü önlemler olarak ele almalı, strateji işletmenin bütünü için hazırlanarak, zayıf halka olmamasına özen gösterilerek inşa edilmeli.
 
Bir işletme daha ilk adımda hazırlanan, gerçekçi fizibilitelerin ışığında otel profesyonelleri tarafından stratejik planlamaları yapılarak, belli zaman periyodları içinde ele alınacak gelişim adımları hesaplanmalı. İşletmenin SWOT analizi tam sağlıklı olarak yapılarak yol göstericiliğinden faydalanılmalıdır. 

Strateji oluşturma evreleri:
Kısa vadeli stratejiler : Bu dönemde işletme kültürünün oluşturulması en önemli nokta. Bir işletmede sağlıklı oluşmayan işletme kültürünü düzeltmek büyük zaman ve çaba isteyen bir konu. Bu nedenle de daha ilk adımlarda oluşumunu sağlanması çalışan ve işveren açısından çok önemli. Kısa vadeli oluşumda personelin en iyi hizmeti sağlayacak şekilde eğitimi, doğru fiyat politikalarının oluşturularak pazarlama sistemlerinin satışa dönecek şekilde planlanması, rakiplerin pazardaki paylarından da çekecek satış önlemlerinin alınması, destinasyona işletmeye uygun yeni pazar araştırmalarının yapılması, şirket kültürünün de bir parçası olarak israfın önlenmesi, işletmenin çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi, hijyen standartlarının oluşturulması ve uygulanması gibi daha bir çok başlık girmektedir.

Orta vadeli stratejiler: Öncelikle Kısa vadeli stratejilerde başarısız olunan başlıkların incelenerek gelişimi ve güçlendirilmesi, başarısızlıkların alınan dersler ile başarıya dönüştürülmesi becerisinin geliştirilmesi sağlanmalı. Yeni ortaya çıkan rakip işletmeler ve destinasyonlara karşı ticari anlamda oluşabilecek olumsuz etkilere karşı önlemler alınmalı. Hizmet, fiyat ve gelirin sağlıklı gelişimini ve sürekliliğini sağlayan önlemlerin yanı sıra, bir önceki aşamada çevreye zarar vermenin önüne geçmek varken, bu aşamada da artık çevreye ve doğaya olumlu katkılar oluşturulması eklenmeli. Personelin profesyonel birer aile bireyi evresine geçişi oluşmalıdır. İşletme bu dönemde artık markalaşma sürecine de geçiş sağlamalıdır.

Uzun vadeli stratejiler: Uzun vadeli stratejilerde artık karlılık, personel memnuniyeti, misafir hizmeti kalitesi, çevreye duyarlılık, etik iş anlayışı, marka değeri ve en önemlisi dinamizm de sürekliliğin sağlanması ve korunması odaklı olmalıdır.
 
Kimi işletmelerin açılışlarında yaşadıkları sıkıntılar, yatırımcıların eksik bilgili profesyonel görünümlü ama yetilerine sahip olmayan kişiler tarafından ve çevrenin yanlış yönlendirmeleri ile daha ilk evreye bile sıçrayamadan sönmeleri sıkça rastlanan bir durumdur. Hiçbir zaman geç değildir. Her işletme sıfırdan yeni bir başlangıç yapabilir. Bunun için gerekli olan yalnızca istekli yatırımcı ve doğru profesyonelin bir araya gelerek yeni bir sayfa açmasından ibarettir.  
 
Stratejist yaklaşımları olan işletmeler ile dinamizm ve süreklilik sağlayan gelişimler sayesinde, her sezon açılışı ile patlayan ve bir sonraki sezon sönüp giden otellerin yerine sağlıklı işletmelerin Türk turizminin kalıcı ve yükselen turistik tesislerden oluşması , sağlıklı hizmeti ile dünyada parlaması sağlanacaktır.
 

Bu Makale 01.09.2014 - 09:23:16 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kullanıcı Yorumları
  • Emir HEPOĞLU - 22.08.2014 - 03:47

    No Strategy No Cry : )

  • N.Fuat Ersoy - 18.08.2014 - 11:39

    Konaklama sektörümüz son 20 yılda inanılmaz işleri başardı, hem de birçok anlamda eksiklikleri yolda toparlayarak ya da farklı çözümlerle üstesinden gelerek. Bugün yaklaşım anlamında artık ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var ve sektörün tüm oyuncularının olası konsensüsü ütopya gibi duruyor. Bence otellerden tekil olarak stratejilere sahip olmalarını bekleyebiliriz yine de makroda personel, çevre, gıda hijyeni, pazarlama unsurlarının tayini gibi konularda, kamu ve özel sektörün karlılık ve maliyetleri sınırlama önceliğine takılmadan, daha vizyoner yaklaşımlar geliştirme zorunlulukları var. Özellikle çevre ve personel gibi konularda, sürdürülebilirliği ciddi tehdit altına alabilecek sorunlarımız var ve bunları henüz gerçekleşmeden bugünden öngörüp, yükü doğru dağıtarak, kamuyla birlikte önlemleri bugünden almazsak, yarınlar için çok pahalı maliyeti olan çözümlere mecburcu kalacağız. Bakanlığın, en az 4 bakanlıktan ( Orman, Ulaştırma Denizcilik, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik )belli koordinasyon yetkilerini alması, mevzuat düzenleme konusunda hızlı adımlar atabilmesinin yolunu açmak lazım. Yerel yönetimlerin yetkisinde katledilen ya da yeterli hizmet sağlanamayan, yanlış vizyona heba edilen turizm bölgeleriyle ilgili, yerel yönetimlerle kalıcı bir yetkiüst yetki ilişkisi içinde bir düzenlemeye gidilmesi şart. Yatırımcıların, özellikle yatırımlarının yer aldığı belde ve bölgelerde yerel siyasetin etkin birer aktörü olmaları şart ama merkezi yönetimle sahip olunan karmaşık ilişkiler ve farklı sektör beklentilerinde takılıp duruyoruz. En güzide turizm bölgelerimizde yerel yöneticilerin birçoğu yıllardır gerekli eğitimden yoksun, vasıfsız işleri yücelten rantı arttıran ve estetikten yoksun absürd projeleriyle çevreyi en azından çöz zevki boyutunda kirleten kimseler oldu. Mevzuu derin ama strateji üretebilmek için bölgesel birtakım mekanizmalara ve makroda düzenleme ve etkin denetime ihtiyaç var derim.

  • Zafer Cengiz - 16.08.2014 - 03:38

    İşletme ölçeğindeki stratejik yaklaşımları çerçeveli bir şekilde dile getirmeniz çok yerinde ama şiddetle de yetersizdir Sn. Mülayim Zira bugünkü koşullarda ağzıyla kuş tutan en başarılı işletmeler bile, olumsuz yerel koşullar ve kötü destinasyon imajı nedeniyle, kolu kanadı kırık halde yaşam savaşı vermektedir. Diğer yandan “Ben Belediye değilim” diyerek yerel arıtma projesine sahip çıkmayan ve tasarruf adına işletme arıtmalarını da durduran patron zihniyetleriyle, içine düşülen Hijyen Risklerini kim göğüsleyebilir? Henüz 3 yıl önce birkaç Alman çocuğun denizden mikrop kapmasıyla oluşan olumsuz medya etkilerinden büyük şansla kurtulan Antalya, bu teknik konuları kökten halletmek için birkaç ölümcül “Doğal Felaket” geçirmesi mi gerekiyor? Hizmetten önce Ranta kilitlenen patron zihniyetinin, her türlü ufak hesaplarla otellerde sağlam düzenlere imkan veremediği, artık iyice açığa çıkmış ve kanıtlanmış bir gerçekliktir. Yine aynı zihniyetin yerel birlik içinde destinasyon sorunlarını tamir etmekte bir türlü buluşamadıkları görülmektedir. Nitekim, Devletin piyasaya düzen ve disiplin getirici 2023 Stratejisi de bu nedenlerle 7 yıldır yasalarda çürümektedir. Yani, Devletin sağlam bir stratejisi vardır ama, zihniyet hazretleri bu konuda sürekli muhalefet engellemesi yapmaktadır. Üstelik hiç karşı çıkan yoktur, fakat 7 yıldır varlığı Bilmezden ve Görmezden gelinmektedir. İşte turizmde çıplak ülke gerçekleri bu kadar basittir ve Makro sorunlar halledilmeden Mikro düzenler kurulamaz Elbette son söz patronundur ama acaba Turizmin patronu Ortak Akıl Hazretleri nerede?

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.