Marmaris'te üstünde otel bulunan arazi 11 milyon liraya ihaleye çıkarıldı

Marmaris'te üstünde otel bulunan arazi 11 milyon liraya ihaleye çıkarıldı
Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait892 metrekare büyüklüğündeki arazi, üzerindeki otelle birlikte ihaleye çıkarıldı.


Marmaris Kemeraltı'nda bulunan 892 metrekare büyüklüğündeki arazi, üzerindeki otelle birlikte işhaleye çıkarıldı. Söz konusu ihale için, 11 milyon lira muhammen bedel, 330 bin lira da geçici teminat tutarı belirlendi. İhale, 20 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.İhalye ilişkin diğer detaylar şöyle:

''Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Kemeraltı Mahallesi ada 138, parsel 341 noda kayıtlı 892,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın (içinde otel binası mevcut olan) satışı

Şartname Ve Eklerinin Görüleceği/Temin Edileceği Yer:

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ¨ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No: 38 MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi           TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi          TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

İhalenin Yapılacağı Adres:

Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarih ve Saati:

İhale, 20.12.2017 günü saat 14:00'da yapılacaktır.

İhale Usulü:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü

Satılacak Taşınmazın Tahmini Bedeli ve Geçici Teminat Miktarı:

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A - Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah Senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B - Tüzel Kişiler

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 20.12.2017 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.''
Bu Haber 07.12.2017 - 10:23:58 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.