Türkiye dövize kontrol mü getiriyor? Hazine'den açıklama

Türkiye dövize kontrol mü getiriyor? Hazine'den açıklama
Sözcü gzetesi yazarı Nedim Türkmen, hafta sonunda çıkması planlanan yasayla hükümetin Bakanlar Kuruluna dövizi kontrol etme yetkisi verdiğini yazdı. Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Hazine Müsteşarlığı ise, kambiyo rejiminde kısıtlayıcı bir tedbirin olmadığını belirtti.


Meclis'e sunulan yasa teklifi ile ülke döviz girişi ve çıkışı konusunda bakanlar kuruluna yetki verildiğini belirten Türkmen, ''Yasa, ülkeye döviz getiren ya da ülkeden döviz çıkaranlara kıymetin yüzde 20'si kadar ceza öngörüyor.'' ifadelerini kullandı.Ak Pati Adıyaman ve Kayseri milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan yasa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü ve hafta sonuna kadar yasalaşmasının beklendiğini belirten Nedim Türkmen, yasa teklifindeki ''Kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin kambiyo, nukut, esham, tahvilat ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların alım satımı ile memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir'' maddesine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulunuyor:

Meclise sunulam yasa teklifinin kambiyo mevzuatı ile ilgili bölümleri incelendiğinde, aşağıdaki önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir:

''Bakanlar Kurulu yasa ile yetki alarak; kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul her nevi eşya ve kıymetlerin kambiyo, nukut, esam tahvilat ve ticari senetlerle ödemeyi sağlayan her ürlü vasıta ve vesikaların alım satımı ile ülkeden ihracını veya ülkeye ithalini düzenleme ve sınırlama ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında karar almaya yetkili kılınıyor ve bu kıymetleri yasal düzenlemelere aykırı şekilde yurt dışına çıkaran veya yurda sokanlara söz konusu eşya veya kıymetin yüzde 20'si oranında idari para cezası getiriliyor.''

Yurt içinde ve yurt dışında kredi kullanılabilmesi için getirilen genel ve düzenleyici işlemlerde öngörülen şartları taşımadığı halde söz konusu kredileri kullandıranlarla bu kredilere aracılık edenlere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında idari para cezası getirildiğini kaydeden Nedim Türkmen, ''Bundan sonra bankalardan kredi almak deveye hendek atlatmaktan daha zor.'' ifadesi kullandı.

Nedim Türkmen'in yazısının tamamı>>>

HAZİNEDEN AÇIKLAMA: KISITLAYICI DEĞİŞİKLİK YOK

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Hazine Müsteşarlığı, "Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanunda yapılması öngörülen düzenlemelerle kambiyo rejimi ile ilgili kısıtlayıcı değişiklik söz konusu değil" dedi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılması planlanan değişikliklere ilişkin şöyle denildi:

"Söz konusu Kanun kambiyo rejimine ilişkin düzenleme yapma yetkisini ve kambiyo mevzuatına aykırılıklara ilişkin cezaları düzenleyen çerçeve bir Kanundur. Kambiyo rejiminin düzenlenmesi Kanun ile değil ikincil mevzuat ile yapılmaktadır. Dolayısıyla, mezkur düzenlemede kambiyo rejimi ile ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Tam tersine yapılan düzenleme ile Kanunda yer alan izin müessesesi kaldırılarak daha liberal bir kambiyo rejimine yönelik adım atılmaktadır."

Hazine düzenleme ile sadece güncelliğini yitiren ve kambiyo mevzuatı ile uyumunu kaybetmiş ceza maddesi ile diğer bazı maddelerde değişiklik yapılmasını öngörülmekte olduğu belirtildi.

TL CİNSİNDEN KREDİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK

Değişikliklerin TL cinsinde kredilerle ilgili herhangi bir düzenleme içermediğine de dikkat çeken Hazine açıklamasında, Bankacılık Kanunu haricinde ilave şartlar ve cezalar getirilmediğini vurguladı.

Kanun teklifindeki ceza maddesinin bankaların kontrol yükümlülüğüne atıfta bulunduğuna dikkat çeken Hazine asıl muhatabın krediyi kullananlar olmaya devam ettiğini de belirtti.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

UYMAYAN BANKALARA CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklifle dövizle borçlanma sınırlandırmalarına uymadan şirketlere döviz kredisi sağlayan bankaya dönük de cezai yaptırım öngörülüyor.

Öte yandan teklifle karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan ekonomi değerlendirme toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da kambiyo rejimine ilişkin "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir" denilmişti.Bu Haber 15.05.2018 - 09:56:24 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.