Son 50 yılın sanayi ve ona bağlı ekonomik ilerlemesi ile göz ardı edilen ve sürekli tüketime yönelen ticaret çevre kavramını ezip geçmiştir

   
  YEŞİLLENEN TESİSLER KAVRAMINA BAKIŞ

  Son 50 yılın sanayi ve ona bağlı ekonomik ilerlemesi ile göz ardı edilen ve sürekli tüketime yönelen ticaret çevre kavramını ezip geçmiştir. Daha da vahim olan özellikle sanayi ve teknolojide ileri devletlerin gelişmekte olan devletleri sanayi atık tarlası olarak görmeleri ve ürünlerini buralara pazarlayarak sanki onların katkısı varmış gibi bir tavır içine girmeleridir. Gariptir ancak bu model tutmuştur ve dünyadaki sanayi devleri fütursuzca doğal olanı tahrip ederek kazanımlarını artırmış, bunun karşılığında hiçbir düzenleme yapmamıştır. 
   
  Basit ve anlaşılır olarak insan vücüdunu örnek verirsem, tüm organların tamamen belli bir fayda ve dönüşüm içinde ahenkli çalışması ile sağlıklı yaşam sürmekteyiz. Eğer bir organ su koymaya başlarsa bunu diğerleri de takip etmektedir çünkü çevrim tam olarak tamamlanmalıdır. İnsan da daha büyük olan çevre ve tabiat içinde olduğundan onun da çevrime bir katkısı söz konusudur. Dolayısıyla insan eliyle yapılan bir tahribat doğayı olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda ise diğer dengeler değişmektedir. Sanayileşmeye koşut olarak artan enerji talepleri doğal kaynaklar kullanılarak giderilmeye çalışılmış, termik ve hidroelektrik santralleri devreye girmiştir. Ancak birkaç on yıl sonra plansız yapılan enerji üretim düzeneklerinin doğal yaşama olumsuz etkileri ispat edilmiştir. Buna paralel olarak bir toplumu ortadan kaldırmak için kullanılan büyük enerji kaynağı gerek duyulan talebi karşılamak için dikkatsizce kullanılmış ve atıkların yeryüzündeki sakıncalar sonucunda uzaya depolanacağı bilgileri etrafa yayılarak belli bir etki değeri yaratılmak istenmiştir. 
   
  1986 yılında Çernobil ile gelen nükleer facia aradan geçen 25 yıla rağmen halen insanları etkilemekte ancak tabiatın payına daha fazlası düşmektedir. Belki kara mizah olarak ele alınabilecek bir olay ise yakın zamanda yaşanmış ve atom bombası ile hırpalanan Japonya bu sefer kendi eliyle kurduğu nükleer santrallerden ciddi olarak etkilenmiştir. Son haberlere göre ülkedeki 75 santralden 53 ü devre dışı bırakılmış ve vatandaşlar artık bu tür enerji kaynaklarını kullanmaktan kaçınmak noktasındadır. ABD ve AB ülkeleri de bu yönelişi takip etmiştir. ABD de ve AB ülkelerinden Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya öncelikle nükleer projeleri durdurmuş ve yenilerinin yapımından vazgeçmiştir. 
   
  Bu çerçevede yıllar önce hazırlanmış olan Kyoto protolüne imza vermeyen devletler bir şekilde ve ancak felaketle karşılaştıkları için çevreye önem vermeye başlamışlardır. Alternatif veya temiz enerji olarak adlandırılan bu enerji türü doğal ve çevreye zarar vermeyecek bir yapıdadır. Şu anda ileri devletler güneş, rüzgâr, okyanus yanında binalarda farklı yöntemler kullanarak enerjinin döngüsünden yararlanacak projeler geliştirmektedir. Buna göre ısı pompaları, bina içinde üretilen ısının çevrimi, su tasarrufu, aydınlatma gibi düzeneklerle büyük oranda tasarruflar söz konusudur. 
   
  Son zamanlarda bir reklam veya slogan gibi yeşil projelerden bahis edilmeye başlanmıştır. Bunun anlamı da yapılan tesisin enerji tüketmekte cimri ancak konforda bonkör olarak çalışması şeklinde özetlenebilir. Gün ışığından en fazla yararlanacak düzenekler, armatür tipleri, ısı üreteçlerinin çeşitleri, kullanılan sular, atıklar kontrol altına alınarak çevreye uyumlu bir tarz yakalamak amacı güdülmektedir. 
   
  İnsanlar tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır. İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.*
   
  UYGULAMA SORUNU

  Danışmanlığını yaptığım bir tesis için bu çalışmalara başlarken birçok detayı yakından ele alarak uyumlu bir tablo ortaya çıkması hedeflenmişti. Armatürlerin ısı üreten ve belli bir aydınlatma değerine sahip modelleri yerine konacak yeni tür ampuller bulmak oldukça sorun olmuştu. Hele odalarda ve toplantı salonlarında kullanılan yüzlerde adet ışık şiddeti ayarlanabilir armatürler yerine yeni üretim malzemeleri bulunca satın almak için normal bir armatürün 35-40 katı fazla para ödemek zorunluluğu ortaya çıktı. Ancak daha vahim durumla ortak mahallerde kullanılan halojen yerine led tiplerin kullanılması araştırmasında karşılaşıldı. Çünkü armatürün gövde ile birlikle satın alınması gerekiyordu ve bu çok ciddi bir maliyet artışına neden olacak özellikteydi. Tüm bunlar yerine getirilirken duvar ve tavanda yapılan inşai tadilat ve boya maliyetleri ayrı bir masraf kalemi olarak ortaya çıktı. 
   
  Ortak ve çok kullanılan mahallerde hissedici cihazlar, el yıkama eviyelerinde fotoselli düzenekler ve susuz pisuar kullanılması ile oldukça ciddi boyutta kazançlar söz konu oldu. Bu seride daha farklı birçok yeni düzenek kullanmak da söz konusu olmasına rağmen tesise uygun olan tarzı bulmak oldukça zahmetlidir. Bunun yanında dekorasyonda kullanılan halı, mobilya, duvar kâğıdı, boya gibi malzemelerin de dönüşebilir tarzda seçilmesi, ısıtma/soğutma/havalandırma sisteminin otomasyon kumandalı olması ayrı bir detay. Bu açıdan bakıldığında mevcut bir tesisin yeşile dönüşebilmesi için harcanacak proje maliyeti, malzeme masrafı oldukça büyük meblağlara ulaşmaktadır.
   
  Tesisi işleten personelin bu felsefe ve düşünceye uygun olarak davranması, belli alışkanlıklar elde etmesi ve sürdürülebilir bir model oluşturması yapılan çalışmaların anlamını ortaya çıkartacak özelliklere sahiptir. İşletme yanında tesisi kullanan müşterinin de çevreci bir düşünce sistemine sahip olabilmesi projenin başarılı olarak yürütülmesini olanaklı kılar. Sonuç olarak daha az enerji tüketilmekte, atıklar çevreye geri dönüşmektedir ancak dönüşüm sırasında harcanan paralar işletmenin karına ortak olacak kadar büyük bir miktardır.    
   
  Yeryüzüne iyi muamele et. O babanızın malı değil, onu çocuklarınızdan ödünç aldınız.*
   
  İDEAL OLAN 

  Sıkça bahis konusu ettiğimiz, tesisin planlanırken ve projeleri hazırlanırken tüm bu sayılan maddelerin ele alınması en ideal şartı belirler. Yine çok önemli olan binanın toprak ile temas eden yüzeyleri, güneşe karşı açısı, bina mimarisinin yeşil kavramına uygun olması gibi bir dizi önlemler alınarak işin başında çözüme gidilebilir. Bunun sağlanması binanın işletilmesi sırasında kazanç olarak ele alınmalıdır. Ayrıca bu milli bir dava olarak kabul edilmeli ve her tesisin belli normlara uygun olmasının zorunlu hale getirilmesi gereklidir. Eldeki kaynakları en son noktasına kadar titizlikle kullanabilmek mimarlık ve mühendislik becerisi gösteren birer unsurdur. Tükenen fosil enerji kaynakları ve dünyanın sonunu getirecek kadar riskli olan nükleer enerji yerine doğal kaynakları kullanmak zorunlu hale getirilmelidir. 
   
  Aslında ne kadar farkındayız ama Anadolu topraklarında oluşmuş olan medeniyetler incelendiğinde doğal yöntemlerle aydınlatma, ısıtma, su aktarma işlerine oldukça geçerli olan bir dizi çözümleri uygulamışlardır. Belki bu kalıntılardan elde edilecek pek çok ilginç uygulama örneği bile bulunabilir. Binlerce yıl önce yapılmış olan düzenekleri bugünün kolay inşaat ve imalat teknolojileriyle daha ileriye götürmek olasıdır. 
   
  Turistik tesislerin yapım aşamasında doğaya uygun projelerin oluşturulması ve uygulamalar ile oldukça büyük enerji kaznaçları ortaya çıkacaktır. Bu noktada tesisin yeşil bina olmasının artık çok büyük bir anlamı yoktur. Çünkü düşünce ve teknik bir araya gelerek en uygun şartlar oluşturulmuş ve sürdürülebilir bir model yapısı ile oluşan binalar sıradan hale gelerek doğaya tam olarak uyumlu projelerin çoğalması söz konusudur. Böylece elde edilecek tasarruf miktarı çok büyük oranlarda olacaktır.   
   
  Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenemeyen bir şey olduğunu anlayacak.*      
   
  GARİP FİKİRLER

  Fikir bir düşünce tarafından ortaya çıkmış veri olarak tanımlanabilir. Fikir ile proje arasında çok büyük fark vardır. Proje fikrin kâğıt üzerine dökülmesi sırasında işin olabilirliğini de beraberinde getiren bir yapıya sahiptir. Proje elle tutulur ve hesaplama sürecinden geçmiştir. Projesi olmayan fikirlerin yapılabilirlik ayağı eksiktir. Yeşil kavramına dönersek, son yıllarda New York modası olarak adlandırılabilecek evlerde tüpler içinde organik sebze yetiştirme yanında teraslarda bahçe yetiştirme değişik bir ticari dal olarak ele alınabilir. Çünkü bununla ilgili değişik malzemeler, gereçler, tohumlar, kaplar üretilerek satış olanağı bulabilmektedir. 
   
  Ülkemizde henüz sebze üretimi değil ancak çatı bahçeleri yeni konut projelerinde satış reklam aracı olarak duyuruluyor. Doğalı ortadan kaldırarak suni üretimlere yol açan bu tavır ve düşünceye karşı çıkılması ve toprağın korunması gerekli değil mi? Belki garip bir paradoks ancak konut projelerinde binaların yapılacağı yerler belli olmasına rağmen ağaçlandırma çalışmaları binaların bitiminde yapılmaya başlanmaktadır. Ağaçların yetişmesi ve kendini göstermesi yıllara yayılan bir gelişim sonucudur. Ancak doğa kavramını hazmetmeyince görsel durumu kurtarmak için uyumlu uyumsuz pek çok bitki ve ağaç türü adeta zoraki bir şekilde toprağa gömülmekte ve sıkça yenilenmektedir.
   
  Sonuçta yeşil projelendirme çevreye duyarlılık açısından oldukça pozitif bir etkiye sahip ancak doğanın topyekûn ele alınması, doğal kavramının öğretilmesi, çevre dostu tüm donanım ve düzeneklerin yeşil alanları çoğaltacak şekilde planlanması en önemlisidir. Yeşil tesisler tabi ki tüm bu kavramları geliştirecek dinamizme sahiptir. Yine de yukarıda anlatılan bilgiler ışığında binaların daha projelendirme safhasında yeşil kavramına uygun olarak tasarlanması gereklidir. Buna paralel olarak yenilenme sürecindeki tesislerin dönüşüm projelendirmesi daha kolay olacaktır. Konuyla ilgili kamu ve yönetimin projeler geliştirmesi ve teşvikler vermesi bir o kadar katkı sağlayıcı noktalardır.
      
  Kötülükler gidince her yer cennet olur.*
   
  (*)  Kızılderili sözlerinden alıntılar.
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun