Bakanlığın Kaş’taki SİT düzenlemesine yargı freni

Bakanlığın Kaş’taki SİT düzenlemesine yargı freni

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın Kaş’ın Patara bölgesi ve Fırnaz Koyundaki bazı bölümlerinin SİT derecesini düşürme kararını iptal etti.


Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre Antalya 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kaş’ın Patara bölgesi ve Fırnaz Koyları’nın bir bölümünün sit derecesini düşüren kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Kaş’ın Patara bölgesi ve Fırnaz Koyları’nın bir bölümün 1. derece doğal sit alanı olan derecesini  “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak düşürmüştü.  Bakanlık bu çalışmaları özel firmalara yaptırmış, bu karar büyük tepki toplamıştı.

TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği sit koruma alanlarını küçülten bu karara karşı yargı yoluna başvurdu. Davacılar davalarında “Bakanlık bünyesinde çalışma ekipleri oluşturulması gerekirken SİT'lerle ilgili çalışmaların ihale ile dışarıdan özel firmalara yaptırıldığını, bilimsel çalışmaların eksik olduğunu, önceki çalışmalar ve SİT statüleriyle ilgili değerlendirmelerin gözardı edildiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını talep etti.

‘’SİT devamlılığına, geri dönülmeyecek şekilde, zarar verir’’

Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne ulaşan bilirkişi raporunda  “Kaş Gelemiş Mahallesi Patara, Kaş Yeşilköy Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı Sonuç Raporu”nun birçok yönden teknik içerik olarak yetersiz olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili sit alanı ayrımını bu raporun verilerine dayandırarak yapmış olması nedeniyle uygulamanın bölge sit alan vasfına ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vereceği kanaatine varılmıştır” tespiti yer aldı.

‘’Bilimsel gerekçelr ortaya konmamış’’

Raporu esas alan mahkeme emsal niteliğinde bir karar vererek “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen usul işletilmeksizin ihale usulü ile bir şirkete hazırlattırılan ve teknik olarak yetersiz olduğu kanaatine varılan rapor dikkate alınmak suretiyle alınmış olması ve farklı kategorilere ayrılan alanların ayrı statü verilmesini gerektirir farklılıklarının bilimsel gerekçelerle ortaya konulamamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır” dedi.

‘’Yapılaşma anlamına geliyor’’

Ayrıntılı gerekçelere yer veren mahkeme Bakanlık kararının Patara ve Fırnaz Koyları için yapılaşma anlamına geldiğine dikkat çekerek “Hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, dava konusu kararın uygulanması bölgenin doğal sit alanı vasfı ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vermek suretiyle  telafisi güç zarara neden olacaktır” ifadelerine yer verdi.Bu Haber 07.12.2019 - 19:28:26 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.