KURBAĞA İÇİNDE YAŞADIĞI GÖLÜN SUYUNU İÇİP BİTİRMEZ... Doğaya gem vurduğunu zanneden insanoğlu kurbağaya kulak asar mı? Tüketim ve önüne geleni ortadan kaldırmaya yönelik bir plana sahip olan bugünkü kapitalist sistem kendi bataklığını yaratıp içinde debelenmeye mahkûm bir pozisyon almaktadır.
   Kendi mevcudiyetini bile göz ardı ederek sadece bu gün yaşamını devam ettirmek amacıyla daha katı olabiliyor ve verdiği tahribat artarak tavan yapmaya devam ediyor. Öyle ki, temiz suyunu bile önce kirletip sonra onun içinde oturmaya zorlayabiliyor. Turizm sektör olarak ele alınırsa hizmet sağlayıcısı ile hizmet veren kişi ve firmaları doğru tahlil etmek ve işlevlerine karşı gelen tanımlamaları abartıdan kaçarak yalın ve doğru olarak yapmak gerekiyor.
    
  Genelde problem, tesislerin inşaat sürecinin iyi planlanamamasından, yetersiz projelendirme sonucu başlıyor ve tesisler işletmeye açıldıktan sonra süratle devam ediyor. İlginç olan bu aşamada ne imalatçı ne de pazarlama firması işin içinde oluyor çünkü hazırlanan farklı projeler ve farklı teklifler kafa karışıklığı dışında hiçbir fayda vermiyor. Ne yazık ki Türkiye gerçeği böyle ve mutfak/çamaşırhane sektöründe hizmet şeklinin değişme zamanı geldi ve geçiyor bile. Firma etken sisteminden ürün etken yöntemine geçerek en iyi ürünler ile en uygun değer çözümü sağlamak zorundayız. Bugün için sadece günü geçirmek veya problemleri ertelemeye odaklanmış olan görüş ve demeçlerin ardında aslında çok daha ciddi sorunlar var. Bu gerçeği sektör paydaşları yakında takip ediyor ve biliyor ancak cesaret edip düşünce tarzını değiştiremedikleri için büyük bir sorun yumağı oluşuyor. Uzun bir süredir politik durgunluk ile eski kafanın muhafaza edilmesi gelişememenin önündeki tek engeldir. O halde tesisler zarar etmeye mahkûmdur ve kapatılan tesisler kime ne satacak sorusunu sektör paydaşları aklına bile getirmiyor. 

  BASİT HATALAR
  Sektörde çok basit veya acemice hatalar yapılmaktadır. Sanayici turizm yatırımlarında çok etkin bir rol oynadığına kendini inandırmıştır. Öyle ki piyasada müthiş bir kopyalama rekabeti ortadadır ve bunun nedenini anlamak olası değildir. Her imalatçı kendi özgün cihazlarını yapmak için teknik ve imalat alt yapılarını hazırlamak yerine mevcut bir cihazı kopyalamakla övünmektedirler. Buradaki kritik soru, imal edilen kopya ile orijinal cihaz arasındaki farktır. Yani bir fırın üreticisi çok becerikli bir ürün ortaya çıkartıp dünya markası yapmışsa bunun arkasında müthiş bir araştırma/ geliştirme çabası mevcuttur. Çünkü üst seviyeyi koruyabilmek için daha iyisini yapmak en kolay anlaşılabilecek bir görüştür. Fakat bu süreç öyle söylendiği gibi kolay değildir. Bilgi, deneyim ve insan kaynağına yapılması gerekli yatırım burada kapıları açan anahtar olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde bulaşık yıkama makinesi üreticisi hem daha az su ile yıkama yapan hem de çevreye zararsız cihazlar ürettiğinde bu cihazları ne kadar kopyalasanız aynı özellikleri üretiminizde bir araya getirmek olanaksızdır. O halde işin aslına dönmek en azından kopyalanmaya çalışılan bir ürüne yenilik eklemek yolunu benimsemek daha akılcıdır. 
   
  Bu noktada örnekler artırılabilir. Örneğin hidrojen ve elektrik ile çalışan arabalar piyasaya sürüldüğü halde benzinli araç yapmak iddiası sadece gülümsemeye neden olabilir. 21.yüzyılda eski fosil yakıtlar yerine çevreye uyumlu ve temiz enerji devri başlamış ve özellikle büyük miktarda fosil yakıt tüketen gelişmiş ülkeler derhal temiz enerjiye yönelmişken inatla eski tür enerji üreteçlerinin üzerinde ısrar etmek ve takılıp kalmak teknolojik geriye gidişin bir göstergesidir. Benzer şekilde kullanım sırasında ortaya çıkan pek çok felaket örneği sahibi nükleer santral ısrarı anlaşılamaz. Fosil yakıt ve nükleer cenneti Amerika her yıl 7 milyon evi güneş enerjisi kullanılır hale dönüştürmekte ve hem bu ülkede hem güneşin az görüldüğü Almanya’ da güneş enerji tarlalarının oluşturularak temiz enerjiye dönüşümü ile güneş cenneti olan ülkemizin bu konuya şaşı bakmasındaki tersliği anlamak olası değildir. Turizm için olumsuzluk içeren HES leri de devre dışına almak gereklidir. Diğer taraftan hızlı tren safsatasıyla reklam yapan kuruluşlar halen eski yöntemi dayatmaktadır. Son yıllardaki teknik gelişmelerle raylara temas etmeyen elektro manyetik etki ile hareket eden Maglev trenler saatte 800 km hıza yaklaşırken, 450 km.lik menzili 4-5 saatte kat ederken 30 dakikalık bir süre azalmasını başarı olarak takdim etmek başarı olarak kabul edilemez. Aksi takdirde endüstriyel anlamda ilerleme şansımız olmamaktadır. Hâlbuki eksikleri tanımlayıp, teknik seviyeyi üniversite, meslek okulları ve fabrikalarla ortak çözümler ortaya çıkartacak bir modele geçmemiz gerekiyor. 

  Eğer böyle bir model gerçekleştirilebilirse turizm sektörünün kullandığı ve tesislerin gereksinimi olan endüstriyel mutfak ve çamaşırhane cihaz ve malzemelerinin üretim, estetik, çalışma, işlev, ekonomi, temizlik, kalite ve dayanıklılık açısı ele alınarak iyileştirmelerin planlaması söz konusu olabilir. Öncelik cihaz üretiminde kullanılan malzemenin vasfı, cinsi, imalat usulleri, ekonomik çalışma, kullanıcı dostu, sağlığa uygunluk şartlarını sağlayan, dayanıklı ve ağır kullanıma uygun vasıflarını geliştirmek olmalıdır. Bu yönde üretimler yenilerinin önünü açacaktır ve ancak bu şekilde uluslar arası arenada belli bir yer alma umudu taşıyabilir. İlginç olan devletin kamu parasını turizm ve sanayi üzerine hoyratça harcama yetkisini kendisinde görmesine rağmen her etapta kazanım ve kayıp raporlaması yapılmadığı için para bir yandan akıtılarak kaybedilmektedir. Hâlbuki bu kaynaklar endüstri için araştırma geliştirme alanı ve kalite için daha dikkatli harcanabilir. Ancak bu şekilde ileri ülkelere yaklaşmak umudu doğabilir. Yoksa bizim kız bizim oğlan aynı sahneyi “az sonra” diye bekleyerek seneleri tekrar heba ederiz.

  BİLGİNİN TARTIŞILMAZ DEĞERİ 
  Her sektör içinde profesyonellerin sayısını artırıp, bilim ve deneyime saygı göstermeyi öğrenmeye başlayabilirsek ilk adımı atmış olacağız. Kişilerin mevki ve görevlerine göre her şeyi bilmesi gibi abuk sabuk kabullenmelerden vazgeçersek ikinci adımı atacağız. Her işi yetkin, bilgili ve deneyimli kişilerle yapmaya başlarsak üçüncü adımı atacağız. Projesi, ÇED onayı, finansmanı, kamu yayarı olmadan bir işe başlamamayı öğrenirsek dördüncü adımı atacağız. Bağımsız kişi ve firmaların projelerde yetkinlik çerçevesinde referans ve sorumluluk sigortası ile daha fazla görev yapmasının yolunu açarsak beşinci adımı atacağız. Bu adımları çoğaltabiliriz ancak asıl olan bu yapıyı kamu yararına uygun bir anlayışın içine yerleştirebilmektir. Eğer bu yapılabilirse, politikacının sorumsuzca ve sadece kendi gelişimi için yapmak istediği ancak kamunun yararına olmayan projeler zaten gündeme bile gelmez. Dolayısıyla bu tip projelerin hele büyük ve iddialı olanların yasallığı üzerine yapılan tartışmalar da ortadan kalkar. Hep enerjinin öneminden bahsediyoruz ama boşuna harcanan zaman ve insanın maliyetini enerji birimine bir türlü dönüştüremiyoruz. İşte burada kamu kayıpları artarak çoğalıyor. 
   
  Bazı bakanlıkların fuar ve seyahat teşvikleri ülke tanıtımı kapsamında belli bir yüzde oranında kabul edilebilir ancak bu teşviklerin karşılıklarının sanayiye geri dönmesi gereklidir. Yoksa ailece fuar alanı ziyaretleri turistik şehir turuna dönüşüyor ve giden topluluk sadece turistik geziyi kamu parası ile yapıyor. Bu sistem yerine ideal olan turizm ve sanayi içinde rol alan kişi ve firmaları kendi paraları ile gezilerini planlayacakları seviyeye gelmelerini sağlamaktır. Yani kişiye balık verme yerine balığı tutma becerisini geliştirmesine yardım etmek, ona balık tutmayı öğretmek kalıcı çözümdür. Çünkü bu sektör ve yan endüstriyel dallarının iş kapsamı içinde çok büyük çalışmalar yapılması ve her etapta ayrı sistemleri kurarak üst üste koymak gereklidir.   
   
  Bilgi sahibi olmakla bilgiyi olumlu bir şekilde işleri kolaylaştıracak tarzda kullanmak farklı kavramlar olmakla kalmayıp kullanılmayan bilginin toplumsal değeri zaman içinde ortadan kalkmaktadır. Belki de bu özellik kuralları koyanlar tarafından bilindiği için bilgi parçalarını etrafa yayarak bir bütün oluşturmasına izin vermezler. Bilgi kullanımı bir toplum tarafından benimsenmediğinde dünyadaki diğer sıradan bilgiler ile aynı seviyede kalmaya mahkûmdur.  Birey, kamu ve özel sektörün münferit kendi bilgileri olabilir ancak bilgi, kullanımıyla ortaya çıkacak stratejik hedefleri ile uyumlu değilse o bilginin değeri toplumsal açıdan azalır. İşte bu durum çoğu kez yaşadığımız, eldeki veri toplamının genel bir birikime ve yapıcı güce ulaşamaması sonucunu oluşturur. Bunun tersi durumda potansiyel bilgi belli bir rekabet avantajı yaratacak iç dinamiklere sahiptir. Bilgi oluşturulduktan sonra mutlaka kullanıma alınması gereklidir. Bu gerçekleşmediği zaman bilginin sıradan bir cümleler birliği olduğunu her zaman hatırlamakta fayda var. Bilgi birikimine gereksinimimiz var eğer o bilgileri kullanacak kadar cesaretimiz varsa. Artık gölgemizden korkmadan bilgiyi anonim hale getirmek ve el ele vererek işleri kotarmak modeline geçmek gerekli. Çözümler ortak olursa ortaklık gelişir.                 
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun