Kalite ile ilgili görüşlerimi daha önce birkaç kez ifade etmiştim. Zaten pek çok seminer, toplantı veya eğitimlerde de bu konuyu sıkça açıklamaya çalışıyorum.

  Eğer işinizde kaliteyi bir belge olarak görmeye başladıysanız yolunuz çok uzun ve zorludur. İşte bu gerçekle yaşamaktayız uzun yıllardır. İlk önce ISO belgeleri çıktı, neyin nesi derken baktık ki çıta çok yüksek. Ancak ilerleyen ekonomilerde bu tip çıtalar olsa da olimpiyat aşkı ile biz onları aşarız ve belgeyi ortaya koyunca zannederiz ki ürünler de ondan nasibini alacaktır. Daha sonra belge veren kurumların suyunun suyu firmalar, diğer akredite olan danışmanlık firmaları belge vermeye başladılar. Bugün işyerinde ISO belgesi olmayan kalmadı. Ne güzel değil mi? Ancak bu firmaları aradığınızda karşınıza yeterli bilgi aktarımı yapılmıyor, çoğu telesekreter ile sizi tuşlarda gezdiriyor, bilgi istediğiniz yetkili kişi olmadığı ve dosya erişimi eksik olduğundan yerine getirilmiyor, ürünler imalat usulleri ve içerdiği maddeleri kolaylıkla göstermiyor, vb bir dizi bulgular ortaya çıkıyor. Hâlbuki ISO çeşitli kademeleri ve türleri ile imalat, dağıtım, pazarlama ve insan kaynağı eğitimini en üst seviyede tanımlıyor olmasına rağmen bu eksikler neden oluşuyor? Öyle ki bu belgeyi alan firmalar kâğıt kürek işlerinden başını alamıyor. Yani bir şekilde kalite belgesi kalite sorunsalı olarak ortaya çıkmış durumdadır. Firmaların bu tip belge alma istekleri son zamanlarda birkaç bin Avroya kadar inmiş durumda. İlginç ama bu alanda da enflasyon şampiyonu olmuşuz belki farkında değiliz.  
   
  Peki, nasıl bir işletim olmalıydı? Öncelikle kalite belgesi firmanın her kısmını ve çalışan herkesi kapsam içine alacak bir şekilde ele alınmalıydı. Yani firma kültürünü geliştirilerek ve hazmederek yapılacak çalışmaların daha verimli olacağı kesindir. Eğer firma yöneticileri kurumsal çalışma tarzına yatkın değilse ne kadar belge almaya gayret edilse duvardaki kâğıt parçası işlere yansımaz. Bunun bilincinde olarak firma çalışanlarını, işleyiş tarzını ve üretimleri bir uyum içinde planlarsanız kaliteye ulaşmak söz konusudur. O halde önce ortamı hazırlamak, kafaları eğitmek ve çalışanları planın bir parçası olarak görebilmek, onlara verilecek kalite eğitiminden çok daha önemlidir. Konunun önemi fazla çünkü yıllar boyu neden bir marka olamıyoruz serenadının asıl sorunsalı bu davranışlar sistematiğinde yatmakta olup konunun zayıf kısımlarının iyi izlenmesi gereklidir. 
   
  Yurtdışına üretim malları ve ürün satmak sadece imalat veya üretimi ambalajlamaya ve üzerine belge damgası basmaya benzemiyor. Aradaki fasılların farkına varmak, ürünü bir sonraki sefer yine istek alacak şekilde sürdürülebilir bir model oluşturmak işin tılsımlı tarafı. Yoksa tek seferlik satışlar ve sözde döviz transferleri ekonomiye herhangi bir etki yapmamakta tersine uzun erimde zararlı etki oluşturmaktadır. Bugün ülkemizde imalat usulleri ve mühendislik hizmetleri süratle artan şekilde kan kaybetmektedir. Bunun farkına varabilmek yerine geçiştirme ile zamanı kaybetmek genel anlamda büyük sıkıntıların habercisidir. Nedense yanlış bir düşünce ortaya atılarak bu görüş beslenmekte ve sanki Türk malı ürünler dışarıda kötüleniyor gibi yaftalanmaktadır. Hâlbuki serbest piyasa ekonomisi ve küresel aktörlerin masasında küresel etki ve hesaplamaların titiz bir şekilde yapılması zorunludur. Bunun dışına çıkarak sınırlı üretimlerle övünmek mesnetsiz kalmaya mecburdur.    
   
  Güncel ekonomi piyasasında mühendislik hizmetleri kullanılmadan yapılan yapılar ve imalatlar sınırı geçemez, zaten geçemiyor da. Eğer bir ülkedeki yetişmiş mühendisler işleri bulmak için çalışma değerini düşürmek zorunda kalıyorsa, projeler yetkin olmayan kişiler tarafından kotarılıyorsa, geri dönüş ve işletme hesapları projenin başında ele alınmıyorsa sonuç bugünkünden farklı olmayacaktır. Politikacının söylevi ile işler düzelmiyor, yapı ve imalatta sağlamlık ve kalite sorunu bu kadar hafife alınmadan köklü planlar yapılmalıdır. Ülkemizde teknik personel ve danışmanlık hizmeti kullanılma oranı o kadar düşük ve bu kavramlar o kadar uzak ki, iş adamı yurtdışına çıkınca sanki bunlar yeni buluşlarmış gibi hemen bu konuların üstüne atılmaktadırlar. Teknik normlar tanımlanmalı ve imalat kontrolü bağımsız yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Bugün kamu alımlarında ve özel sektörün de ayak uydurmasıyla proje olmadan devam eden inşaatlar ve çözülmeyen detaylar o kadar fazla ki, geri dönüş bir o kadar olanaksız. Peki, bu kangreni oluşturan kişi ve kurumlar bunun farkında değil mi? Evet, insan yeterli bilincin olmadığını kabul etmek istiyor. Diğer durum farklı tanımlamaya gebedir.
   
  Çözüm önerisi çok basit. Dünyada kabul edilen herhangi bir projede mühendislik ve danışmanlık işleri hizmet oranı olan %12-15 arası bedeli bu hizmetlere harcamak ve geriye kalan %88-85 i sağlam ve dayanıklı yapmak. Diğer taraftan, uzmanlık alanlarını teşvik ederek yapıdaki her türlü detayın çözümü için teknik kadronun gelişmesinin temin etmek ve yeni mezunların teknik dışındaki işlere girmesini engelleyici tedbirleri almak. Teknik üniversitelerden mezun olan binlerce meslektaşımız yeterli işleri bularak ve buralarda çalışarak gelişime katkı sağlayacaklardır. Böylece bir evi yetkin mimar, mühendis ve ara teknisyen kadroları yapacak, her türlü sorumluluğu taşıyarak sağlam binalar ve çalışan güvenli tesisatlar ortaya çıkartacaklardır. Yine güncel bir sıkıntı olarak sadece binaya kusur bulunulsa bile tesisatlardan dolayı çalışmayan veya tekrar büyük masraflarla yapılan işler kayıt altındadır. Tesisat uygunsuzluğu nedeniyle boşa sarf edilen enerji kayıpları ilginç bir istatistik konusudur. Dolayısıyla zaten teknik alanında iyileşme ve gelişim tekil değil topyekûn olur.             
   
  Binalardaki mimari ve inşaat usulleri nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar ve sorunlara tesisat kayıpları da eklendiğinde bugün tartışması yapılan enerji darboğazının daha iyi irdelemesi şansı ortaya çıkar. Şimdi bunları düzeltmeden yeni akım olan yeşil binalara nasıl bakmalıyız? Aslında sistemle aynı ruhta yapıları ve kavramları gerçekleştirmek için kurguyu alışkanlıklar ve imalat usullerine uygun hale getirmek gereklidir. Burada dikkat çekilmek istenen, çevre bilincinden yoksun olan alışkanlıklar zincirinin projelerinde eksiklikler olacağıdır. Enerji geri dönüşümünü kendi habitatında kullanmayan, atıkları çevrime göre uzaklaştırmayan, su ve havayı kirletmemek için tedbir almayan alışkanlıklara sahip kişiler yeşil proje yapabilir mi? Çünkü yakın zamanda içimiz dışımız yelişe bulanacaktır. Bundan kaçış yoktur. Ama projenin oluşumunda bu tedbirler alınmadan yapılan tüm çalışmalar sadece büyük bir tebessümden ibaret kalacaktır. 
   
  Diğer önemli bir konu ise, ülkemizdeki sanayi ürünlerinin Avrupa ve ABD ye satılması ve oralarda Pazar bulmaları konusudur. Bu tamamen içerideki alışkanlıklar ve ürünlerin irdelemesi ile sentez yapılırsa bir şeyler elde edilebilir. Yani, yurt içi mallar hedeflenen pazarlara uygun kalite ve standartta üretilerek satışa konursa ancak o zamandan sonra yurt dışı satışların şansı olabilir. Mevcut durumda sanayisi ileri ülkelerin imalat standartları ve yöntemleri gelişmekte olan ülkelerden çok ileridedir. Eğer böyle olmasa neden yabancı markalar yüksek fiyatlarına rağmen Pazar payı buluyor diye kısaca düşünmek yeterli olacaktır. Garip ancak bu şart ülkemizdeki yabancı oteller ve restoranlar için bile geçerlidir. O halde biraz daha ayakları yere basan tartışmalar yaparak işin özüne inmek gereklidir. Çünkü yıllardır lafla bir şey oluşmadığını artık anlamak gereklidir. Öyleyse yabancıların ileri sanayi ürünlerinin nasıl oluştuğunu iyi irdelemek şartı vardır. Çoğunlukla göz ardı edilen ancak imalat yapan fabrikaların farkında olmadan uyguladıkları üst düzey yöntemleri hayata geçirmek bile belli başına büyük çalışmalar gerektirir. Eğer bugünden bu çalışmalara başlanabilinse sonuçlarını 10-15 yıl sonra almak olasıdır. Bu tarz sanayi ve mühendislik işbirliği mutlaka geliştirilmeli, mal satılmasa bile en azından imalat usulleri yanında kaliteli ürünlerin ortaya çıkması bile kazanç olacaktır. 
   
  Sanayi hamlesi adı altında değişik zamanlarda ortaya atılan fikirler ve uygulamalar artık bir kenara bırakılmalı ve işin özüne girilmelidir. Bunun da yolu tüm mühendislik kabiliyetini sahaya sürmek olmalıdır. Hâlbuki bugün yapılanın bunun tam da tersi olduğu getirilen yasa teklifleriyle ortadadır. Yetkin mühendisler, mimarlar ve teknisyenler iş yapma potansiyellerini koruyacak yasalara kavuşma ve uygulamalarda tekniğin her alanda kullanılması yolunun açılması gereklidir. Bu nedenle mühendislik ve mimarlık odaları güncel olarak uygulamaya alınmak istenenin aksine daha güçlü yapıya kavuşmalı ve teknik olanaklar geliştirilmelidir. Teknik gelişmeden sanayi gelişmez, inşaat ve imalatlar hiç gelişmez. Bunun bilincinde olarak gelecek on yılları kazanacak planlamaları şimdiden yaparak uygulamaya koymak gereklidir. Ne dersiniz?
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun