Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  atırımcı, üretici ve danışman üçgeninin eşkenar özelliği ne kadar düzgün bir şekilde korunursa tesisler o kadar başarılı olacaktır. Bence dönüşüm bu şekilde yapılmalıdır.
   
  Belki ilk anda soru size garip gelebilir ancak uygulamada ilginç sonuçları olduğunu ve bunun artarak devam ettiği gözlemiyle konuyu biraz açmakta fayda var. Tabi odaklanacağımız ana sektör turizm ile dolaylı olarak inşaat ve işletmeler olacaktır. İnsanlar bir şeyin bedelini çoğu kez bilirler ama değer konusu gündeme gelirse bu nokta yanılmalara açıktır. Bunun nedeni ise ilginç bir değerlendirmeye dayanmaktadır. Yeteri kadar bilinç oluşturulmayan ve yoruma açık olan değerlendirmeler benzer sonucu vermektedir. Yani, etki değer verileri oluşturmadan sadece bireysel deneyimler veya tesadüf olarak meydana gelen sonuçlar veri olarak kabul edilerek yanlış yerlere yönlenmek olasıdır. Burada belki de en kritik nokta, bedel ve değer arasındaki bilinmezlik ölçütleridir. Aslında normal şartlarda ve basit mantık kuralları tanımlaması içinde bedel ve değerin artan yönde ilerleme etkisinin olduğu varsayılabilir. Bu önerme genel anlamda halk tarafından da kabul edilmiş olmalıdır çünkü değer belirlemede yapılan harcamalar itici etki yapıyormuş gibi görünür. Bir şekilde bedelin yüksek olması değerinin de yükselmesi gibi. Eğer değer belirleme bir bilimsel hesaplama sistematiğine sahip değilse bedel hiçbir evrede söz konusu olamaz. Bu ise büyük kafa karışıklıklarına neden olmaktadır. 
   
  Konuyu irdelemeye devam edersek, göreceli olarak halkta hâkim duygunun fiyat ve bedelin doğrusal düzlemde artacağı şeklindedir. Bunun temeli bir kısım karmaşık tarihi miras olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bir bina için ne kadar para harcanmışsa o kadar makbul tutulmaktadır. Nedense kimse işleve bakmaz ve o binanın içinde rahatlık ve konfor seviyesini sorgulamaz. Güncel olarak imal edildiği reklamı yapılan binalarda standart olarak sunulan teknik donanımlar her zaman dayanıklı bir yapıya sahip olmamakla kullanımda mal sahibine ilave masraflar ortaya çıkartmaktadır. Aslında bu konu piyasada ve düzenlemeleri yapan kurumlar tarafından ihmal edilen bir sorun yumağı haline gelmiştir. Yeni binaların kullanım öncesi gerekli duyulan tadilatlar, tesislerin her 3-5 yıl içinde ciddi mali boyutlara ulaşan yenileme planları bu durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Fakat ilginç olan piyasa aktörlerinin ve yasa düzenleyicilerinin bu tabloyu sadece seyretme yöneliminde olmasıdır. Hâlbuki alınacak bazı basit tedbirler ile hem bina kalitesi artacak hem de karbon ayak izi ve kullanıcı masrafları ile maliyetler %30 oranında azalacaktır. 
   
  Burada bazı mühendislik tanımlarını basite indirgeyerek yukarıdaki tezi açıklamaya çalışalım. Bir tesis projelendirme süresi iyimser olarak ortalama 6 ay kabul edilebilir. Bu süre içinde çevre ve zemin, mimari, tesisat ve diğer donanımlarla ilgili teknik çalışmalar yer alır. Proje tamamlanınca malzeme temini ve ödeme planlaması için iyimser 1 ay süre gerekir. Proje ve malzemeler belirlendikten sonra inşaat imalat safhaları ve ödemeler planlanarak iyimser süre olarak 6 ay göz önüne alınmalıdır. Böylece inşaat yasağı olmayan yerlerde yaklaşık bir yıl ve inşaat yasağı olan yerlerde iki sezonda tesislerin tamamlanması makul süre olarak kabul edilmelidir. İnşaat işin bir parçası ancak binanın çalıştığı her an devrede olması gereken tesisat ve cihazların belirlenmesi önceki paragrafta bahsi geçen masraf azalmasını temin eder. Merkezi çözümler ve dönüşümlü sistemler kullanılarak bu oranın daha da artması olasıdır. İşte burada genel anlamda teknik eksiklik ortaya çıkmaktadır. İyi bir planlama yapılmadan, satın alma şartları rekabetçi ve rasyonel olarak belirlenmedikçe kazanım elde etme olanağı bulunmamaktadır. Eğer inşaat sektörü sadece bu noktaya yönelse ortaya büyük kazanım rakamları çıkmaktadır.               
   
  Herhangi bir tesis inşaatında metrekare imalat bedelleri ve arsa rayiçleri belli olmasına rağmen tesislerin inşaat bedellerinin çok üzerinde rakamlarla bitirilmesinin ardında yatan gerçek sanki bu gibi görünmektedir. Yatırımcı tarafından harcanan para kendi tasarrufunda olmasına rağmen genel ekonomik çerçevede bakıldığında ve uzun erimde hem turizm hem de inşaat sektörüne zarar verecek unsurları üzerinde taşımaktadır. Modern projelerde çevre etkisini en aza indiren planlamalar üzerine çalışmaktayız ve bu çerçevede her tesisin yaşadığımız dünya çevresine katkı yapması düşünülür. Ancak tesisin yerleşim konumu, duvarları, pencereleri, ortak mahallerindeki konfor düzenekleri iyi hesaplanmamış ise her şey boştur. Başta elde edilmeyen özellikler sonradan telafi edilmeye çalışılsa da bunun olanaksız olduğu ortadadır. 
   
  Nedense yapıyı tekniğine uygun yapmak yerine palyatif ve zihni sinir çözümler bizlere daha yakın gelmektedir. Bu tip sözde çözüm çalışmaları sonuçta ortama daha fazla karbon ayak izi bırakarak tüm çabaları boşa çıkarır. Yitirilen zaman, para ve umuttur. Sadece yapılarda değil ancak bu alışkanlıklar tüm işlere yayılmış durumdadır. Binalar dışında yollar, kaldırımlar, kanalizasyon ve su boru sistemleri, atık arıtma tesisleri, çöp geri dönüşümü, gıda atıkları konusunda daha fazla kafa yormak gereklidir. Bu çalışmaların mutlaka meslek eğitimi ve deneyimi olan kişilerin ve kuruluşların katılımı ile ve genel bilinçlendirme yoluyla halkın olurunu da alarak uygulanmaya konması en ideal tarzdır. Genel kural, yapılan bir uygulamanın kullanıcı tarafından kabul görmesidir. Aksi takdirde ne yapılsa vatandaş onu kullanmayarak düşüncesini belli eder. Buna en iyi örnek belki de yaya üst geçitleridir.   
   
  Başlığa tekrar dönersek, mühendislik çalışmalarının önemini tekrar hatırlamamız gerekmektedir. Tüm projelerde danışmanlık şemsiyesi altında alınan mühendislik veya teknik hizmet bedeli toplamda %5 civarındadır ve bu rakamı deneyimli ve yetkin teknik kişi ve firmalara vererek hem onların gelişimine katkı yapılacak hem de sistem temelden düzeltilecektir. Bu yolla her tesisin sorumlu teknik insanları belirli olacağı için yaptıkları tüm işlerden sorumlu olacaklardır. Yapılan yanlışlıklar mesleki hayatlarının sonlandırılması yolu ile piyasadaki tüm çürük elmaların ortadan kalkması mümkündür. Elimizdeki bina ve teçhizat büyük değer taşır ama bunu daha da değerlendirmek ve uzun süre dayanıklı bir şekilde kullanmak da bizim elimizde değil mi? 
   
  Danışma olgusu bir şekilde olgunluğu da gösterir çünkü birine fikir danışmak kişinin cehaletini değil ortamdaki akıldan ve deneyimden fayda elde etmesini belirler. Daha önce çeşitli tesis ve yapılarda karşılaşılmış bazı kör noktaların problem oluşturmadan çözümlenmesi ve projelerin en az sorunla bitirilebilmesinin zarar yerine kazanç olduğu açıktır. Kırılgan nokta, kişinin ve firmaların iç bencillik ile komplekslerini bir kenara koyarak birlikte iş yapma becerisini kazanmak için şirket ve bireysel kafa yapısını değiştirmesidir. Yatırımcı, üretici ve danışman üçgeninin eşkenar özelliği ne kadar düzgün bir şekilde korunursa tesisler o kadar başarılı olacaktır. Bence dönüşüm bu şekilde yapılmalıdır. 
   
  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun