Tanıtım Ajansı Kanununda iki değişiklik daha yapıldı

Tanıtım Ajansı Kanununda iki değişiklik daha yapıldı

TBMM’de görüşmelerine bugün de devam edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kanunu tasarısında iki değişiklik daha yapıldı.


Tanıtım Ajansı yasa taslağının mükellefiyetin başlangıç tarihini, ve ajansın denetimini belirleyen maddelerinde değişiklik yapıldı. 

Mükellefiyet tarihi 1 Ekim’e ertelendi

Buna göre, daha önceki taslakta 1 Ağustos’ta başlaması öngörülen mükellefiyetin 1 Ekim’de başlamasına karar verildi. Ak Parti Grubu’nun verdiği değişiklik önergesiyle, mükellefiyetin başlama tarihini belirleyen belirleyen geçici 2. Madde tekliften çıkarılırken, teklifin 10. Maddesi, ‘’Bu Kanunun a) 6’ncı maddesi 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren, b) diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde düzenlendi. Düzenlemeye gerekçe olarak ise, ‘’Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyetin 1 Ekim 2019 tarihinde başlatılması amaçlanmaktadır.’’ şeklinde açıklandı. 

Bağımsız kuruluşların hazırladığı raporları Sayıştay’a gönderilecek

Yasa teklifindeki bir değişiklik ise Ajansın denetimini düzenleyen 7. Maddenin 1. Fıkrasında yapıldı. Daha önceki teklifte, ‘’Ajansın ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Sistemlerine uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif almak suretiyle İcra Kurulu tarafından Yapılır’’ şeklinde yer alan maddeden ‘’ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin’’ bölümü çıkarılırken, 7. Maddeye eklenen 2. Fıkrayla Ajans kısmi olarak Sayıştay denetimine açıldı. 

7. Maddeye, ‘’Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar." şeklinde 2. Fıkra eklendi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasalaştı

TBMM’de 3 gün süren değişiklik önergeleri, değişiklikler, konuşmalar ve eleştirilerin ardından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Hakkında Kanun Teklifi, madde madde görüşülüp, oylama ve görüşmeler bittikten sonra kanunun tamamının oylanmasıyla yasalaştı. Yapılan açık oylama sonucu, kanun teklifi, 40 ret oyuna karşı 245 oyla kabul edildi. Oylamaya toplam 285 milletvekili katıldı

 Bu Haber 11.07.2019 - 22:25:36 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.