email@adres.com

Her şey-dahil tatillerin yerel ekonomiye karşı 'her şey-hariç' olmaması gerekmektedir

Bu zor zamanlarda turistler, fiyatlara gittikçe daha da duyarlı olmaktadırlar.

Bu zor zamanlarda turistler, fiyatlara gittikçe daha da duyarlı olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak herşey dahil tatiller, tatile hiç gidememenin yanında iyi bir seçenek olarak yerini almaktadır. Sektör açısından bakıldığında son zamanlarda tur operatörleri tarafından sayısı gittikçe arttırılan herşey dahil paketler, turizm hareketinin tarihine kıyasla daha yeni bir eğilim olarak ortaya çıkmaktadırlar. Turist alan destinasyon, yerel bir bakış açısıyla ele alındığında ise, herşey dahil tatillerin küçük bir çarpan etkisiyle bazı gelirler sağladığı (işgören ücretleri aracılığıyla) söylenebilmektedir.

Bir İngiliz tur operatörü olan First Choise’ in her şey dahil turlara ilgisi ele alındığında, bu operatörün sektördeki herşey dahil turlara olan ihtiyacı gördüğü ve İngiltere’ de bu tarz turların ilk sağlayıcılarından olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, İngiliz Bağımsız Tur Operatörleri Birliği, First Choice’ in TUI tarafından geliştirilen sürdürülebilir turizm stratejisine ne şekilde bağlı kaldığını anlayamamaktadır. Turistik işletmeler çoğu zaman, balıkçılık ve tarım gibi sektörlerle sürekli olarak su ve enerji gibi kaynaklar için yarışırlar. Herşey dahil otellerin ise, ortaya çıkan gerçek maliyetleri karşılama derecesinde yerel halk açısından, normal otellerle kıyaslandığında yeterli katkısı olmayabilir.

Aelous Hospitality şirketini yönetici direktörü olan Kostas Trivizas, Yunanistan örneği üzerinde bu konuya şu söylemle dikkat çekmektedir; ‘’Yunanistan’ daki yada aynı tip diğer turistik bölgelerdeki ‘’herşey dahil sistemi’’, bölgedeki yerli topluluğun turistik aktivitelere olan iştirakının yavaşça ölmesine yol açan, bunu da otelciler için bastırılmış sınırlar çizen ve gittikçe birbirine benzeyen hizmetler sonucu bireysel tatil hazzını ortadan kaldıran bir tatil biçimi olarak görmekteyiz. Yunanistan otelcileri ve Akdeniz’deki diğer sayfiye bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler, farklı pazar bölümlerine yönelik ürün geliştirememesi ve bu bölümlere adapte olamaması sonucu, herşey dahil sistemin dışında kalmaktansa dahil olarak bir pazarlama olanağını elde etmeyi seçmektedirler.’’

Turizm Endişesi (Tourism Concern) isimli topluluğa üye olan Tricia Barnet, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde, otellerin yerel ekonomiye katkılarının ziyaretçi başına gecelik 1,5 euro olduğu ve otelcilere tur operatörleri tarafından gecelik 20 euro gibi fiyatların dayatılmasının ve bu fiyatlara herşeyin! dahil olmasının kabul edilmemesi gereken bir gerçeklik olduğunu belirtmektedir.

Karayipler’ de de durum Akdeniz çanağındakinden farklı değildir. ‘’Satılık Jamaika’’ isimli film her şey dahil sistemi uygulayan sayfiye otellerinin yerel topluluğa ve halka ne gibi zararlar verdiğini yansıtan üzücü ama öğretici bir eserdir. Tur operatörleri bu duruma ortada bilimsel bir araştırma bulunmadığı yönünde karşı çıkabilirler fakat adı geçen film bile başlı başına nitel bir araştırma olarak orada durmaktadır. Bu kanıtlar izleyiciye internet üzerinden kendi araştırmasını yapma olanağı sunmaktadır ve bu da hangi görüşün doğru olduğuna yönelik bir yaklaşımın ipuçlarını verebilir.

TUI ise bu eleştirilere karşı, açıkladıkları sürdürülebilir turizm stratejilerine halen tamamıyla bağlı olduklarını, dünyada bulunan bütün kötü örneklerle ise başa çıkmanın oldukça güç olduğunu belirtmektedir. Bu tarz sorunların yalnızca eylemlerle aşılabileceği ve tek başına pazarlama kampanyalarının yeterli olmayacağı açıktır. Bunun yanında sorunların çözümünü yalnızca tur operatörlerinden de beklenmemesi gerekir. Hükümet organlarının da bölge başına düşen herşey dahil oranını düzenleyecek yasaları çıkarmaları gerekmektedir. Bilindiği gibi özel sektör aktiviteleri, hükümetlerin zorlukla takip edebileceği bir hızla yürütülmektedir. Bu yüzden de gerek otel yöneticileri gerekse tur operatörleri yerel topluluklara ekonomik anlamda geri dönüşün sağlanacağını ve tarihte 40 yıl geriye gidilip **Torremolinos Etkisi’ nin tekrar etmeyeceğini taahhüt etmelidirler.

Son günlerde TUI, herşey dahil sistemle çalışan otellerin etkileri üzerine bir araştırma yaptıracağını duyurmuştur, fakat bu tarz bir araştırmanın -doğal olarak- herhangi bir ticari kuruluştan tamamen bağımsız bir şekilde yapılması gerekmektedir. Dahası, çalışmanın herşey dahil otellerin etkilerini ölçmeye odaklandığı sezdirilirken, daha önce herşey dahil otel olmayan bölgelerde yapılacağı anlaşılmaktadır. Asıl araştırılması gerekenin ise, yeni herşey dahil otellerin açılmasının yerel ekonomiye etkilerini, herşey dahil olmayan otellerin bu sisteme geçişinden önceki ve sonraki katkıları ile birlikte ele alınması olmalıdır.

Konuya, ‘’Peki tüketiciden ne haber ?’’, seçim gücü asıl onların elinde gibi bir yaklaşımda da bulunulabilir. Bu noktadaki ironi ise şudur ki, ben bu makale üzerinde çalışırken, Thomas Cook’ un herşey dahil turistik bölgelerin promosyonunu yapan bir e-posta aldım. Bu promosyon ise bana, konuya tüketici gözüyle yaklaşabilme şansı sundu. Bir çift için, Mayıs ayının ilk haftalarında, Corfu’ da, 4 yıldızlı bir otelde yapılacak 7 gecelik herşey dahil tatil (uçuşlar ve transferler dahil) £667’ ya mal olmaktadır. Kendi çabalarım ile bulduğum, eşim ve beni kapsayan, en ucuz Corfu uçuşları ile Corfu’ da bulduğum en ucuz 4 yıldızlı otelde, aynı günlerde çift kişilik konaklama ise £690’ yu bulmaktadır ve buna yemek dahil değildir. Bu da herşey dahil paketlerin neden çok popular olduğunu kanıtlamaktadır. Ne tür bir mutfakla karşılaşacakları, herşey dahil sisteminin hitap ettiği ve potansiyel olarak ekonomik gücü yüksek olmayan ama yine de tatil ihtiyacı hisseden kitlelerin temel sorunları değildir.

Bu noktada tur operatörlerini acilen cevaplandırması geren en önemli soru, herşey dahilin yerel ekonomiye olan negatif etkilerini azaltamıyorsak, pozitif etkileri nasıl arttırabiliriz olmalıdır. Tur operatörlerinin, konaklama sağlayıcılarına beklentilerini dayatma gibi bir güçleri vardır. Bu kapsamda, herşey dahil sistemi uygulayan işletmelerin yerel ekonomiye olan pozitif etkilerini, negatif etkilerini aşabilecek düzeyde geliştirerek, bunları bir strateji içerisinde değerlendirebilir ve işletmelerden yapılmasını talep edebilirler. 

Örnek olarak;

1.    Çalışanların büyük çoğunluğunun yerel halktan olması sağlanabilir, işletme içerisinde adil bir ücretlendirme uygulanabilir ve bu kişilerin tüm yönetim katlarına ulaşabilmeleri kolaylaştırılabilir. Bu önlemler, çeşitli eğitim programları ile desteklenerek personelin en üst yönetim pozisyonlarına geçmeleri sağlanabilir.

2.    Sürdürülebilirlik kültürü, sadece otel çalışanlarını değil, yerel halkı da içerisine alacak şekilde düşük sezonda ücretsiz seminerler ile aşılanabilir.

3.    Yerel tedarikçiler, paketlemenin sınırlandırılması, etkin geri dönüşüm ve tekrar kullanım ile atık yönetimi konusunda eğitilebilir.

4.    Yerel perakendecinin kendi mallarını sergileyebileceği ve küçük işletmeye ek bir maliyet getirmeyen dönüşümlü programlar sağlanabilir.

5.    Herşey dahil paketin bir parçası olacak şekilde, müşterilerin otelin dışında vakit geçirmesini sağlayacak aktiviteler düzenlenebilir. Örnek olarak bazı yemekler, her şey dahil ücrete dahil şekilde, yerel restoranlarda verilebilir.

6.    Şirketler bazında gelir  şeffaflığını sağlanabilir, gelir kaçakları konusunda bölgesel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından sorumlu olarak davranılabilir.

Otelciler için çok düşük maliyetli veya hiçbir maliyeti olmadan uygulayabilecekleri daha birçok strateji olmasına rağmen, yukarıda sayılan önerilerin uygulanması için çalışan yüksek profilli tur operatörlerini bulabilmek oldukça zordur. Tur operatörleri tarafından fiyatlar daha da aşağı çekilirse, kar etmek giderek zorlaşacaktır. Tur operatörleri bunun yanında, kendi stratejilerini, yerel ekonomiyi ne ölçüde etkilediğini de düşünmek zorundadırlar. Düşük kar marjlarında, elde edilen karın anlamlı olabilmesi için, daha çok tüketicinin bu hareketlere katılması gerekmektedir. Herhangi bir doğal çevre, kendi sürdürülebilirliğini sağlayabileceği maksimum sayıdan daha fazla tüketiciye açılırsa, bunun sonucu olarak ‘’altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi’’ durumu ortaya çıkacaktır.

Herşey dahil paketler satan tur operatörleri, sahip oldukları gücü kullanarak, sürekli çalıştıkları işletmeler ve yerel halk ile birlikte, yerel ekonomiye anlamlı katkılarda bulunmalı ayrıca da bu paketlerden yararlanan tüketicilere geliştirilmiş bir turistik deneyim sunulmasını sağlamalıdırlar.

*Ioannis S Pantelidis, Brighton Üniversitesi, Hizmet İşletmeciliği Okulu’ nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Pantelidis aynı zamanda, Ağırlama Enstitüsü Üyesi olmakla birlikte, bir Turizm Endişesi Konseyi (Council of Tourism Concern) gönüllüsüdür.

**Torremolinos Etkisi; İspanya’ da birkaç bin kişinin yaşadığı, fakirlikle boğuşan bir kasaba olan Torremolinos’ un 15 yıl gibi bir süre içerisinde yaşadığı hızlı ve plansız turistik kalkınma sonucu, kapasitesinden fazla turist ağırlayan bölgede, doğal çevrenin tahrip oluşu, yerel kültürün dezenformasyonu ve bunun sonucu olarak kasabanın ucuz tatilciler için bir turistik merkez oluşu sürecini anlatmak için kullanılır.

Kaynak

İngilizce aslından çeviren, Engin BAYRAKTAROĞLU


Bu Makale 14.06.2011 - 09:10:19 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
Yazarın diğer yazıları
Tüm Yazıları
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.